Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 oktober 2013

Tijd om steun te verzamelen voor de eerste Europese burgerinitiatieven bijna verstreken - volgende stappen

Ten laatste morgen moeten de organisatoren van de eerste acht burgerinitiatieven voldoende steunbetuigingen hebben verzameld voor hun initiatief. Drie groepen hebben al verkondigd dat zij het doel van één miljoen handtekeningen hebben gehaald. Zij moeten, zoals de wetgeving inzake het burgerinitiatief bepaalt, een minimumaantal handtekeningen in ten minste zeven lidstaten hebben verzameld. De drie groepen zijn Right2Water, die stelt dat water een publiek goed is en geen handelswaar, One of Us, die wil dat activiteiten die de vernietiging van menselijke embryo's impliceren niet langer door de EU gefinancierd worden, en Stop Vivisection, die een einde wil zien komen aan proeven op levende dieren.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič: "Ik ben erg verheugd dat drie zeer verschillende burgerinitiatieven mogelijk de succesdrempel hebben gehaald. Het bewijst dat dit zeer ambitieuze en unieke experiment van transnationale participerende democratie mensen over heel Europa aanspreekt.

Ik vind het spijtig dat de organisatoren van de vijf andere initiatieven het niet hebben gehaald. Hun inspanningen zijn echter niet verloren. Zij hebben over heel Europa banden kunnen smeden met gelijkgezinden en hebben de aanzet gegeven tot levendige en open pan-Europese debatten over kwesties die kennelijk voor hen heel belangrijk zijn. Op deze solide basis kunnen zij hun werk voortzetten."

De nationale autoriteiten hebben nu drie maanden de tijd om de handtekeningen te valideren. Voor het initiatief van Right2Water is met de validatie al in september van start gegaan. Zodra de steunbetuigingen zijn gevalideerd, heeft de Commissie drie maanden de tijd om het initiatief te onderzoeken en te besluiten op welke manier zij er gevolg aan geeft. Zij zal de organisatoren ontmoeten, zodat die dieper kunnen ingaan op de kwesties die zij in hun initiatief hebben aangekaart. De organisatoren zullen ook de gelegenheid krijgen om hun initiatief te presenteren op een hoorzitting in het Europees Parlement. Tot slot zal de Commissie een mededeling aannemen waarin zij haar conclusies over het initiatief aangeeft, alsook de eventueel te nemen maatregelen en de redenen daarvoor.

Achtergrond

Website over het Europees burgerinitiatief:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar