Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. oktoober 2013

Esimestele Euroopa kodanikualgatustele toetuse avaldamise tähtaeg on homme

Homme on viimane päev, mil esimese kaheksa Euroopa kodanikualgatuse korraldajad saavad veel toetusavaldusi koguda. Kolm rühma on väidetavalt saavutanud eesmärgi koguda miljon allkirja ja saada vähemalt seitsmes liikmesriigis nõutav miinimumtoetus. Nende hulka kuuluvad algatused „Right2Water”, kelle väitel vesi on avalik hüve, mitte tarbekaup, „One of Us”, kes soovib, et EL ei rahastaks enam meetmeid, millega kaasneb inimembrüote hävitamine, ja „Stop Vivisection”, kes tahab teha lõpu elusloomade kasutamisele katsetes.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ütles: „Et kolm niivõrd erinevat kodanikualgatust võivad olla ületanud miljoni allkirja künnise, on väga innustav. See näitab, et meie rahvusvahelise osalusdemokraatia raames korraldatud ambitsioonikas ja erakordne ettevõtmine on jõudnud kogu Euroopa inimesteni.

Mul on kahju ülejäänud viie kodanikualgatuse korraldajatest, kuid nende pingutused ja energia ei läinud kindlasti raisku. Kõigil neil õnnestus sõlmida sidemeid kogu Euroopa mõttekaaslastega ja osaleda üleeuroopalistes aruteludes, kus käsitleti neile olulisi küsimusi. Sellele tugevale alusele toetudes on hea edasi liikuda.”

Nüüd on liikmesriikide ametiasutustel kolm kuud aega, et viia lõpule allkirjade kinnitamine, mida algatuse „Right2Water” puhul alustati juba septembris. Kui edukas kodanikualgatus on kinnitatud, on komisjonil kolm kuud aega algatuse läbivaatamiseks ja edasise tegevuse kavandamiseks. Ta kohtub korraldajatega, et neil oleks võimalik oma algatust põhjalikumalt selgitada. Korraldajatel on võimalik tutvustada oma algatust ka avalikul ärakuulamisel Euroopa Parlamendis. Seejärel võtab komisjon vastu teatise, milles teatab oma arvamuse algatuse kohta ning selgitab ja põhjendab, kas ja milliseid meetmeid ta kavatseb võtta.

Taustteave

Euroopa kodanikualgatuse veebisait:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar