Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 31 d.

Pirmųjų Europos piliečių iniciatyvų šalininkams rinkti skirtas laikas baigėsi. Kokie bus tolesni veiksmai?

Rytoj baigiasi laikotarpis, per kurį pirmųjų aštuonių Europos piliečių iniciatyvų (EPI) organizatoriai galėjo rinkti pritarimo pareiškimus. Trys grupės tvirtina, kad pasiekė tikslą – surinko milijoną parašų. Kaip reikalaujama EPI teisės aktuose, šis minimalus skaičius parašų turi būti surinktas ne mažiau kaip septyniose valstybėse narėse. Minėtosios grupės – tai „Right2water“, teigianti, kad „vanduo yra viešoji gėrybė, o ne prekė“, „One of Us“, siekianti nutraukti ES finansavimą veiklai, kuria leidžiama naikinti žmogaus embrionus, ir „Stop Vivisection“, siekianti, kad nebebūtų atliekama bandymų su gyvais gyvūnais.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Labai džiugu, kad trims tokioms skirtingoms EPI sėkmingai pavyko įveikti pradinį etapą. Tai rodo, kad šis labai plataus užmojo unikalus tarptautinės dalyvaujamosios demokratijos eksperimentas sudomino Europos gyventojus.

Apgailestauju dėl kitų penkių EPI. Tačiau jų organizatorių pastangos ir energija tikrai nenuėjo veltui. Visiems jiems pavyko užmegzti ryšius su bendraminčiais visame žemyne ir inicijuoti tikras visos Europos lygmens diskusijas jiems tikrai labai svarbiais klausimais. Tai – tvirtas pagrindas tęsti savo veiklą.“

Dabar nacionalinės valdžios institucijos per tris mėnesius turi patvirtinti parašus. Iniciatyvos „Right2water“ šalininkų parašų patvirtinimo procesas jau pradėtas rugsėjo mėn. Kai bus patvirtinta, kad EPI sėkmingai įveikė pradinį etapą, Komisija per tris mėnesius turės iniciatyvą išnagrinėti ir nuspręsti, kokių veiksmų imtis. Komisijos atstovai susitiks su organizatoriais, kad šie galėtų išsamiau paaiškinti savo iniciatyvos keliamus klausimus. Organizatoriai taip pat turės galimybę pristatyti savo iniciatyvą per viešą svarstymą Europos Parlamente. Galiausiai Komisija priims komunikatą, kuriame paaiškins savo išvadas dėl iniciatyvos, nurodys, ar ketina imtis veiksmų, jei taip, tai kokių, ir išdėstys savo argumentus.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lt

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili, tel. +32 2 295 43 17

Marilyn Carruthers, tel. +32 2 299 94 51


Side Bar