Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 oktober 2013

Commissie doet voorstel over de vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2014

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel gedaan over de vangstmogelijkheden voor 2014 voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee, alsmede de internationale wateren. Dit is het jaarlijkse voorstel voor de hoeveelheden vis van de belangrijkste commerciële visbestanden die EU-vissers volgend jaar mogen vangen. In het voorstel worden de totaal toegestane vangsten (TAC's) en de visserijinspanning vastgesteld, niet alleen voor visbestanden die uitsluitend door de EU worden beheerd, maar ook voor bestanden die worden beheerd samen met derde landen, bijv. Noorwegen, of via de regionale organisaties voor visserijbeheer, die in de wereldzeeën actief zijn.

Over een groot aantal van de betrokken bestanden zijn de internationale onderhandelingen nog niet afgerond. In dit stadium bevat het voorstel dan ook slechts cijfers voor ongeveer de helft van de TAC’s. De ontbrekende cijfers zullen worden ingevuld zodra de onderhandelingen met de betrokken derde partijen en organisaties hebben plaatsgevonden.

Voor de bestanden die niet met derde landen worden gedeeld, stelt de Commissie voor om de TAC’s voor 36 bestanden te verhogen of te handhaven, en ze voor 36 bestanden te verlagen, zulks in overeenstemming met de wetenschappelijke adviezen.

Het uiteindelijke doel van de Commissie en tevens één van de pijlers van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) is dat alle bestanden duurzaam worden bevist, d.w.z. op het niveau van de zogenaamde maximale duurzame opbrengst (Maximum Sustainable Yield - MSY). Zo mogelijk geven wetenschappers adviezen over hoe de bestanden op MSY-niveau kunnen worden gebracht. Dit jaar konden voor 22 EU-bestanden zogenaamde "MSY-adviezen" worden uitgebracht. Dit is een belangrijke stap voorwaarts wat beschikbaarheid en kwaliteit van de wetenschappelijke gegevens betreft.

Europees Commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij Maria Damanaki zei hierover het volgende: "Het voorstel van de Commissie is goed nieuws voor sommige bestanden, maar voor andere zijn verlagingen noodzakelijk. Over het geheel genomen is onze kennis van vele bestanden erop vooruit gegaan en dat maakt het mogelijk verantwoorde beheersbeslissingen te nemen. Voor bestanden waarvoor de onderhandelingen nog lopen, zullen wij, zoals in het verleden, er alles aan doen om het beste resultaat voor onze vissers te verkrijgen. Wij hopen dat onze partners en de internationale gemeenschap evenveel inzet voor een duurzame visserij zullen tonen als wij."

Dit voorstel zal op de Visserijraad van december door de ministers van de lidstaten worden besproken en zal met ingang van 1 januari 2014 van toepassing zijn.

Inhoud van het voorstel

Voor sommige EU-bestanden op MSY-niveau, zoals haring in de Ierse Zee, noordelijke heek en schartong in de Iberische wateren of schol in de Keltische Zee kunnen de TAC’s worden verhoogd.

Tegelijk zijn sommige bestanden die niet in goede doen zijn, er in vergelijking met vorig jaar helaas niet veel op vooruitgegaan. De kabeljauwbestanden in de Ierse Zee en het Kattegat verkeren nog steeds in een belabberde toestand en het beheer van deze bestanden wordt bemoeilijkt door gebrekkige gegevens. Tong in de Ierse zee bevindt zich op een uiterst laag peil. Volgens de adviezen voor schelvis in de Keltische Zee is een aanzienlijke TAC-verlaging nodig om het bestand op MSY-niveau te kunnen brengen. Kabeljauw en wijting in de wateren ten westen van Schotland, waarvoor de teruggooi extreem hoog is, worden met instorting bedreigd.

