Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 6. november 2013

Miljø: 12 byer kandiderer til at blive Europas miljøhovedstad i 2016

Fristen for at indsende ansøgninger er nu udløbet i konkurrencen om kåringen af Europas miljøhovedstad for 2016, som har deltagelse af følgende 12 byer fra 11 forskellige lande:

Dabrowa Gornicza (Polen)

Essen (Tyskland)

Larissa (Grækenland)

Ljubljana (Slovenien)

Nijmegen (Nederlandene)

Oslo (Norge)

Reggio Emilia (Italien)

Santander (Spanien)

Tours (Frankrig)

Umeå (Sverige)

Zaragoza (Spanien)

Pitesti (Rumænien)

Janez Potočnik, EU's miljøkommissær, sagde: ”Jeg finder det meget glædeligt, at der er så mange byer, der ønsker at blive kåret som Europas miljøhovedstad. Det viser, at de europæiske byer føler sig forpligtet til at forbedre livskvaliteten for deres borgere og til at skabe et bedre miljø. Kåringen af den europæiske miljøhovedstad udgør en mulighed for at dele bedste praksis og udveksle ideer og for at vise vejen for andre byer. Jeg ønsker alle ansøgerne held og lykke med deres deltagelse i konkurrencen for 2016!”

Miljøhovedstadsprisen gives til en by, der er førende med miljørigtig byforvaltning. De vindende byer anvender højere standarder for bæredygtig byudvikling, de lytter til, hvad deres borgere ønsker, og anvender nyskabende løsninger over for miljømæssige udfordringer.

I år har det for første gang været muligt for byer med mindst 100 000 indbyggere at deltage i konkurrencen om kåringen for 2016. Hidtil har det kun været byer med mindst 200 000 indbyggere, der kunne søge. At mindre byer nu også har mulighed for at deltage har medført, at mere end halvdelen af ansøgningerne kommer fra byer med under 200 000 indbyggere.

Et internationalt ekspertpanel vil foretage en teknisk vurdering af hvert kandidatur under anvendelse af 12 indikatorer: modvirkning af og tilpasning til klimaændringer; lokal transport; grønne byområder med bæredygtig arealanvendelse; natur og biodiversitet; luftkvalitet; støjniveauer; affaldsproduktion og –forvaltning; vandforvaltning; spildevandsbehandling; miljøinnovation og bæredygtig beskæftigelse; effektiv energiudnyttelse samt integreret miljøforvaltning.

De indstillede byer vil i 2014 blive opfordret til at fremlægge deres forslag for en international jury, som vurderer deres engagement, hvad angår stadig forbedring af miljøet og deres fremtidige mål. Juryen vil også evaluere deres evne til at kommunikere med borgerne og se på deres muligheder for at fungere som rollemodeller for og fremme bedste praksis i andre europæiske byer. Ud over at kunne inspirere andre viser erfaringerne også, at den vindende by nyder godt af den øgede omtale, som kan medvirke til at styrke dens ry og gøre den mere attraktiv for turister og personer, der ønsker at slå sig ned i byen for at leve og arbejde i den.

Vinderen kåres i juni 2014 i København, som er miljøhovedstad i 2014.

Baggrund

Seks byer er blevet kåret som Europas miljøhovedstad, siden prisen blev indstiftet i 2010. Stockholm var den første vinder, og derefter var det Hamborg og Vitoria-Gasteiz, der løb med prisen i henholdsvis 2011 og 2012. I 2013 er miljøhovedstaden Nantes. København vandt kåringen for 2014 og Bristol for 2015.

Juryen for Den Europæiske Miljøhovedstad er sammensat af repræsentanter for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Regionsudvalget, Det Europæiske Miljøagentur, ICLEI – Lokale myndigheder for bæredygtighed, Borgmesterpagten og Det Europæiske Miljøkontor.

I dag består Europa i høj grad af bysamfund, og mere end 2 ud af 3 personer bor således i større eller mindre byer. Mange af de miljøudfordringer, som samfundet står over for, har deres udspring i byområderne, men det er også i disse områder, at der kan findes løsninger.

Yderligere oplysninger:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital eller tweet til os på @EU_GreenCapital


Side Bar