Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

SPOROČILO ZA MEDIJE

Bruselj, 30. oktobra 2013

Komisija predlaga ribolovne možnosti v Atlantiku in Severnem morju za leto 2014

Evropska komisija je danes predlagala ribolovne možnosti za leto 2014 v Atlantiku in Severnem morju ter v mednarodnih vodah. To je letni predlog za količino rib, ki jih lahko ulovijo evropski ribiči iz glavnih komercialnih ribjih staležev naslednje leto. V predlogu so določene količine celotnega dovoljenega ulova (TAC) ter ribolovni napor za staleže rib, ki jih upravlja izključno EU, in za staleže, ki jih EU upravlja s tretjimi državami, kot je Norveška, ali prek regionalnih organizacij za upravljanje ribištva po svetovnih oceanih.

Mednarodna pogajanja o mnogih staležih še vedno potekajo. Predlog zato vključuje le številke za približno polovico celotnega dovoljenega ulova, in bo dopolnjen, ko se bodo končala pogajanja s tretjimi osebami in organizacijami.

Za staleže, ki jih EU ne deli s tretjimi državami, Komisija na podlagi znanstvenega nasveta predlaga, da se celotni dovoljeni ulov poveča ali ohrani za 36 staležev, za 36 staležev pa zmanjša.

Glavni cilj Komisije in eden od temeljnih stebrov reforme skupne ribiške politike je, da se vsi staleži lovijo trajnostno v skladu s tako imenovanim največjim trajnostnim donosom. Kadar koli je mogoče, znanstveniki svetujejo, kako staleže loviti v skladu z največjim trajnostnim donosom. Letos bi lahko bilo t. i. „mnenje na podlagi največjega trajnostnega donosa“ izdano za 22 staležev v EU. To je pomemben korak naprej, kar zadeva dostopnost in kakovost znanstvenih podatkov.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala: „Za nekatere staleže predlog Komisije prinaša dobre novice, druge pa je treba nekoliko zmanjšati. Na splošno imamo več znanja, zato je mogoče sprejemati pravilne odločitve glede upravljanja. Za staleže, o katerih pogajanja še potekajo, si bomo kot vedno prizadevali, da se doseže najboljši rezultat za naše ribiče. Upamo, da bodo naši partnerji in mednarodna skupnost sprejeli enakovredne zaveze za doseganje trajnostnega ribištva.“

O tem predlogu bodo razpravljali ministri držav članic na decembrskem Svetu za ribištvo, uporabljati pa se bo začel s 1. januarjem 2014.

Podrobnosti predloga

Za nekatere staleže EU na ravni največjega trajnostnega donosa, kot so sled v Irskem morju, severni oslič, krilati rombi v iberskih vodah ali morske plošče v Keltskem morju, je mogoče celotni dovoljeni ulov povečati.

Hkrati se položaj nekaterih staležev, ki so v slabem stanju, od lanskega leta na žalost ni bistveno izboljšal. Staleži trske v Irskem morju in Kattegatu so še vedno v zelo slabem stanju in zaradi slabih podatkov teh staležev ni mogoče dobro upravljati. Stalež morskega lista v Irskem morju je izjemno majhen. Na podlagi znanstvenega nasveta se za vahnje v Keltskem morju zahteva precejšnje zmanjšanje celotnega dovoljenega ulova, da bi se dosegla raven največjega trajnostnega donosa staleža. Trska in mol na zahodu Škotske sta predmet izjemno visoke stopnje zavržkov in zaradi tega resno ogrožena.

Za staleže, za katere podatki niso dovolj dobri, da bi se lahko pravilno ocenila njihova velikost, predlog Komisije upošteva nasvet Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), da se celotni dovoljeni ulov poveča ali zmanjša za največ 20 %. Po lanskem sklepu Sveta o previdnostnem zmanjšanju se predlaga, da se celotni dovoljeni ulov za 21 od teh staležev določi na isti ravni kot v letu 2013.

Za majhno število staležev EU je bil znanstveni nasvet pridobljen šele pred kratkim ali pa bo objavljen pozneje tega meseca. Za te staleže je treba znanstveni nasvet dodatno preučiti, preden se konec jeseni predlaga številka za celotni dovoljeni ulov.

Za ribje staleže, ki se delijo s tretjimi državami (Norveška, Ferski otoki, Grenlandija, Islandija, Rusija), se Evropska komisija na podlagi znanstvenega nasveta s temi državami o količinah rib, ki se jih sme ujeti naslednje leto, v imenu EU pogaja ob koncu vsakega leta.

Za staleže v mednarodnih vodah in izrazito selivske vrste, npr. tuna, se Evropska komisija, ki zastopa EU, o ribolovnih možnostih pogaja v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva. Staleže nato prenese v zakonodajo EU.

Več informacij:

Podrobnosti o današnjih predlogih za Atlantik in Severno morje so v priloženih razpredelnicah.

Celotni dovoljeni ulov (TAC) in kvote:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_sl.htm

Znanstveni nasvet: predlagane meje ulova temeljijo na znanstvenih nasvetih Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) ter Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF), za dodatne informacije glej:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_sl.htm

Na podlagi majskega posvetovalnega dokumenta Komisije je bilo opravljeno tudi posvetovanje z zainteresiranimi stranmi (IP/13/487).

Večletni načrti upravljanja:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_sl.htm

Zemljevid ribolovnih območij:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_sl.pdf

Kontakti:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Opomba: v spodnjih razpredelnicah so navedeni zgolj staleži, ki jih EU ne deli s tretjimi državami.

Razpredelnica 1: Staleži s predlogi za povečanje TAC

Latinsko ime

Splošno ime

Enota TAC

(Glej zemljevid)

TAC v letu 2013

TAC 2014

Sprememba TAC v % 2013–2014

Caproidae

merjaščevka

VI, VII, VIII ES

82 000

127 509

55 %

Clupea

sled

VIIa

4 993

5 251

5 %

Clupea

sled

VIIghjk

17 200

22 360

30 %

Lepidorhombus

krilati rombi

IIa (ES), IV (ES)

1 937

2 083

8 %

Lepidorhombus

krilati rombi

Vb(ES), VI, XII, XIV

3 387

4 074

20 %

Lepidorhombus

krilati rombi

VIIIc,IX, X, CECAF34.1.1(ES)

1 214

2 257

86 %

Lophius

morska spaka

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

2 475

2 629

6 %

Merluccius

oslič

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

14 144

16 266

15 %

Merluccius

oslič (TAC na severnih območjih skupaj)

TAC na severnih območjih skupaj (IIIa / IIa in IV / Vb, VI, VII, XII in XIV / VIIIabde)

55 105

81 846

49 %

Pleuronectes

morska plošča

VIIfg

369

443

20 %

Trachurus

šur

IX

30 000

35 000

17 %

Razpredelnica 2: Staleži brez sprememb TAC

Latinsko ime

Splošno ime

Enota TAC

(Glej zemljevid)

TAC v letu 2013

TAC 2014

Ammodytes

prava peščenka

IV (norveške vode)

0

0

Argentina silus

velika srebrenka

I, II ES + mednarodne vode

90

90

Argentina silus

velika srebrenka

III,IV ES + mednarodne vode

1 028

1 028

Brosme brosme

morski menek

IIIa in EU 22–32

29

29

Brosme brosme

morski menek

I, II, XIV

21

21

Brosme brosme

morski menek

vode ES območja IV

235

235

Clupea

sled

VIIef

931

931

Engraulis

sardon

IX, X, CECAF 34.1.1.

8 778

8 778

Gadus morhua

trska

VIb (podobmočje Rockall) …

74

74

Gadus morhua

trska

VIa, Vb…

0

0

Lamna nasus

atlantski morski pes

vsa območja

0

0

Lophius

morska spaka

VII

29 144

29 144

Lophius

morska spaka

VIIIabde

7 809

7 809

Molva dypterigia

modri leng

vode EU in mednarodne vode območij II in IV

53

53

Molva dypterigia

modri leng

vode EU in mednarodne vode območja III

8

8

Molva molva

leng

vode ES in mednarodne vode območij I in II

36

36

Molva molva

leng

vode ES in mednarodne vode območja V

33

33

Pleuronectes

morska plošča

Vb(vode ES), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

morska plošča

VIIbc

74

74

Pleuronectes

morska plošča

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

polak

Vb(ES), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

polak

IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

282

282

Pollachius virens

saj

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

3 176

3 176

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus

romb in gladki romb

IIa (ES), Severno morje (ES)

4 642

4 642

Solea solea

morski list

VI, Vb, mednarodne vode območij XII in XIV

57

57

Solea solea

morski list

VIIbc

42

42

Solea spp.

morski list

VIIIcde, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

1 072

1 072

Sprattus

papalina

VIIde

5 150

5 150

Squalus

trnež

ES in mednarodne vode območij I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

