Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 oktober 2013

Fiskereglering för Atlanten och Nordsjön 2014

Europeiska kommissionen lägger i dag fram ett förslag om fiskemöjligheter för 2014 för Atlanten och Nordsjön, och i internationella vatten. Detta är det årliga förslaget som gäller den fångstmängd av de viktigaste kommersiella fiskbestånden som EU:s fiskare får ta upp nästa år. Förslaget innehåller högsta värden för total tillåten fångstmängd (TAC) och om fiskeansträngning. Det gäller både för bestånd som förvaltas av EU själv samt de bestånd som förvaltas tillsammans med tredjeländer, exempelvis Norge eller regionala fiskeriorganisationer över världens hav.

För många av de bestånd som berörs pågår fortfarande internationella förhandlingar. Förslaget innehåller därför siffror för endast hälften av TAC i detta skede. Det kommer att vara komplett när förhandlingarna med tredje parter och organisationer ägt rum.

För de bestånd som inte delas med tredjeländer föreslår kommissionen att öka eller behålla total tillåten fångstmängd för 36 bestånd, och minska dem för 36, något som ligger i linje med de vetenskapliga rekommendationerna.

Kommissionens slutmål, och en av grundpelarna i den pågående reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, är att alla bestånd ska fiskas på hållbara nivåer, s.k. maximalt hållbart uttag (MSY), senast 2015. I mån av tid kommer forskare att ge rekommendationer om hur bestånden ska nå maximalt hållbart uttag. I år kunde sådana rekommendationer göras för 20 bestånd. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning när det gäller tillgång och kvalitet på vetenskapliga uppgifter.

Kommissionens förslag innehåller goda nyheter om vissa bestånd, men för andra bestånd krävs minskade fångster, säger Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske. Totalt sett har vår kunskap om olika bestånd ökat vilket gör det möjligt att fatta sunda förvaltningsbeslut. För bestånd där förhandlingar pågår kommer vi, som alltid, att göra allt vi kan för att uppnå det bästa resultatet för våra fiskare. Vi hoppas att våra partner och det internationella samfundet kommer se vårt engagemang för ett hållbart fiske.

Medlemsländernas fiskeministrar ska diskutera förslaget vid rådets möte i december och det kommer att börja gälla den 1 januari 2014.

Förslagen i detalj

För vissa fiskebestånd som ligger på MSY-nivå kan TAC höjas. Det gäller sill i Irländska sjön, det nordliga kummelbeståndet, glasvarar i iberiska vatten och rödspätta i Keltiska sjön.

För andra bestånd har dock utsikterna tyvärr inte förbättrats mycket sedan förra året. Torskbestånden i Irländska sjön och Kattegatt fortsätter att vara små och bristande uppgifter försvårar förvaltningen av dessa bestånd. Beståndet av tunga i Irländska sjön ligger på mycket låga nivåer. MSY-utlåtanden om kolja i Keltiska havet kräver omfattande TAC-nedskärningar så att beståndet kan komma upp till en MSY-nivå. Bestånden av torsk och vitling i vattnen väster om Skottland drabbas av extremt höga utkastningar och är på gränsen till kollaps.

För bestånd där uppgifterna inte är tillräckligt bra för att korrekt bedöma deras storlek återspeglar kommissionens förslag Internationella havsforskningsrådets (ICES) rekommendationer om att anpassa TAC uppåt eller nedåt med högst 20 %. För 21 av dessa bestånd ligger TAC på samma nivå som en följd av ett rådsbeslut förra året om försiktighetsbaserade minskningar.

För ett begränsat antal EU-bestånd har de vetenskapliga rekommendationerna mottagits först nyligen eller kommer att släppas senare denna månad. Där behöver rekommendationerna analyseras ytterligare innan en siffra för TAC kan läggas fram senare i höst.

I slutet av varje år förhandlar kommissionen på EU:s vägnar om fiskbestånd som delas med tredjeländer (Norge, Färöarna, Grönland, Island, Ryssland) om fiskekvoterna för följande år. Detta utifrån de vetenskapliga rekommendationer man får.

