Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. listopadu 2013

Životní prostředí: 12 měst se uchází o cenu „Evropské zelené město 2016"

Lhůta pro předložení žádostí o udělení titulu Evropské zelené město roku 2016 skončila a do soutěže postoupilo těchto 12 měst z 11 různých zemí:

Dabrowa Gornicza (Polsko)

Essen (Německo)

Larissa (Řecko)

Lublaň (Slovinsko)

Nijmegen (Nizozemsko)

Oslo (Norsko)

Reggio Emilia (Itálie)

Santander (Španělsko)

Tours (Francie)

Umeå (Švédsko)

Zaragoza (Španělsko)

Pitesti (Rumunsko)

Komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Těší mě, že se o cenu Evropské zelené město uchází tolik žadatelů. To potvrzuje, že evropská města jsou odhodlána zlepšit kvalitu života svých občanů a životního prostředí. Iniciativa Evropské zelené město je odrazovým můstkem pro sdílení osvědčených postupů a myšlenek a ukazuje cestu dalším městům. Přeji všem účastníkům soutěže o cenu za rok 2016 hodně štěstí."

Ocenění Evropské zelené město se uděluje městu, které je průkopníkem ekologicky ohleduplné správy měst. Tato města se snaží stanovit vyšší normy v oblasti udržitelného rozvoje měst, naslouchají přáním svých občanů a prosazují inovační řešení problematiky životního prostředí.

V letošním roce se mohla poprvé do soutěže o cenu za rok 2016 zapojit evropská města s nejméně 100 000 obyvatel. V předchozích letech tak mohla učinit pouze města, v nichž žije 200 000 nebo více obyvatel. Zpřístupnění soutěže i menším městům vedlo k tomu, že více než polovina žádostí pochází z měst s méně než 200 000 obyvateli.

Mezinárodní skupina odborníků provede odborné posouzení každé žádosti na základě 12 ukazatelů týkajících se změny klimatu, zmírnění jejích následků a přizpůsobení se této změně; místní dopravy; městské zeleně včetně udržitelného využívání půdy; přírody a biologické rozmanitosti; kvality vnějšího ovzduší; kvality akustického prostředí; vytváření odpadů a nakládání s nimi; hospodaření s vodou; čištění odpadních vod; ekologických inovací a udržitelné zaměstnanosti; energetické náročnosti a integrovaného environmentálního řízení.

V roce 2014 budou města, která se dostala do užšího výběru, vyzvána, aby předložila své návrhy mezinárodní porotě, jež posoudí jejich dosavadní úsilí o zlepšování životního prostředí i jejich budoucí cíle. Porota rovněž posoudí jejich schopnost komunikace s občany, a to i s ohledem na jejich schopnost působit jako vzor a prosazovat osvědčené postupy v ostatních evropských městech. Vítězné město se stává nejen inspirací pro ostatní, ale – jak ukazují zkušenosti – získává i lepší obraz v očích veřejnosti, který může posílit jeho pověst a přitažlivost jako místa, jež mohou lidé navštívit nebo kde mohou pracovat a žít.

Vítěz bude vyhlášen v červnu 2014 v Kodani v Dánsku, která se stala evropským zeleným městem pro rok 2014.

Souvislosti

Titul Evropské zelené město se udílí od roku 2010 a dosud jej získalo šest měst. Jako první byl oceněn Stockholm, v roce 2011 Hamburk a v roce 2012 Vitoria-Gasteiz. Cena za rok 2013 byla udělena městu Nantes. Titul za rok 2014 získala Kodaň – a za rok 2015 Bristol.

Porota je složena ze zástupců Evropské komise, Evropského parlamentu, Výboru regionů, Evropské agentury pro životní prostředí, orgánů místní správy za udržitelnost v rámci sdružení ICLEI, kanceláře Paktu primátorů a Evropského úřadu pro životní prostředí.

Evropa se stala v podstatě městskou společností, neboť tři čtvrtiny Evropanů žijí ve větším či menším městě. Mnoho problémů souvisejících se životním prostředím, s nimiž se společnost potýká, má svůj původ v městských oblastech, právě tyto oblasti se však zároveň snaží nalézt jejich řešení.

Podrobnější informace:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital nebo @EU_GreenCapital


Side Bar