0

Squalus

trnež

vode ES območij IIa in IV

0

0

Squalus

trnež

IIIa

0

0

Razpredelnica 3: Staleži s predlogi za zmanjšanje TAC

Latinsko ime

Splošno ime

Enota TAC

(Glej zemljevid)

TAC v letu 2013

TAC 2014

Sprememba TAC v % 2013–2014

Argentina silus

velika srebrenka

V, VI, VII ES + mednarodne vode

4 316

3 798

–12 %

Gadus morhua

trska

VIIb, c, e–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

10 200

6 848

–33 %

Gadus morhua

trska

Kattegat (IIIa(S))

100

80

–20 %

Gadus morhua

trska

VIIa

285

228

–20 %

Lepidorhombus

krilati rombi

VII

17 385

13 908

–20 %

Lepidorhombus

krilati rombi

VIIIabde

1 716

1 373

–20 %

Lophius

morska spaka

Vb(ES), VI, XII, XIV

4 924

3 939

–20 %

Melanogrammus

vahnja

VIIa

1 189

951

–20 %

Melanogrammus

vahnja

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

14 148

3 602

–75 %

Melanogrammus

vahnja

Vb, VIa

4 211

3 988

–5 %

Merlangius

mol

Vb(vode ES), VI, XII, XIV

292

234

–20 %

Merlangius

mol

VIIa

84

67

–20 %

Merlangius

mol

VIII

3 175

2 540

–20 %

Molva dypterigia

modri leng

mednarodne vode območja XII

774

619

–20 %

Molva molva

leng

IIIa; vode ES območij IIIb, IIIc, IIId

87

70

–20 %

Nephrops

škamp

VIIIabde

3 899

3 200

–18 %

Nephrops

škamp

IIa (ES), Severno morje (ES)

17 350

15 038

–13 %

Nephrops

škamp

IX in X; vode ES območja CECAF 34.1.1

246

221

–10 %

Nephrops

škamp

VIIIc

74

67

–9 %

Pleuronectes

morska plošča

VIIhjk

141

135

–4 %

Pleuronectes

morska plošča

VIIde

6 400

5 322

–17 %

Pollachius pollachius

polak

VII

13 495

10 796

–20 %

Pollachius pollachius

polak

VIIIabde

1 482

1 186

–20 %

Pollachius pollachius

polak

VIIIc

231

185

–20 %

Rajidae

raže

vode ES območij VI, VIIa–c, VIIe–k

8 924

7 139

–20 %

Rajidae

raže

vode ES območij VIII, IX

3 800

3 040

–20 %

Rajidae

raže

IIa (ES), IV – Severno morje (ES)

1 256

1 005

–20 %

Rajidae

raže

IIIa

52

42

–20 %

Rajidae

raže

VIId

798

638

–20 %

Solea solea

morski list

VIIhjk

402

322

–20 %

Solea solea

morski list

IIIa, IIIbcd (ES)

560

353

–37 %

Solea solea

morski list

VIIa

140

95

–32 %

Solea solea

morski list

VIId

5 900

3 251

–45 %

Solea solea

morski list

VIIfg

1 100

920

–16 %

Solea solea

morski list

VIIe

894

832

–7 %

Trachurus

šur

VIIIc

25 011

15 034

–40 %

Razpredelnica 4: Staleži za katere se mora TAC še določiti (pm), npr. nasvet še ni na voljo

Latinsko ime

Splošno ime

Enota TAC

(Glej zemljevid)

TAC v letu 2013

TAC 2014

Clupea

sled

VIa(S), VIIbc

1 500

pm

Merlangius

mol

VIIb–k

24 500

pm

Nephrops

škamp

Vb (vode EU in mednarodne vode), VI

16 690

pm

Nephrops

škamp

VII

23 065

pm

Pleuronectes

morska plošča

VIIa

1 627

pm

Solea solea

morski list

VIIIab

4 100

pm

Razpredelnica 5: Staleži, za katere se odgovornost za TAC prenese na posamezne države članice

Latinščina

Splošno ime

Enota TAC

(Glej zemljevid)

Odgovorna DČ

Clupea

sled

VIa Clyde

Združeno kraljestvo

Trachurus

šur

CECAF (Kanarski otoki)

Španija

Trachurus

šur

CECAF (Madeira)

Portugalska

Trachurus

šur

X, CECAF (Azori)

Portugalska

Penaeus

bele kozice

Francoska Gvajana

Francija

Merlangius

mol

IX, X, CECAF 34.1.1. (EU)

Portugalska


Side Bar