För bestånd i internationella vatten och för långvandrande arter, såsom tonfisk, förhandlar Europeiska kommissionen om fiskemöjligheter inom ramen för de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna (RFMO). Dessa måste därefter införlivas i EU-lagstiftning.

Mer information:

Se bifogade tabeller för uppgifter om dagens förslag för Atlanten och Nordsjön.

TAC och kvoter: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_sv.htm

Förslag om fångstbegränsningar grundar sig på vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF):

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_sv.htm

Berörda parter har också rådfrågats med utgångspunkt från kommissionens samrådsdokument från maj (IP/13/487).

Fleråriga förvaltningsplaner:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_en.htm

Karta över fiskeområden:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Obs: tabellerna visar endast EU-bestånd som inte delas med tredjeländer.

Tabell 1: Bestånd med förslag till ökad TAC

Latin

Svenskt namn

TAC-enhet

(Se karta)

TAC 2013

TAC 2014

Förändring TAC 2013–2013 (%)

Caproidae

Trynfiskar

VI, VII, VIII EC

82000

127509

55%

Clupea

Sill

VIIa

4993

5251

5%

Clupea

Sill

VIIghjk

17200

22360

30%

Lepidorhombus

Glasvarar

IIa (EC), IV (EC)

1937

2083

8%

Lepidorhombus

Glasvarar

Vb(EC), VI, XII, XIV

3387

4074

20%

Lepidorhombus

Glasvarar

VIIIc,IX, X, CECAF34.1.1(EC)

1214

2257

86%

Lophius

Marulk

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

2475

2629

6%

Merluccius

Kummel

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC)

14144

16266

15%

Merluccius

Kummel (total TAC i norr)

overall northern TACs (IIIa / IIa and IV / Vb, VI, VII, XII and XIV / VIIIabde)

55105

81846

49%

Pleuronectes

Rödspätta

VIIfg

369

443

20%

Trachurus

Taggmakrill

IX

30000

35000

17%

Tabell 2: Bestånd utan ändringar av TAC

Latin

Svenskt namn

TAC-enhet

(Se karta)

TAC 2013

TAC 2014

Ammodytes

Tobisfiskar

IV (Norwegian waters)

0

0

Argentina silus

Guldlax

I, II EC + int. w.

90

90

Argentina silus

Guldlax

III,IV EC + int. w.

1028

1028

Brosme brosme

Lubb

IIIa och EU 22–32

29

29

Brosme brosme

Lubb

I,II,XIV

21

21

Brosme brosme

Lubb

EC waters of IV

235

235

Clupea

Sill

VIIef

931

931

Engraulis

Ansjovis

IX,X,CECAF 34.1.1.

8778

8778

Gadus morhua

Torsk

VIb (Rockall)

74

74

Gadus morhua

Torsk

VIa, Vb…

0

0

Lamna nasus

Håbrand

all areas

0

0

Lophius

Marulk

VII

29144

29144

Lophius

Marulk

VIIIabde

7809

7809

Phycis spp.

Birkelånga

EU and international waters of II and IV

53

53

Phycis spp.

Birkelånga

EU and international waters of III

8

8

Molva molva

Långa

EC and intl. Waters of I and II

36

36

Molva molva

Långa

EC and intl. waters of V

33

33

Pleuronectes

Rödspätta

Vb(EC waters), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

Rödspätta

VIIbc

74

74

Pleuronectes

Rödspätta

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

Bleka

Vb (EU), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

Bleka

IX,X,CECAF 34.1.1 (EC)

282

282

Pollachius virens

Gråsej

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC)

3176

3176

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus

Piggvar och slätvar

IIa (EC), North Sea (EC)

4642

4642

Solea solea

Tunga

VI, Vb, int waters of XII and XIV

57

57

Solea solea

Tunga

VIIbc

42

42

Solea spp.

Tunga

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EC)

1072

1072

Sprattus

Skarpsill

VIIde

5150

5150

Squalus

Pigghaj

EC and int. Waters of I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

0

Squalus

Pigghaj

EC waters of IIa and IV

0

0

Squalus

Pigghaj

IIIa

0

0

Tabell 3: Bestånd med förslag till minskad TAC

Latin

Svenskt namn

TAC-enhet

(Se karta)

TAC 2013

TAC 2014

Förändring TAC 2013–2013 (%)

Argentina silus

Guldlax

V,VI,VII EC + int. w.

4316

3798

-12%

Gadus morhua

Torsk

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EC)

10200

6848

-33%

Gadus morhua

Torsk

Kattegat (IIIa(S))

100

80

-20%

Gadus morhua

Torsk

VIIa

285

228

-20%

Lepidorhombus

Glasvarar

VII

17385

13908

-20%

Lepidorhombus

Glasvarar

VIIIabde

1716

1373

-20%

Lophius

Marulk

Vb(EC), VI, XII, XIV

4924

3939

-20%

Melanogrammus

Kolja

VIIa

1189

951

-20%

Melanogrammus

Kolja

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC)

14148

3602

-75%

Melanogrammus

Kolja

Vb,VIa

4211

3988

-5%

Merlangius

Vitling

Vb(EC waters), VI, XII, XIV

292

234

-20%

Merlangius

Vitling

VIIa

84

67

-20%

Merlangius

Vitling

VIII

3175

2540

-20%

Phycis spp.

Birkelånga

int waters of XII

774

619

-20%

Molva molva

Långa

IIIa; EC waters of IIIb, IIIc, IIId

87

70

-20%

Nephrops

Havskräfta

VIIIabde

3899

3200

-18%

Nephrops

Havskräfta

IIa (EC), North Sea (EC)

17350

15038

-13%

Nephrops

Havskräfta

IX and X; EC waters of CECAF 34.1.1

246

221

-10%

Nephrops

Havskräfta

VIIIc

74

67

-9%

Pleuronectes

Rödspätta

VIIhjk

141

135

-4%

Pleuronectes

Rödspätta

VIIde

6400

5322

-17%

Pollachius pollachius

Bleka

VII

13495

10796

-20%

Pollachius pollachius

Bleka

VIIIabde

1482

1186

-20%

Pollachius pollachius

Bleka

VIIIc

231

185

-20%

Rajidae

Rockor

EC Waters of VI, VIIa-c, VIIe-k

8924

7139

-20%

Rajidae

Rockor

EC waters of VIII, IX

3800

3040

-20%

Rajidae

Rockor

IIa (EC), IV - North Sea (EC)

1256

1005

-20%

Rajidae

Rockor

IIIa

52

42

-20%

Rajidae

Rockor

VIId

798

638

-20%

Solea solea

Tunga

VIIhjk

402

322

-20%

Solea solea

Tunga

IIIa, IIIbcd (EC)

560

353

-37%

Solea solea

Tunga

VIIa

140

95

-32%

Solea solea

Tunga

VIId

5900

3251

-45%

Solea solea

Tunga

VIIfg

1100

920

-16%

Solea solea

Tunga

VIIe

894

832

-7%

Trachurus

Taggmakrill

VIIIc

25011

15034

-40%

Tabell 4: Lager i pm, t.ex. vid sena rekommendationer

Latin

Svenskt namn

TAC-enhet

(Se karta)

TAC 2013

TAC 2014

Clupea

Sill

VIa(S), VIIbc

1500

pm

Merlangius

Vitling

VIIb–k

24500

pm

Nephrops

Havskräfta

Vb(EU and international), VI

16690

pm

Nephrops

Havskräfta

VII

23065

pm

Pleuronectes

Rödspätta

VIIa

1627

pm

Solea solea

Tunga

VIIIab

4100

pm

Tabell 5: Bestånd för vilka TAC beslutas av ett enskilt medlemsland

Latin

Svenskt namn

TAC-enhet

(Se karta)

Ansvarigt medlemsland

Clupea

Sill

VIa Clyde

United Kingdom

Trachurus

Taggmakrill

CECAF(Canaries)

Spain

Trachurus

Taggmakrill

CECAF (Madeira)

Portugal

Trachurus

Taggmakrill

X, CECAF(Azores)

Portugal

Penaeus

Noshörningsfisk

French Guyana

France

Merlangius

Vitling

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugal


Side Bar