Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 февруари 2013 г.

Европейската комисия търси най-добрите решения за климата в Европа

Днес Кони Хедегор, европейски комисар по действията в областта на климата, даде началото на конкурс за нисковъглеродни проекти, с който творчески и новаторски мислещите граждани от цяла Европа се призовават да подложат своите екологосъобразни инициативи на изпитание. Конкурсът е част от провежданата от Европейската комисия кампания за действие срещу изменението на климата „Свят, който харесваш“.

Комисар Хедегор заяви: „Конкурсът представлява чудесна възможност да се направи нещо, а не само да се говори за изменението на климата. Като изпращате проекта си, вие ни помагате да покажем, че изграждането на свят, който харесваме, с климат, който харесваме, е възможно и е по силите ни. Освен това то ще разнообрази нашия живот.“

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=en&ref=P-020505/00-04#0

От днес имате три месеца, през които можете да изпратите историята на вашия собствен успех в областта на ниските въглеродни емисии и с нея да участвате в конкурса на „Свят, който харесваш“. Ще се разглеждат всички проекти, независимо от мащаба им, които се внасят от отделни лица или организации, установени в държава — членка на ЕС, като единственото условие е основната цел да е намаляването на емисиите на парникови газове.

Това би могло да бъде електрически велосипед, който служи за транспортиране на товари, новаторски производствен процес, с който се намаляват емисиите на парникови газове и сметките за енергия, устойчива сграда или ефикасно решение за отопление. В Европа има множество практически примери за нисковъглероден начин на живот, които са полезни за климата и същевременно подобряват качеството на живота ни. С конкурса на „Свят, който харесваш“ се предоставя платформа за показване на тези проекти и възможност за награждаване на най-творческите, най-практичните и най-ефективните сред тях.

Практическа информация:

През май и юни посетителите на уебсайта на кампанията http://world-you-like.europa.eu/bg/ ще може да гласуват за най-творческата и вдъхновяваща инициатива сред тези, които са подбрани на сайта. От десетте най-популярни проекта жури с председател Кони Хедегаард ще излъчи трима победители, които ще бъдат отличени на церемонията по връчване на награди в Копенхаген през октомври 2013 г., организирана от Sustainia — партньора на нашата кампания. Sustainia е международна инициатива за устойчиво развитие, оглавявана от Арнолд Шварценегер, с която се цели да се откриват и популяризират налични устойчиви решения.

Специално внимание в рамките на компанията се обръща на пет държави – България, Италия, Литва, Полша и Португалия. В тези страни проектите на националните победители ще бъдат представени на билбордове по време на национални кампании през есента на 2013 г.

Контекст на кампанията:

Конкурсът е част от кампанията „Свят, който харесваш. С климат, който харесваш.“ Откакто бе подета през октомври 2012 г., кампанията привлече над 20 000 последователи в социалните медии и повече от 130 официални партньори, сред които са публични органи, неправителствени организации, академични институции и предприятия. Тя има за цел да популяризира съществуващите рентабилни решения за постигане на целта на ЕС за 80—95 % намаление на емисиите на парникови газове до 2050 г., както и да насърчава нови решения.

Връзки:

Повече информация за кампанията и конкурса, включително критериите за подбор, може да бъде намерена на уебсайта на кампанията, както и чрез фейсбук и туитър

http://world-you-like.europa.eu/bg/

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction #worldulike

За повече информация относно наградите на Sustainia посетете уебсайта със следния адрес: http://www.sustainia.me/

За повече информация относно пътната карта на Комисията се осведомете на уебсайта на ГД „Действия по климата“:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar