Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. novembra 2013

Okolje: Komisija predlaga zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk

Evropska komisija je danes sprejela predlog, ki od držav članic zahteva, da zmanjšajo uporabo lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Države članice lahko izberejo ukrepe, ki se jim zdijo najustreznejši, vključno z dajatvami, nacionalnimi cilji za zmanjšanje ali prepovedjo uporabe vrečk pod določenimi pogoji. Lahke plastične vrečke ljudje pogosto uporabijo samo enkrat, v okolju pa ostanejo na stotine let, pogosto v obliki škodljivih mikroskopskih delcev, ki škodujejo zlasti življenju v morjih.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Sprejeli smo ukrepe za razrešitev zelo resnega in opaznega okoljskega problema. Vsako leto več kot 8 milijard plastičnih vrečk konča na smetiščih Evrope, kar močno škoduje okolju. Nekatere države članice so pri zmanjševanju uporabe plastičnih vrečk že dosegle zavidljive rezultate. Če bi njihovemu zgledu sledile še druge države članice, bi skupno porabo v Evropski uniji lahko zmanjšali za kar 80 %.“

Predlog spreminja Direktivo o embalaži in odpadni embalaži v dveh bistvenih točkah. Prvič, države članice morajo sprejeti ukrepe, s katerimi bi zmanjšale porabo plastičnih nosilnih vrečk debeline manj kot 50 mikronov, saj se te redkeje ponovno uporabijo in pogosto končajo med odpadki. Drugič, ti ukrepi lahko vključujejo uporabo ekonomskih instrumentov, kot so dajatve, nacionalni cilji za zmanjšanje in tržne omejitve (za katere veljajo pravila notranjega trga Pogodbe o delovanju EU). Nekatere države članice Evropske unije so z uvedbo dajatev in drugih ukrepov dosegle veliko manjšo uporabo, kar kaže na to, da je rezultate mogoče doseči z učinkovitimi ukrepi.

Predlog upošteva ukrepe, ki so jih sprejele posamezne države članice, in pozive ministrov EU za okolje Komisiji, naj oceni možnosti za ukrepanje na ravni EU. Oblikovan je bil po obširnih javnih posvetovanjih, ki so pokazala, da je javnost močno naklonjena oblikovanju vseevropske pobude s tega področja.

Ozadje

Lahkost in odpornost na razgradnjo sta lastnosti plastičnih vrečk, zaradi katerih so komercialno uspešne, vendar prispevata tudi k njihovemu širjenju v okolje. Vrečke uidejo toku upravljanja z odpadki in se kopičijo v okolju, zlasti v obliki morskih odpadkov. Po uporabi se plastične nosilne vrečke razgrajujejo na stotine let. Smetenje morja se vse pogosteje obravnava kot velik svetovni izziv, ki ogroža morske ekosisteme in živali, kot so ribe in ptice. Prav tako obstajajo dokazi o velikem kopičenju odpadkov v evropskih morjih.

V letu 2010 je bilo na trg Unije danih približno 98,6 milijarde plastičnih nosilnih vrečk, kar znaša 198 plastičnih nosilnih vrečk na državljana EU na leto. Velika večina teh skoraj 100 milijard vrečk je lahkih plastičnih vrečk, ki se redkeje ponovno uporabijo kot debelejše vrečke. Številke se med državami članicami zelo razlikujejo, saj se ocenjena letna uporaba lahkih plastičnih nosilnih vrečk na prebivalca giblje od 4 vrečk na Danskem in Finskem do 466 vrečk na Poljskem, Portugalskem in Slovaškem.

Za več informacij:

Povezava na osnutek predloga in na študijo (s številkami za države članice, kot je navedeno zgoraj):

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags

Glej tudi:

Vprašanja in odgovori v MEMO/13/945

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Rezultati javnega posvetovanja: http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/events.htm

Avdiovizualno gradivo na voljo na tvlink.org

Kontakti:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar