Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 31 października 2013 r.

Upłynął termin udzielania poparcia dla pierwszych europejskich inicjatyw obywatelskich – co dalej?

Jutro mija termin zbierania wyrazów poparcia dla pierwszych ośmiu europejskich inicjatyw obywatelskich. Trzy grupy twierdzą, że zebrały potrzebny milion podpisów. Spełniły także określony w odnośnych przepisach wymóg zebrania minimalnej liczby podpisów w co najmniej siedmiu państwach członkowskich. Mowa tu o Right2Water, która uważa, że „woda jest dobrem publicznym, a nie towarem”, One of Us, która dąży do tego, by UE zaprzestała finansowania działań prowadzących do niszczenia zarodków ludzkich, oraz Stop Vivisection, której celem jest zakończenie eksperymentów na żywych zwierzętach.

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič oświadczył: „Ogromną nadzieją napawa mnie fakt, że wymagany próg udało się osiągnąć w przypadku trzech tak różnych europejskich inicjatyw obywatelskich. Świadczy to o tym, że ten niezwykle ambitny, wyjątkowy eksperyment w zakresie tworzenia ponadnarodowej demokracji uczestniczącej przemówił do wyobraźni obywateli w całej Europie.

Pragnę przekazać wyrazy uznania dla organizatorów pozostałych pięciu inicjatyw. Jestem pewien, że ich starania i energia włożona w te projekty nie były daremne. Udało im się nawiązać kontakty z osobami o podobnych poglądach w różnych częściach naszego kontynentu i zainicjować prawdziwą ogólnoeuropejską debatę na temat kwestii, które są dla nich niezwykle ważne. Są to mocne podstawy, na których można opierać dalszą kampanię”.

Władze krajowe mają teraz trzy miesiące na zatwierdzenie podpisów, przy czym w odniesieniu do inicjatywy Right2Water proces ten rozpoczął się już we wrześniu. Po zatwierdzeniu Komisja będzie miała trzy miesiące na przeanalizowanie danej inicjatywy i podjęcie decyzji w sprawie dalszych działań. Komisja spotka się z organizatorami inicjatywy w celu dogłębnego zbadania podniesionych w niej kwestii. Organizatorzy będą mogli również przedstawić swoją inicjatywę w trakcie wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. Następnie Komisja przedstawi komunikat, w którym nakreśli swoje wnioski dotyczące inicjatywy, ewentualne planowane działania, jak również ich uzasadnienie.

Przebieg procedury

Strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie obywatelskiej:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar