Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 31. oktober 2013

Tiden er udløbet for de første europæiske borgerinitiativer – Hvad sker der nu?

I morgen udløber fristen for at indsamle støttetilkendegivelser for ophavsmændene til de første europæiske borgerinitiativer. Tre grupper hævder at have nået målet om en million underskrifter. Det omfatter et minimum af underskrifter fra mindst syv medlemslande, som det kræves i lovgivningen om borgerinitiativet. Grupperne er Right2Water, der mener, at "vand er et offentligt gode og ikke en råvare", One of Us, som forsøger at stoppe EU's finansiering af aktiviteter, der indebærer destruktion af menneskefostre, og Stop Vivisection, som ønsker at sætte en stopper for forsøg med levende dyr.

Næstformand Maroš Šefčovič sagde: "Det er meget opmuntrende, at tre så forskellige europæiske borgerinitiativer kan have nået målet for succes. Det viser, at dette meget ambitiøse og enestående eksperiment i deltagelsesdemokrati hen over grænserne har vakt interesse i hele Europa.

Jeg beklager udfaldet for ophavsmændene til de fem andre borgerinitiativer. Men deres indsats og energi har afgjort ikke været spildt. De har alle haft held til at skabe forbindelser med ligesindede i hele Europa og starte en ægte fælleseuropæisk debat om spørgsmål, der tydeligvis er meget vigtige for dem. Det er et solidt grundlag, som de kan fortsætte deres kampagne på."

De nationale myndigheder har nu tre måneder til at godkende underskrifterne. De begyndte allerede i september med initiativet Right2Water. Når et succesrigt europæisk borgerinitiativ er godkendt, har Kommissionen derefter tre måneder til at analysere initiativet og træffe en afgørelse. Den mødes med initiativtagerne, så de kan redegøre nærmere for de spørgsmål, der rejses i initiativet. Initiativtagerne får også lejlighed til at fremlægge deres initiativ ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet. Endelig vil Kommissionen vedtage en meddelelse, hvori den redegør for sine konklusioner om initiativet, hvilke eventuelle foranstaltninger den vil træffe, og begrundelsen for det.

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativs hjemmeside

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar