Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 4.11.2013

Ympäristö: Komissio ehdottaa muovikassien käytön vähentämistä

Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen, jonka mukaan jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin kevyiden muovisten kantokassien käytön vähentämiseksi. Jäsenvaltiot voivat valita parhaiksi katsomansa toimenpiteet, esimerkiksi maksut, kansalliset vähennystavoitteet tai tietyissä olosuhteissa kiellon. Kevyitä muovikasseja käytetään yleensä vain kerran, mutta ne voivat säilyä ympäristössä satoja vuosia, usein hyvin pieninä palasina, joiden tiedetään olevan vahingollisia erityisesti meren eliöille.

Ympäristöasioista vastaavan komissaari Janez Potočnikin mukaan nyt ryhdytään toimiin hyvin vakavan ja selkeästi näkyvän ympäristöongelman ratkaisemiseksi. "Joka vuosi EU:ssa yli 8 miljardia muovikassia päätyy roskaksi, mistä aiheutuu huomattavia ympäristöhaittoja. Jotkin jäsenvaltiot ovat jo onnistuneet vähentämään muovikassien käyttöä merkittävästi. Mikäli muut tekisivät samoin, muovikassien käyttöä EU:ssa voitaisiin vähentää jopa 80 prosenttia," totesi komissaari Potočnik.

Käytännössä ehdotuksella muutetaan pakkauksista ja pakkausjätteistä annettua direktiiviä kahdella tavalla. Ensinnäkin jäsenvaltioiden edellytetään ryhtyvän toimenpiteisiin, joilla vähennetään alle 50 mikronin paksuisten muovisten kantokassien kulutusta. Näitä kasseja käytetään uudestaan harvemmin kuin paksumpia kasseja ja ne päätyvät usein roskaksi. Lisäksi toimenpiteiksi hyväksyttäisiin nyt myös taloudelliset keinot, esimerkiksi maksut, kansalliset vähennystavoitteet sekä markkinoille saattamisen rajoitukset (joihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sisämarkkinasääntöjä). Joissakin jäsenvaltioissa muovikassien määrä on saatu merkittävästi vähenemään maksujen ja muiden toimenpiteiden avulla, mikä osoittaa, että sopivilla toimilla voidaan saada hyviä tuloksia.

Ehdotusta ovat edeltäneet yksittäisten jäsenvaltioiden toimenpiteet sekä EU:n ympäristöministerien komissiolle suunnattu kehotus tarkastella EU:n tasolla toteutettavien toimien soveltamisalaa. Ehdotusta edelsi kattava julkinen kuuleminen, jossa EU:n laajuiset toimet saivat laajasti tukea.

Taustaa

Muovikasseista on tullut suosittuja niiden keveyden ja kestävyyden ansiosta, ja samat ominaisuudet ovat johtaneet siihen, että kasseja leviää ympäristöön valtavia määriä. Ne jäävät jätevirtojen ulkopuolelle, kerääntyvät ympäristöön ja aiheuttavat erityisesti merien roskaantumista. Pois heitetty muovinen kantokassi voi säilyä ympäristössä vuosisatoja. Merien roskaantuminen tunnustetaan yhä suuremmassa määrin maailmanlaajuiseksi ongelmaksi, joka uhkaa merien ekosysteemeitä ja eläimiä, kuten kaloja ja lintuja. On myös selkeää näyttöä suurista jätekertymistä Euroopan merissä.

Vuonna 2010 EU:n markkinoille saatettiin arviolta 98,6 miljardia muovista kantokassia, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen EU:n kansalainen käytti vuodessa 198 muovista kantokassia. Näistä miltei 100 miljardista kassista suurin osa on kevyitä kasseja, joita käytetään harvoin uudestaan. Kulutusmääriä koskevat luvut vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä: Tanskassa ja Suomessa kevyitä muovikasseja käytetään noin 4 kappaletta henkeä kohti vuodessa, kun taas. Puolassa, Portugalissa ja Slovakiassa vastaava luku on 466.

Lisätietoja:

Linkki ehdotusluonnokseen ja tutkimukseen (edellä mainitut jäsenmaakohtaiset luvut):

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags

Katso myös:

Kysymyksiä ja vastauksia, MEMO/13/945

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Julkisen kuulemisen tulokset:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/events.htm

Audiovisuaalista materiaalia (videotiedote): tvlink.org

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar