Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 31 октомври 2013 г.

Срокът да подкрепите първите европейски граждански инициативи изтече. Какво следва?

Утре е последният ден, в който организаторите на първите осем европейски граждански инициативи могат да събират изявления за подкрепа. Три са групите, които твърдят, че са събрали необходимите 1 милион подписа. Това предполага определен минимален брой подписи от най-малко седем държави членки, както изисква законодателството за европейските граждански инициативи. Тези групи са: Right2Water („Право на вода“), според които „водата е обществено благо, а не стока“, One of Us („Един от нас“), които изискват да се прекрати финансирането от ЕС на дейности, предполагащи унищожаването на човешки ембриони, и Stop Vivisection („Спрете вивисекцията“), чиято цел е да се сложи край на опитите с живи животни.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: „Изключително съм обнадежден от факта, че три толкова различни европейски граждански инициативи вероятно са преминали прага за успешното им внасяне. Това доказва, че този много амбициозен и уникален експеримент за транснационална демокрация на участието грабна въображението на хората в Европа“.

„Съчувствам на организаторите на останалите пет инициативи. Но усилията и енергията им със сигурност не са пропилени напразно. Всички те успяха да установят връзки със съмишленици на територията на целия континент и да разпалят едни наистина общоевропейски дебати по въпроси, които очевидно са от голяма важност за тях. На тези здрави основи те могат да продължат своята акция.“

Националните органи разполагат с три месеца да удостоверят валидността на подписите. За инициативата Right2Water този процес започна още през септември. След като бъде потвърдена валидността на дадена европейска гражданска инициатива, Комисията ще разполага с тримесечен срок, в който да я разгледа и да вземе решение за по-нататъшни действия. Комисията ще се срещне с организаторите, за да обяснят по-подробно въпросите, повдигнати в тяхната инициатива. Организаторите ще имат също така възможност да представят своята инициатива по време на публично изслушване, организирано в Европейския парламент. Като последен етап Комисията ще приеме съобщение, в което ще обясни своите заключения във връзка с инициативата, евентуалните действия, които възнамерява да предприеме, и мотивите за тях.

Контекст

Уебсайт на Европейската гражданска инициатива:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar