Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 oktober 2013

Tidsfristen för att visa sitt stöd för de första europeiska medborgarinitiativen löper ut – Vad händer nu?

I morgon löper tidsfristen ut för att samla in underskrifter till de första åtta europeiska medborgarinitiativen. Tre grupper uppger att de har uppnått målet på en miljon underskrifter. Dessutom krävs det att man har uppnått ett minsta antal underskrifter i minst sju medlemsstater. De tre grupperna i fråga är Right2Water, som anser att vatten är en kollektiv nyttighet och inte en handelsvara, One of Us, som vill att EU ska sluta finansiera sådan verksamheter som medför att mänskliga embryon förstörs och Stop Vivisection, som vill stoppa djurförsök på levande djur.

– Det glädjer mig att tre så olika medborgarinitiativ verkar ha lyckats uppnå målet, säger kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič. Det visar att detta mycket ambitiösa och unika experiment i direkt demokrati som når över gränserna har väckt intresse i hela EU.

Jag beklagar resultatet för dem som organiserat fem andra medborgarinitiativen. Deras ansträngningar och energi har dock inte varit förgäves, eftersom de alla lyckats knyta samman likasinnade människor i hela EU och starta debatter som verkligen når ut över hela Europa om frågor som helt klart upplevs som viktiga av deltagarna. Detta utgör en stabil grund för deras fortsatta kampanjarbete.

De nationella myndigheterna har nu tre månader på sig att godkänna underskrifterna. Vad gäller Right2Water-initiativet så inleddes denna process redan i september. Så snart ett medborgarinitiativ godkänts har kommissionen tre månader på sig att granska det och besluta om vilka åtgärder som ska vidtas. Kommissionen kommer att ta emot organisatörerna så att de får tillfälle att mer i detalj redogöra för de frågor som tas upp i deras initiativ. Organisatörerna kommer även att ges tillfälle att presentera sina initiativ vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Det sista steget är att kommissionen publicerar ett meddelande i vilket den redovisar sina slutsatser om initiativet, vilka åtgärder den eventuellt kommer att vidta och skälen till dessa åtgärder.

Bakgrund

Europeiska medborgarinitiativets webbplats:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar