Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 31. října 2013

Lhůta pro zastánce prvních evropských občanských iniciativ končí – jaké budou další kroky?

Zítřejším dnem končí lhůta, během níž měli organizátoři prvních osmi evropských občanských iniciativ shromáždit potřebný počet prohlášení o podpoře. Cíle jednoho milionu podpisů, který musí podle právních předpisů o evropských občanských iniciativách zahrnovat minimální počet podpisů nejméně v sedmi členských státech, údajně dosáhly tři skupiny. Úspěšnými iniciativami jsou Right2Water, podle níž je voda „veřejný statek, nikoli zboží“, One of Us, která chce ukončit financování z EU pro činnosti vyžadující zničení lidských embryí, a Stop Vivisection, která žádá konec pokusů na živých zvířatech.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k tomu uvedl: „Jsem velmi povzbuzen skutečností, že tři takto rozdílné evropské občanské iniciativy zřejmě úspěšně překonaly stanovený limit. Dokazuje to, že tento velmi ambiciózní a jedinečný experiment v oblasti mezinárodní participativní demokracie zaujal lidi v celé Evropě.

Rád bych vyjádřil svou lítost nad tím, že organizátoři ostatních pěti iniciativ neuspěli. Avšak jejich úsilí a energie rozhodně nepřišly vniveč. Všem se podařilo navázat vztahy s podobně smýšlejícími lidmi po celém kontinentu a nastartovat skutečně celoevropskou diskusi o otázkách, které jsou pro ně zjevně velmi důležité. Jedná se o pevné základy, z nichž mohou vycházet při svém dalším působení.

Vnitrostátní orgány nyní mají tři měsíce na validaci podpisů. V případě iniciativy Right2Water byl tento proces zahájen již v září. Jakmile bude úspěšná evropská občanská iniciativa potvrzena, Komise má tři měsíce na to, aby iniciativu posoudila a rozhodla o dalším postupu. Setká se s organizátory, kteří tak budou moci podrobněji vysvětlit otázky, jichž se jejich iniciativa dotýká. Organizátoři dostanou rovněž příležitost představit svoji iniciativu na veřejném slyšení v Evropském parlamentu. Nakonec Komise přijme sdělení, v němž vysvětlí své závěry ohledně této iniciativy, uvede, zda a jaké kroky hodlá podniknout, a své rozhodnutí odůvodní.

Souvislosti

Internetové stránky evropské občanské iniciativy:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar