Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2013

Περιβάλλον: πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση με στόχο να χρησιμοποιούνται λιγότερες λεπτές πλαστικές σακούλες στα κράτη μέλη. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει τα μέτρα που θεωρεί πιο κατάλληλα, όπως επιβολή τελών, καθορισμό εθνικών στόχων μείωσης ή απαγόρευση της χρήσης υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι λεπτές πλαστικές σακούλες χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο μία φορά, αλλά παραμένουν στο περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, συχνά ως επιβλαβή μικροσκοπικά σωματίδια που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα, ιδίως για τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος Γιάνεζ Ποτότσνικ δήλωσε σχετικά: «Παίρνουμε μέτρα για να επιλύσουμε ένα πολύ σοβαρό και ιδιαίτερα ορατό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Κάθε χρόνο, περισσότερες από 8 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες καταλήγουν στα σκουπίδια στην Ευρώπη, προκαλώντας τεράστιες περιβαλλοντικές ζημίες. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα μειώνοντας τη χρήση της πλαστικής σακούλας. Αν ακολουθήσουν και άλλα κράτη μέλη τον ίδιο δρόμο, θα μπορούσαμε να μειώσουμε τη σημερινή συνολική χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και κατά 80%».

Από τεχνική άποψη, η πρόταση τροποποιεί την οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας όσον αφορά δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίζουν μέτρα με στόχο να χρησιμοποιούνται λιγότερες πλαστικές σακούλες με πάχος μικρότερο από 50 μικρά, καθώς αυτές οι σακούλες επαναχρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά απ' ό,τι οι σακούλες με μεγαλύτερο πάχος και συχνά καταλήγουν στα σκουπίδια. Δεύτερον, στα μέτρα αυτά μπορούν να συγκαταλέγονται οικονομικά "εργαλεία", όπως η επιβολή τελών, ο καθορισμός εθνικών στόχων μείωσης της χρήσης και η επιβολή περιορισμών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά (με την επιφύλαξη των κανόνων για την εσωτερική αγορά που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ). Τα υψηλά ποσοστά μείωσης που έχουν επιτευχθεί σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω της καθιέρωσης τελών και άλλων μέτρων, δείχνουν ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος με την αποτελεσματική ανάληψη δράσης.

Η πρόταση έρχεται ως συνέχεια μέτρων που έλαβαν μεμονωμένα κράτη μέλη, καθώς και εκκλήσεων που απηύθυναν οι υπουργοί Περιβάλλοντος των κρατών μελών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα ανάληψης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση είναι προϊόν εκτεταμένων δημόσιων διαβουλεύσεων που έδειξαν ότι υπάρχει ευρεία στήριξη για την ανάληψη μιας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σχετικά με το θέμα αυτό.

Ιστορικό

Οι ιδιότητες που καθιστούν τις πλαστικές σακούλες εμπορικά επιτυχείς –δηλαδή το μικρό βάρος και η ανθεκτικότητά τους– έχουν επίσης συμβάλει στη σώρευσή τους στο περιβάλλον. Οι σακούλες αυτές δεν καταλήγουν στα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και συσσωρεύονται στο περιβάλλον μας, ιδίως με τη μορφή θαλάσσιων απορριμμάτων, όπου και διατηρούνται για εκατοντάδες χρόνια. Όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται σήμερα ότι τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα που συνιστά απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους ζωντανούς οργανισμούς, όπως τα ψάρια και τα πουλιά. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν μεγάλη συσσώρευση απορριμμάτων στις θάλασσες της Ευρώπης.

Το 2010, υπολογίζεται ότι 98,6 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες διατέθηκαν στην αγορά της ΕΕ, πράγμα που κατ' αναλογία σημαίνει ότι κάθε πολίτης της ΕΕ χρησιμοποιεί 198 πλαστικές σακούλες τον χρόνο. Από αυτές τις σχεδόν 100 δισεκατομμύρια σακούλες, η συντριπτική πλειονότητα είναι λεπτές σακούλες που επαναχρησιμοποιούνται λιγότερο απ' ό,τι οι σακούλες με μεγαλύτερο πάχος. Τα αριθμητικά στοιχεία διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα κράτη μέλη, με την ετήσια κατά κεφαλή χρήση όσον αφορά τις λεπτές σακούλες μεταφοράς να εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 4 σακούλες στη Δανία και τη Φινλανδία μέχρι και 466 σακούλες στην Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Σύνδεσμος προς το σχέδιο πρότασης και τη μελέτη (με τα αριθμητικά στοιχεία για τα κράτη μέλη, που αναφέρονται παραπάνω):

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags

Βλέπε επίσης:

Ερωτήσεις και απαντήσεις MEMO/13/945

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/events.htm

Οπτικοακουστικό υλικό (VNR): tvlink.org

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar