Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 5.

2013. őszi gazdasági előrejelzés: fokozatos fellendülés, külső kockázatok

Az elmúlt hónapokban biztató jelek utaltak arra, hogy az európai gazdaság fellendülése sínen van. A 2013 első negyedévéig tartó visszaesés után a második negyedévben újra növekedésnek indult az európai gazdaság, és az év hátralevő részében a reál GDP minden bizonnyal további növekedést mutat majd.

Az EU-ban 2013 második felében a 2012. év azonos időszakához képest 0,5%-os növekedés várható. Éves alapon számítva a reál GDP idei növekedése az EU-ban 0,0%-ra, az euróövezetben pedig -0,4%-ra becsülhető. Ami a jövőt illeti, a gazdasági növekedés a várakozások szerint az előrejelzés időszakában fokozatosan felgyorsul: 2014-ben az EU-ban 1,4%, az euróövezetben pedig 1,1% lesz, és 2015-ben eléri az 1,9%-ot, illetve 1,7%-ot.

Európában folytatódik a belső és külső kiigazítás, amelyet számos esetben az utóbbi években végrehajtott, nagy horderejű strukturális reformok, illetve költségvetési konszolidációs intézkedések támasztanak alá. Ezek eredményeként javultak a hazai kereslet körülményei, így az fokozatosan Európa növekedésének mozgatórugójává vált. Mindazonáltal a feltörekvő piacgazdaságok romló kilátásait figyelembe véve a stabil növekedéshez való visszatérés lassú, lépésenkénti folyamat lesz.

Az előrejelzés kapcsán Olli Rehn, az Európai Bizottság gazdasági ügyekért, monetáris politikáért és az euróért felelős alelnöke így fogalmazott: „A jelek egyre inkább arra utalnak, hogy az európai gazdaság fordulóponthoz érkezett. Az Európában végrehajtott költségvetési konszolidáció és strukturális reformok megalapozták a fellendülést. Azonban még túl korai lenne elkönyvelni a győzelmet: a munkanélküliség továbbra is elfogadhatatlanul magas szintű. Folytatnunk kell tehát az európai gazdaság modernizálására irányuló munkát, a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés érdekében.”

A fokozatos fellendülés teret nyer

A felhalmozódott makrogazdasági egyensúlytalanságok megszűnőben vannak, és a várakozások szerint fokozatosan beindul a növekedés. A folyamatban levő mérlegkiigazítás egyes országokban azonban változatlanul visszaveti a beruházásokat és a fogyasztást. A pénzügyi piaci helyzet ugyan jelentősen javult, és a kamatlábak a sérülékeny országokra nézve mérséklődtek, ennek hatásai azonban a reálgazdaságban még nem érzékelhetőek, mivel a pénzügyi piacok továbbra is szétaprózottak, és változatlanul óriásiak a különbségek a tagállamok, illetve a különböző méretű vállalkozások között.

A jelenlegi kilátások összhangban állnak a korábbi súlyos pénzügyi válságokat követő fellendülések jellemzőivel. Amint a tőkeáttétel-csökkentés egyre kevésbé lesz sürgető feladat, a pénzügyi feltételek és a gazdasági hangulat általános javulásának köszönhetően ismét növekedésnek indul a magánfogyasztás és a bruttó állóeszköz-felhalmozás, és ennek eredményeként a belföldi kereslet lassan erőre kap. Figyelembe véve az utóbbi években elért eredményeket, a költségvetési konszolidáció üteme az előrejelzés időszakában törvényszerűen le fog lassulni. 2014-ben és 2015-ben várhatóan a belföldi kereslet lesz a növekedés motorja, ugyanakkor a harmadik országokba irányuló exportra vonatkozó kilátások nem túl kedvezőek.

A munkaerő-piaci változások a GDP-változásokhoz képest jellemzően legalább fél évvel később jelentkeznek, ezért a gazdasági tevékenység élénkülése várhatóan csak fokozatosan eredményez majd munkahelyteremtést. Ebben az évben egyes országokban rendkívül magas maradt a munkanélküliség, és tovább csökkent a foglalkoztatottság. Az elmúlt hónapokban mindazonáltal megkezdődött a munkaerő-piaci körülmények stabilizálódása, és az előrejelzés szerint a munkanélküliség 2015-ig mérsékelten csökkenni fog, az EU-ban 10,7%-ra, az euróövezetben pedig 11,8%-ra, ugyanakkor az országok közötti különbségek rendkívül nagyok maradnak.

Az előrejelzés időszakában várhatóan az EU és az euróövezet tekintetében is visszafogott, 1,5%-hoz közeli marad a fogyasztóiár-infláció.

A sérülékeny tagállamok folyó fizetési mérlege az elmúlt évek során jelentős mértékben és következetesen javult. Árai versenyképességének, valamint exportágazatai megszilárdításának köszönhetően számos sérülékeny tagállam várhatóan folyófizetésimérleg-többlettel fogja zárni az idei évet.

A korai határozott fellépést lassabb konszolidáció váltja fel

Az államháztartási hiány csökkentése folytatódik. Az előrejelzés szerint az államháztartási hiány 2013-ban a GDP 3,5%-ára esik vissza az EU-ban és a GDP 3%-ára az euróövezetben, míg a GDP-arányos adósságráta az EU-ban csaknem 90%, az euróövezetben pedig 96% lesz. A strukturális költségvetési hiány – tehát a ciklikus tényezőktől megtisztított, egyszeri és egyéb átmeneti intézkedésektől mentes államháztartási hiány – 2013-ban várhatóan mindkét területen lényegesen, a GDP több mint 0,5%-ával csökken a több tagállam által végrehajtott konszolidációs intézkedések eredményeként. Az előrejelzés zárónapja előtt rendelkezésre álló 2014-es költségvetés-tervezetek alapján ez a javulás 2014-ben szintén folytatódik, ám lassabb ütemben. Ezt részben az a tény magyarázza, hogy egyes tagállamok már teljesítették a strukturális költségvetési egyensúlyra vonatkozó középtávú költségvetési céljukat, ami segíthet csökkenő pályára állítani az államadósságot.

Kiegyensúlyozottabb kockázatok

Ezen előrejelzés alapvetése, hogy az elfogadott szakpolitikai intézkedéseket uniós és tagállami szinten egyaránt szigorúan végrehajtják, ami előmozdítja majd a megkezdett szükséges kiigazítási folyamatot, és segít megőrizni a megnövekedett bizalmat csakúgy, mint a kedvezőbb pénzügyi körülményeket.

A határozott politikai végrehajtás nyomán az államadósság-válsághoz kapcsolódó, az euró integritására vonatkozóan észlelt kockázatok megszűntek. Sokkal inkább felfelé irányuló kockázatok merültek fel annak lehetősége kapcsán, hogy az elmúlt években végrehajtott reformok a vártnál gyorsabban eredményezhetnek további kedvező hatásokat. A bizonytalanság ugyan mérséklődött, ám továbbra is magas szintű, és félő, hogy visszaveti a növekedést. Változtatlanul kockázatot jelent, hogy a politikai csúszás bizonytalanságot kelthet, és újra pénzügyi feszültséget gerjeszthet, míg a külső környezetben gyökerező lefelé mutató kockázatok fokozódtak.

További információk:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm

Contacts :

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar