Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 4 d.

Aplinkosauga. Komisija siūlo plastikinių maišelių naudoti mažiau

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymą, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės mažintų lengvų plastikinių pirkinių maišelių naudojimą. Valstybės narės gali pasirinkti joms labiausiai tinkančias priemones: pvz., nustatyti mokesčius, nacionalinius mažinimo tikslus arba tam tikromis sąlygomis uždrausti tokius maišelius naudoti. Lengvi plastikiniai maišeliai dažnai panaudojami tik kartą, tačiau aplinkoje gali išlikti šimtmečius – dažnai kaip kenksmingos mikroskopinės dalelės, kurios kelia pavojų jūrų florai ir faunai.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas kalbėjo: „Imamės veiksmų, kad išspręstume akivaizdžią aplinkos problemą. Kasmet Europoje išmetama daugiau negu 8 mlrd. plastikinių maišelių, taigi daroma didžiulė žala aplinkai. Kai kurios valstybės narės jau pasiekė gerų rezultatų mažindamos plastikinių maišelių naudojimą. Jeigu jų pavyzdžiu pasektų ir kitos – dabartinį bendrą panaudojamų maišelių skaičių Europos Sąjungoje galėtume sumažinti 80 proc.“

Pasiūlymu iš dalies keičiamos dvi pagrindinės Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos nuostatos. Pirma, reikalaujama, kad valstybės narės priimtų priemones, kad plonesnių kaip 50 mikronų storio plastikinių maišelių būtų naudojama mažiau, nes, palyginti su storesniais, jie rečiau naudojami dar kartą, t. y. dažniausiai išmetami. Antra, šios priemonės gali būti ekonominės, t. y. mokesčiai, nacionaliniai mažinimo tikslai ir rinkodaros apribojimai (atsižvelgiant į Sutarties dėl ES veikimo vidaus rinkos taisykles). Tai, kad kai kurios ES valstybės narės įvedusios mokesčius ir ėmusiosi kitų priemonių labai sumažino tokių maišelių naudojimą, rodo, kad veiksmingai veikiant galima pasiekti rezultatų.

Pasiūlymas grindžiamas priemonėmis, kurių ėmėsi pavienės valstybės narės, ir ES aplinkos ministrų raginimu Komisijai įvertinti ES lygmens veiksmų mastą. Pasiūlymas parengtas po išsamių viešų konsultacijų, per kurias šios srities ES masto iniciatyva buvo plačiai paremta.

Pagrindiniai faktai

Plastikiniai maišeliai komerciškai sėkmingi dėl savo savybių – lengvumo ir patvarumo, tačiau dėl to jų daugėja ir aplinkoje. Jie nepatenka į atliekų tvarkymo srautus ir kaupiasi mūsų aplinkoje, ypač kaip atliekos jūroje. Išmestas plastikinis pirkinių maišelis gal nesuirti šimtmečius. Vis labiau pripažįstama, kad jūrų tarša yra didžiulė pasaulinė problema, kelianti grėsmę jūrų ekosistemoms ir gyvūnams: žuvims ir paukščiams. Be to, yra įrodymų, kad Europos jūrose susikaupė daug šiukšlių.

Apskaičiuota, kad 2010 m. ES rinkai pateikta 98,6 mlrd. plastikinių pirkinių maišelių, taigi kiekvienas ES pilietis per metus panaudojo po 198 plastikinius pirkinių maišelius. Didžioji dauguma šių beveik 100 mlrd. maišelių yra lengvi maišeliai, kurie dar kartą panaudojami rečiau nei storesni. Valstybėse narėse naudojamų maišelių skaičius labai skiriasi – nuo 4 lengvų plastikinių pirkinių maišelių vienam gyventojui per metus Danijoje iki 466 maišelių Lenkijoje, Portugalijoje ir Slovakijoje.

Daugiau informacijos:

Nuoroda į pasiūlymo projektą ir tyrimą (su tekste nurodytais VN duomenimis):

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags.

Dar žr.:

Klausimai ir atsakymai, MEMO/13/945

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm.

Viešųjų konsultacijų rezultatai:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/events.htm

Audiovizualinė medžiaga (Vaizdo naujienos) tvlink.org.

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar