Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 5. studenoga 2013.

Gospodarska predviđanja za jesen 2013.: postupni oporavak, vanjski rizici

Tijekom prethodnih mjeseci pojavili su se ohrabrujući znaci da je u Europi započeo gospodarski oporavak. Nakon što je u prvom kvartalu 2013. slabilo, europsko je gospodarstvo ponovo počelo rasti u drugom kvartalu i očekuje se da će stvarni BDP nastaviti rasti do kraja ove godine.

U drugoj polovici 2013. očekuje se porast od 0,5 % u usporedbi s istim razdobljem u EU-u 2012. Na godišnjoj osnovi stvarni rast BDP-a ove godine procijenjen je na 0,0 % u EU-u i na 0,4 % u europodručju. Predviđa se da će se gospodarski rast postupno ubrzavati do 1,4 % u EU-u i do 1,1 % u europodručju u 2014. te doseći 1,9 % u EU-u i 1,7 % u europodručju 2015.

Unutarnje i vanjske prilagodbe u Europi nastavljaju se, poduprte u mnogim slučajevima znatnim strukturnim reformama i fiskalnom konsolidacijom koje se primjenjuju zadnjih godina. Time se poboljšavaju uvjeti koji bi trebali omogućiti da domaća potražnja postupno postane glavni pokretač razvoja u Europi. No, s obzirom na oslabljene izglede za tržišna gospodarstva u razvoju, povratak prema stabilnom rastu odvijat će se postupno.

Olli Rehn, potpredsjednik Komisije nadležan za ekonomska i monetarna pitanja i euro, izjavio je: „Sve je više znakova da je Europsko gospodarstvo na prekretnici. Fiskalna konsolidacija i strukturne reforme koje se poduzimaju u Europi stvorile su osnovu za oporavak. Ali još je prerano najavljivati pobjedu: nezaposlenost je i dalje na neprihvatljivo visokoj razini. Stoga moramo nastaviti raditi na modernizaciji europskoga gospodarstva kako bismo postigli održivi rast i stvaranje radnih mjesta.”

Postupni oporavak sve više jača

Nakupljene makroekonomske neuravnoteženosti smanjuju se i očekuje se da će se rast postupno ubrzavati. No tekuće prilagodbe proračuna u nekim državama nastavljaju opterećivati investicije i potrošnju. Iako se situacija na financijskom tržištu znatno poboljšala, a kamatne su se stope u ranjivim državama smanjile, to se još nije odrazilo na realno gospodarstvo zbog postojeće fragmentiranosti financijskih tržišta, uz znatne razlike među državama članicama i među poduzećima različitih veličina.

Trenutna situacija u skladu je sa svojstvima prethodnih oporavaka nakon teških financijskih kriza. Kako se potreba za razduživanjem smanjuje, očekuje se da će domaća potražnja polako jačati, zahvaljujući ponovnom jačanju privatne potrošnje i oporavku bruto investicija u fiksni kapital zbog poboljšanja općih uvjeta financiranja i gospodarske atmosfere. S obzirom na napredak postignut proteklih godina, očekuje se da će se fiskalna konsolidacija tijekom razdoblja na koje se predviđanja odnose usporiti. Očekuje se da će 2014. i 2015. glavni pokretač rasta biti domaća potražnja, s obzirom na oslabljene izglede za izvoz iz EU-a u ostatak svijeta.

Budući da razvoj tržišta rada obično kasni za razvojem BDP-a za pola godine ili više, očekuje se da će oporavak gospodarskih aktivnosti tek postupno pozitivno utjecati na stvaranje novih radnih mjesta. Ove je godine nezaposlenost u nekim državama ostala veoma visoka, a zaposlenost se nastavila smanjivati. No zadnjih se mjeseci uvjeti na tržištu rada počinju stabilizirati i očekuje se da će do 2015. doći do blagog smanjivanja nezaposlenosti prema 10,7 % u EU-u i 11,8 % u europodručju, iako će razlike među državama članicama ostati vrlo velike.

Očekuje se da će inflacija potrošačkih cijena tijekom razdoblja na koje se predviđanja odnose ostati umjerena i u EU-u i u europodručju te da će njezine stope iznositi otprilike 1,5 %.

Bilance tekućih računa u ranjivim državama članicama intenzivno se i dosljedno poboljšavaju zadnjih godina. Nakon stalnog povećanja konkurentnosti cijena i jačanja njihovih izvoznih sektora, očekuje se da će brojne ranjive države članice ove godine zabilježiti viškove na svojim tekućim računima.

Rano odlučno djelovanje prelazi u sporiju konsolidaciju

Trebalo bi se nastaviti općenito smanjenje državnih deficita. Predviđa se da će 2013. glavni fiskalni deficiti pasti na 3,5 % BDP-a u EU-u i 3 % u europodručju, a da će omjer duga prema BDP-u doseći gotovo 90 % u EU-u i 96 % u europodručju. Predviđa se da će se deficit strukturnog proračuna, tj. opći državni deficit korigiran za cikličke faktore, jednokratne mjere i druge privremene mjere, znatno smanjiti 2013., za više od 0,5 % BDP-a u oba područja, na temelju konsolidacijskih mjera koje je primijenilo nekoliko država članica. U skladu s nacrtima proračuna za 2014. koji su bili dostupni prije datuma završetka izrade predviđanja, očekuje se da će se to poboljšanje nastaviti i u 2014., ali sporijim tempom. To se djelomično objašnjava činjenicom da su neke države članice već postigle srednjoročne ciljeve za svoje strukturne bilance proračuna, što bi trebalo pridonijeti smanjenju javnog duga.

Uravnoteženiji rizici

Ovo je predviđanje utemeljeno na pretpostavci da će se dogovorene mjere politike i na razini EU-a i na razini država članica nastaviti strogo primjenjivati kako bi se podržalo neophodan tekući postupak prilagodbe i održalo povećanje povjerenja i poboljšanje financijskih uvjeta.

S obzirom na odlučnu primjenu politike, nestali su uočeni rizici za integritet eura u vezi s krizom državnog duga. Pojavili su se rizici od rasta inflacije, zajedno s mogućnošću da bi reforme koje se provode zadnjih godina mogle donijeti daljnje pozitivne učinke brže nego što se to očekuje. No iako se nesigurnost smanjila, ona i dalje ostaje povišena i kao takva predstavlja prijetnju smanjivanju rasta. Ostaje opasnost da bi odstupanja u provedbi politike mogla povećati nesigurnost i ponovno stvoriti financijski pritisak, a negativni rizici u vanjskoj okolini su se povećali.

Za dodatne informacije pogledajte:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm

Contacts :

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar