Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. november 2013

Miljø: Kommissionen foreslår at mindske brugen af plastikposer

I dag vedtog Europa-Kommissionen et forslag, der skal få medlemslandene til at mindske deres brug af tynde plastikposer. Medlemslandene kan vælge de foranstaltninger, de finder mest hensigtsmæssige, f.eks. afgifter, nationale reduktionsmål eller forbud under visse omstændigheder. Tynde plastikposer anvendes ofte kun én gang, men de kan blive i miljøet i hundredvis af år, ofte som skadelige mikroskopiske partikler, som man ved er farlige for især for det marine liv.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Vi prøver at løse et meget alvorligt og yderst synligt miljøproblem. Hver år ender over 8 milliarder plastikposer i skraldespanden i Europa og medfører meget omfattende miljøskader. Nogle medlemslande har allerede opnået flotte resultater med hensyn til at nedbringe deres forbrug af plastikposer. Hvis andre fulgte trop, kunne vi mindske det overordnede forbrug i EU i dag med helt op til 80 %."

Teknisk set ændrer forslaget direktivet om emballage og emballageaffald på to primære punkter. For det første skal medlemslandene indføre foranstaltninger til at mindske forbruget af plastikbæreposer med en tykkelse på under 50 mikron, da disse genbruges i mindre grad end tykkere poser og ofte ender som affald. For det andet kan disse foranstaltninger omfatte anvendelse af økonomiske instrumenter såsom afgifter, nationale reduktionsmål og handelsrestriktioner (underlagt reglerne for det indre marked i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Den store reduktion, der er opnået i visse medlemslande gennem indførelse af afgifter og andre tiltag, viser, at effektive tiltag kan give resultat.

Forslaget følger op på de enkelte medlemslandes tiltag og på de europæiske miljøministres opfordring til Kommissionen om at vurdere mulighederne for indgreb på EU-niveau. Det kommer i forlængelse af en omfattende offentlig høring, som viste, at der er stor opbakning til et EU-dækkende initiativ på området.

Baggrund

De egenskaber, der gør plastikposer til en kommerciel succes – lav vægt og god holdbarhed – har også været medvirkende til deres spredning i miljøet. De kommer ikke med i affaldshåndteringen og hober sig i stedet op i vores miljø, især som affald i havet. En plastikpose, der smides ud, kan blive i miljøet i flere hundrede år. Affald i havet anerkendes i stigende grad som en stor global udfordring, som udgør en stor trussel mod havets økosystemer og dyr som fisk og fugle. Dokumentation viser også, at store mængder affald hober sig op i de europæiske have.

Det anslås, at der i 2010 blev solgt 98,6 milliarder plastikbæreposer på det europæiske marked, hvilket svarer til, at hver EU-borger bruger 198 poser om året. Størstedelen af disse næsten 100 milliarder poser er tynde poser, som ikke genanvendes så ofte som de tykkere poser. Tallene for forbruget varierer meget medlemslandene imellem og spænder mellem et årligt forbrug af tynde plastikbæreposer pr. indbygger på 4 stk. i Danmark og Finland og 466 stk. i Polen, Portugal og Slovakiet.

Yderligere oplysninger

Link til udkastet til forslaget og undersøgelsen (med tal for medlemslandene, jf. ovenstående):

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags

Se også:

Q&A MEMO/13/945

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Resultater af den offentlige høring:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/events.htm

Audiovisuelt materiale (VNR) findes på tvlink.org

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar