Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. november 2013

Euroopa Komisjon kavatseb vähendada kilekottide kasutamist

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku, millega nõutakse liikmesriikidelt õhukeste plastkandekottide kasutamise vähendamist. Liikmesriigid võivad valida meetmed, mida nad peavad kõige sobivamaks, sealhulgas tasud, riiklikud vähendamise eesmärgid või teatavatel tingimustel keelustamine. Õhukesi kilekotte kasutatakse sageli ainult üks kord, kuid need säilivad keskkonnas sadu aastaid, seda tihti kahjulike mikroskoopiliste osakeste näol, mis on teadaolevalt ohtlikud eelkõige mereelustikule.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Me astume samme, et lahendada väga tõsine ja kõigile nähtav keskkonnaprobleem. Igal aastal saab rohkem kui 8 miljardist kilekotist Euroopas praht, mis tekitab tohutut keskkonnakahju. Mõned liikmesriigid on juba saavutanud suurepäraseid tulemusi kilekottide kasutamise vähendamisel. Kui teised riigid järgivad nende eeskuju, võiksime praegust üldist kilekottide tarbimist Euroopa Liidus vähendada isegi kuni 80% võrra.”

Sisuliselt muudetakse ettepanekuga pakendite ja pakendijäätmete direktiivi kahe peamise teguri abil. Esiteks on liikmesriigid kohustatud astuma samme, et vähendada selliste kilekottide tarbimist, mis on õhemad kui 50 mikronit, kuna neid korduvkasutatakse harvemini kui paksemaid kilekotte ning visatakse sageli ära. Teiseks võimaluseks on kasutada majandushoobasid, nagu tasud, riiklikud vähendamiseesmärgid ja turustuspiirangud (mille suhtes kehtivad Euroopa Liidu toimimise lepingu siseturueeskirjad). Mõnes ELi liikmesriigis tasude ja muude meetmete abil saavutatud kõrge vähendamise määr näitab, et tõhusate vahenditega on võimalik jõuda tulemusteni.

Ettepanek on jätk üksikute liikmesriikide võetud meetmetele ning ELi liikmesriikide keskkonnaministrite palvele, et komisjon hindaks võimalusi ELi tasandil tegutsemiseks. Ettepanek tehti pärast põhjalikku avalikku arutelu, milles väljendati laialdast toetust ELi algatusele selles valdkonnas.

Taustteave

Kergus ja vastupidavus lagunemisele on omadused, mis on teinud kilekottidest äriliselt eduka toote, kuid mis samas põhjustavad ka nende sattumist keskkonda. Kilekotid jäävad jäätmekäitlusvoogudest kõrvale ning kuhjuvad keskkonnas, eriti mereprahina. Äravisatud plastkandekott võib vastu pidada sadu aastaid. Mereprahti peetakse üha enam suureks ülemaailmseks probleemiks, mis kujutab endast ohtu mere ökosüsteemidele ning kaladele ja lindudele. On olemas ka tõendusmaterjal, mis näitab prahi ulatuslikku kuhjumist Euroopa meredes.

2010. aastal lasti ELi turule hinnanguliselt 98,6 miljardit plastkandekotti, mis teeb iga ELi kodaniku kohta 198 plastkandekotti aastas. Neist ligikaudu 100 miljardist kotist suurem osa olid õhukesed kotid, mida korduvkasutatakse paksematest kilekottidest harvemini. Kilekottide tarbimine erineb liikmesriigiti oluliselt: õhukeste kilekottide aastane kasutamine elaniku kohta ulatub hinnanguliselt 4 kotist Taanis ja Soomes 466 kotini Poolas, Portugalis ja Slovakkias.

Lisateave

Ettepaneku eelnõu ja uuringu (eespool nimetatud andmed liikmesriikide kohta) link:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags

Vt ka:

Q&A MEMO/13/945

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Avaliku arutelu tulemused: http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/events.htm

Audiovisuaalne materjal (videouudised) kättesaadav aadressil tvlink.org

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar