Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. marraskuuta 2013

Syksyn 2013 talousennuste: Asteittaista elpymistä ulkoisista riskeistä huolimatta

Viime kuukausina on ollut näkyvissä rohkaisevia merkkejä siitä, että talouden elpyminen on käynnistynyt Euroopassa. Euroopan talous supistui vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen asti, mutta kääntyi vuoden toisella neljänneksellä jälleen kasvuun. BKT:n kasvun on määrä jatkua vakaana koko loppuvuoden.

Kasvun odotetaan olevan vuoden 2013 jälkipuoliskolla koko EU:ssa 0,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2012. Ennusteen mukaan BKT:n kasvu on tänä vuonna koko EU:ssa 0,0 prosenttia ja euroalueella –0,4 prosenttia. Jatkossa talouskasvun odotetaan ennustejaksolla vähitellen nopeutuvan vuonna 2014 koko EU:ssa 1,4 prosenttiin ja euroalueella 1,1 prosenttiin ja vuonna 2015 koko EU:ssa 1,9 prosenttiin ja euroalueella 1,7 prosenttiin.

Sisäinen ja ulkoinen sopeutus Euroopassa jatkuu. Monissa tapauksissa se perustuu viime vuosina toteutettuihin merkittäviin rakenneuudistuksiin ja julkisen talouden vakauttamistoimiin. Tämän ansiosta kotimainen kysyntä on vähitellen noussut Euroopassa tärkeimmäksi kasvun veturiksi. Koska näkymät kehittyvän markkinatalouden maissa ovat kuitenkin heikkenemään päin, paluu vakaaseen kasvuun tapahtuu vähitellen.

Talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaavan komission varapuheenjohtajan Olli Rehnin mukaan viime aikoina on ollut nähtävissä yhä selvempiä merkkejä siitä, että Euroopan talous on tullut käännekohtaan. ”Toteutetut julkisen talouden vakauttamistoimet ja rakenneuudistukset ovat luoneet pohjan elpymiselle. Vielä ei kuitenkaan ole aika voitonjuhliin, sillä työttömyysaste on yhä sietämättömän korkea. Siksi meidän on jatkettava toimia Euroopan talouden modernisoimiseksi, jotta voimme tukea kestävää kasvua ja työllisyyttä", Rehn muistutti.

Vähittäinen elpyminen vauhdittaa talouskasvua

Makrotalouden epätasapainotilat ovat tasoittumassa, ja kasvun odotetaan pääsevän vähitellen vauhtiin. Käynnissä oleva taseiden sopeuttaminen vähentää kuitenkin joissakin maissa edelleen investointeja ja kulutusta. Vaikka rahoitusmarkkinoiden tilanne on kohentunut merkittävästi ja korot ovat alentuneet heikommassa asemassa olevien maiden osalta, tämä ei vielä näy reaalitaloudessa, koska rahoitusmarkkinat ovat edelleen hajanaiset ja eri jäsenvaltioiden ja eri kokoisten yritysten tilanteet vaihtelevat huomattavasti.

Näkymät ovat siis tällä hetkellä samanlaiset kuin aiemminkin elpymisen alkaessa vakavan finanssikriisin jälkeen. Kun tarve vähentää luotonantoa väistyy, kotimaisen kysynnän odotetaan alkavan hitaasti vahvistua yksityisen kulutuksen ja kiinteän pääoman bruttomuodostuksen lisääntyessä, koska rahoitusmarkkinaolosuhteet ja talouden ilmapiiri yleensä paranevat. Viime vuosina tapahtuneen edistymisen vuoksi julkisen talouden vakauttamisvauhdin odotetaan ennustejaksolla hidastuvan. Kotimaisen kysynnän odotetaan vuosina 2014 ja 2015 olevan pääasiallinen kasvun veturi, sillä vienti EU:n ulkopuolelle näyttäisi heikkenevän.

Koska työmarkkinoiden kehitys seuraa BKT:n kehitystä yleensä vasta vähintään puolen vuoden viiveellä, talouden toimeliaisuuden elpymisen odotetaan näkyvän työllisyysluvuissa vasta vähitellen. Työttömyysaste on ollut tänä vuonna eräissä maissa edelleen hyvin korkea, ja myös työllisyys on yhä heikentynyt. Työmarkkinaolosuhteet ovat kuitenkin alkaneet viime kuukausina vakautua, ja työttömyyden odotetaan hieman alenevan 10,7 prosentin tuntumaan koko EU:ssa ja 11,8 prosentin tuntumaan euroalueella vuoteen 2015 mennessä. Erot eri jäsenvaltioiden välillä ovat kuitenkin erittäin huomattavia.

Kuluttajahintainflaation odotetaan jatkuvan tulevalla kaudella sekä koko EU:ssa että euroalueella maltillisena eli noin 1 ½ prosentin tuntumassa.

Vaihtotase on heikossa asemassa olevissa jäsenvaltioissa viime vuosina parantunut koko ajan voimakkaasti. Hintakilpailukyvyn jatkuvan paranemisen ja vientisektorin vahvistumisen ansiosta useiden heikossa asemassa olevien jäsenvaltioiden vaihtotaseen odotetaan olevan tänä vuonna ylijäämäinen.

Julkisen talouden vakauttaminen hidastuu

Julkisen talouden alijäämien on määrä supistua edelleen. Vuonna 2013 julkisen talouden alijäämän odotetaan supistuvan koko EU:ssa 3 ½ prosenttiin suhteessa BKT:hen ja euroalueella 3 prosenttiin, kun taas julkinen velka suhteessa BKT:hen on koko EU:ssa lähes 90 prosenttia ja euroalueella 96 prosenttia. Ennusteen mukaan julkisen talouden rakenteellinen alijäämä, eli julkisen talouden alijäämä ilman suhdannetekijöitä, kertaluonteisia ja muita väliaikaisia toimenpiteitä, supistuu vuonna 2013 kummallakin alueella merkittävästi, yli ½ prosenttia suhteessa BKT:hen, useissa jäsenvaltioissa toteutettujen vakauttamistoimenpiteiden seurauksena. Niiden vuotta 2014 koskevien talousarvioesitysten mukaan, jotka olivat saatavilla ennen ennusteen esittämiselle asetettua määräaikaa, tämä myönteinen kehitys jatkuu vuonna 2014, mutta hitaampana. Tämä johtuu osittain siitä, että eräät jäsenvaltiot ovat jo saavuttaneet julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevat keskipitkän aikavälin tavoitteensa, minkä pitäisi osaltaan edistää tavoitteena olevaa julkisen velan saattamista laskevalle uralle.

Riskit tasapainottuvat

Ennuste perustuu oletukseen, että EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla sovitut politiikkatoimet pannaan määrätietoisesti täytäntöön, niin että voidaan tukea käynnissä olevaa välttämätöntä sopeuttamista sekä luottamuksen ja rahoitusmarkkinaolosuhteiden paranemista.

Politiikkatoimien määrätietoisen täytäntöönpanon ansiosta euron eheyteen kohdistuvat julkisen talouden velkakriisiin liittyvät riskit ovat poistuneet. Tilalle on tullut positiivisempia riskejä, mikä johtuu siitä, että viime vuosina toteutetut uudistukset saattavat tuottaa lisää positiivisia tuloksia odotettua nopeammin. Vaikka epävarmuus onkin vähentynyt, se on edelleen korkealla tasolla ja uhkaa jarruttaa kasvua. On yhä olemassa vaara, että sovituista toimenpiteistä poikkeaminen voi lisätä epävarmuutta ja tuoda rahoitusmarkkinoille uudelleen ongelmia. Samaan aikaan ulkoiseen toimintaympäristöön liittyvät talouskasvun heikkenemisen negatiiviset riskit ovat lisääntyneet.

For more information see:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm

Contacts :

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar