Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 6 d.

Aplinka: 12 miestų pretenduoja į 2016 m. Europos žaliosios sostinės apdovanojimą

Baigėsi 2016 m. Europos žaliosios sostinės konkurso paraiškų teikimo terminas. Paraiškas pateikė 12 miestų iš 11 valstybių narių:

Dombrova Gurniča (Lenkija)

Esenas (Vokietija)

Larisa (Graikija)

Liubliana (Slovėnija)

Neimegenas (Nyderlandai)

Oslas (Norvegija)

Emilijos Redžas (Italija)

Santanderas (Ispanija)

Turas (Prancūzija)

Umeo (Švedija)

Saragosa (Ispanija)

Piteštis (Rumunija).

Už aplinką atsakingas Europos Sąjungos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Labai džiaugiuosi, kad Europos žaliosios sostinės apdovanojimo siekia daug miestų. Tai rodo Europos miestų ryžtą gerinti piliečių gyvenimo kokybę ir aplinką. Europos žaliosios sostinės apdovanojimo iniciatyva suteikia progą dalintis gerąja patirtimi, idėjomis ir parodyti pavyzdį kitiems miestams. Visiems 2016 m. konkurso dalyviams linkiu didžiausios sėkmės!“

Europos žaliosios sostinės apdovanojimas skiriamas miestui, kuris tvarkomas rūpestingai atsižvelgiant į aplinką. Tokie miestai siekia laikytis aukštesnių darnios miestų plėtros standartų, paiso gyventojų pageidavimų ir diegia novatoriškus aplinkos iššūkių sprendimus.

Šiemet pirmą kartą dalyvauti konkurse ir siekti 2016 m. apdovanojimo gali Europos miestai, kuriuose gyvena ne mažiau kaip 100 000 gyventojų. Iki šiol tai buvo leidžiama tik ne mažiau kaip 200 000 gyventojų turintiems miestams. Atvėrus galimybę mažesniems miestams, daugiau nei pusė paraiškų gauta iš miestų, turinčių mažiau nei 200 000 gyventojų.

Tarptautinė ekspertų komisija atliks techninį visų kandidatų vertinimą pagal 12 rodiklių: klimato kaitos, švelninimo ir prisitaikymo; vietos transporto; žaliųjų miesto zonų, kuriose numatyta tvariai naudoti žemę; gamtos ir biologinės įvairovės saugojimo; oro kokybės; garsinės aplinkos kokybės; atliekų susidarymo ir tvarkymo; vandens ūkio tvarkymo; nuotėkų valymo; ekologinių naujovių ir tvaraus užimtumo; energinio naudingumo ir integruoto aplinkos valdymo.

2014 m. atrinkti miestai bus kviečiami pateikti pasiūlymus tarptautinei komisijai. Ši išnagrinės jų ateities tikslus ir nusiteikimą gerinti aplinką. Komisija taip pat įvertins jų gebėjimą bendrauti su gyventojais, pajėgumą rodyti pavyzdį ir skleisti gerąją patirtį kituose Europos miestuose. Apdovanojimą laimėjęs miestas ne tik taps pavyzdžiu kitiems miestams, bet dar pagerins savo viešą įvaizdį ir taps patrauklesnis lankytis, dirbti ir gyventi.

Laimėtojas bus paskelbtas 2014 m. birželio mėn. Danijos sostinėje Kopenhagoje – 2014 m. Europos žaliojoje sostinėje.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2010 m., kai pradėtas teikti Europos žaliosios sostinės apdovanojimas, šį titulą jau yra gavę šeši miestai. Pirmas apdovanojimas teko Stokholmui, antrasis – Hamburgui, trečiasis – Vitorijai Gasteisui. 2013 m. Europos žalioji sostinė yra Nantas. 2014 m. apdovanojimas skirtas Kopenhagai, o 2015 m. – Bristoliui.

Vertinimo komisiją sudaro Europos Komisijos, Europos Parlamento, Regionų komiteto, Europos aplinkos agentūros, Tarptautinės vietinių aplinkosaugos iniciatyvų tarybos – ICLEI, Merų pakto biuro ir Europos aplinkos biuro atstovai.

Europos visuomenė šiuo metu yra iš esmės miestiška, nes daugiau nei du trečdaliai europiečių gyvena miestuose arba didmiesčiuose. Daugelis aplinkos uždavinių kyla miestų teritorijose, tačiau jose randama ir sprendimų.

Daugiau informacijos

www.europeangreencapital.eu

Facebook http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter http://twitter.com/EU_GreenCapital arba rašykite mums žinutes @EU_GreenCapital


Side Bar