Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. november 2013

Keskkond: 12 linna taotlevad Euroopa 2016. aasta rohelise pealinna auhinda

2016. aasta Euroopa rohelise pealinna kandidaatide esitamine on lõppenud ja konkursil osalevad järgmised 12 linna 11 eri riigist:

Dabrowa Gornicza (Poola)

Essen (Saksamaa)

Larissa (Kreeka)

Ljubljana (Sloveenia)

Nijmegen (Madalmaad)

Oslo (Norra)

Reggio Emilia (Itaalia)

Santander (Hispaania)

Tours (Prantsusmaa)

Umeå (Rootsi)

Zaragoza (Hispaania)

Pitesti (Rumeenia)

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Mul on hea meel näha, et Euroopa rohelise pealinna auhinnale on nii palju kandidaate. See näitab, et Euroopa linnad on pühendunud oma kodanike elukvaliteedi ja keskkonnaseisundi parandamisele. Euroopa rohelise pealinna auhinna algatus on lähtepunkt parimate tavade ja ideede jagamiseks ning teistele linnadele suuna näitamiseks. Soovin kõigile taotlejatele palju edu 2016. aasta konkursil!”

Euroopa rohelise pealinna auhind antakse linnale, mis on keskkonnasõbraliku linnakorralduse poolest esirinnas. Nende linnade eesmärk on kõrgemate standardite seadmine säästvale linnaarengule, kodanike soovidega arvestamine ja uudsete lahenduste väljatöötamine keskkonnaprobleemidele.

2016. aasta auhinnale said käesoleval aastal esimest korda kandideerida ka need Euroopa linnad, kus on vähemalt 100 000 elanikku. Eelnevalt võisid kandideerida vaid linnad, mille rahvaarv on vähemalt 200 000. Kuna kandideerimisvõimalus anti ka väiksematele linnadele, olid rohkem kui pooled taotlejatest alla 200 000 elanikuga linnad.

Rahvusvaheline ekspertide rühm hindab iga kandidaati 12 näitaja alusel, mis hõlmavad kliimamuutuseid, nende mõju vähendamist ja kliimamuutustega kohanemist; kohalikku transporti; rohelisi linnaalasid, kus rakendatakse säästvat maakasutust; loodust ja bioloogilist mitmekesisust; välisõhu kvaliteeti; helikeskkonna kvaliteeti; jäätmeteket ja-käitlust; veemajandust; reovee käitlemist; ökoinnovatsiooni ja püsivat tööhõivet; energiatõhusust ning integreeritud keskkonnajuhtimist.

2014. aastal palutakse välja valitud linnadel esitada oma ettepanekud rahvusvahelisele žüriile, kes hindab nende tulevikueesmärke ja pühendumist keskkonnaseisundi jätkuvale parandamisele. Žürii hindab ka nende võimet kodanikega suhelda, eeskuju näidata ja edendada parimaid tavasid teistes Euroopa linnades. Lisaks teiste innustamisele muutub võitjalinn üldsusele nähtavamaks, mistõttu paraneb selle maine ja linn muutub atraktiivsemaks külastus-, elu- ja töökohana.

Võitja kuulutatakse välja 2014. aasta juunis Kopenhaagenis, mis on 2014. aasta Euroopa roheline pealinn.

Taustteave

Alates selle loomisest 2010. aastal on Euroopa rohelise pealinna auhind antud kuuele linnale. Esimesena sai selle Stockholm, 2011. aastal Hamburg ja 2012. aastal Vitoria-Gasteiz. 2013. aastal hoiab tiitlit Nantes. Kopenhaagen sai selle tiitli 2014. aastaks ja Bristol 2015. aastaks.

Žürii koosneb järgmiste organisatsioonide esindajatest: Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Regioonide Komitee, Euroopa Keskkonnaamet, Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu – Jätkusuutlikud Kohalikud Omavalitsused, linnapeade pakti büroo ja Euroopa Keskkonnabüroo.

Praegune Euroopa on peamiselt linnaühiskond – üle kahe kolmandiku eurooplastest elab linnas. Paljud keskkonnaküsimused saavad alguse linnapiirkondadest, aga nendest piirkondadest leitakse ka lahendused.

Lisateavet saab aadressil:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital või leia meid @EU_GreenCapital


Side Bar