Voor bestanden waarvoor de gegevens niet goed genoeg zijn om een juiste raming van hun omvang te maken, weerspiegelt het voorstel van de Commissie het advies van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) om de TAC met ten hoogste 20 % te doen stijgen of te doen dalen. Na een besluit van de Raad van vorig jaar inzake verlagingen uit voorzorg worden voor 21 van die bestanden TAC’s op hetzelfde niveau als in 2013 voorgesteld.

Voor een beperkt aantal EU-bestanden is het wetenschappelijk advies pas onlangs ontvangen of wordt dit pas later deze maand uitgebracht. Voor deze bestanden moet het advies verder worden geanalyseerd voordat later in het najaar een TAC zal worden voorgesteld.

Voor visbestanden die worden gedeeld met derde landen (Noorwegen, de Faeröer, Groenland, IJsland en Rusland), voert de Europese Commissie, namens de EU, aan het einde van elk jaar op basis van wetenschappelijk advies met die landen onderhandelingen over de hoeveelheden vis die het volgende jaar mogen worden gevangen.

Met betrekking tot de visbestanden in internationale wateren en de soorten die over grote afstanden trekken, zoals tonijn, onderhandelt de Europese Commissie, als vertegenwoordiger van de EU, over de vangstmogelijkheden in het kader van de regionale organisaties voor visserijbeheer. Het resultaat van die onderhandelingen moet vervolgens in EU-recht worden omgezet.

Voor meer informatie:

Zie de bijgevoegde tabellen voor nadere gegevens over de voorstellen van vandaag voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee

TAC's en quota: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_nl.htm

Wetenschappelijk advies: de voorgestelde vangstbeperkingen zijn gebaseerd op de wetenschappelijk adviezen van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV), zie:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_nl.htm

De belanghebbenden werden ook geraadpleegd aan de hand van het raadplegingsdocument van de Commissie van mei: zie IP/13/487.

Meerjarige beheersplannen:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_nl.htm

Kaart van de visserijgebieden:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_nl.pdf

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Opmerking: de onderstaande tabellen geven alleen de EU-bestanden weer die niet met derde landen worden gedeeld.

Tabel 1: Bestanden met voorstellen voor verhoogde TAC's

Latijn

Gangbare naam

TAC-gebied

(Zie kaart)

TAC in 2013

TAC 2014

Verschil TAC 2013-2014 in %

Caproidae

Evervis

VI, VII, VIII EU

82000

127509

55%

Clupea

Haring

VIIa

4993

5251

5%

Clupea

Haring

VIIghjk

17200

22360

30%

Lepidorhombus

Schartong

IIa (EU), IV (EU)

1937

2083

8%

Lepidorhombus

Schartong

Vb (EU), VI, XII, XIV

3387

4074

20%

Lepidorhombus

Schartong

VIIIc, IX, X, CECAF34.1.1 (EU)

1214

2257

86%

Lophius

Zeeduivel

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

2475

2629

6%

Merluccius

Heek

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

14144

16266

15%

Merluccius

Heek (algemene noordelijke TAC)

algemene noordelijke TAC's (IIIa / IIa en IV / Vb, VI, VII, XII en XIV / VIIIabde)

55105

81846

49%

Pleuronectes

Schol

VIIfg

369

443

20%

Trachurus

Horsmakreel

IX

30000

35000

17%

Tabel 2: Bestanden met ongewijzigde TAC's

Latijn

Gangbare naam

TAC-gebied

(Zie kaart)

TAC in 2013

TAC 2014

Ammodytes

Zandspiering

IV (Noorse wateren)

0

0

Argentina silus

Grote zilvervis

I, II EU- + int. w.

90

90

Argentina silus

Grote zilvervis

III, IV EU- + int. w.

1028

1028

Brosme brosme

Lom

IIIa en EU 22-32

29

29

Brosme brosme

Lom

I,II,XIV

21

21

Brosme brosme

Lom

EU-wateren van IV

235

235

Clupea

Haring

VIIef

931

931

Engraulis

Ansjovis

IX,X,CECAF 34.1.1.

8778

8778

Gadus morhua

Kabeljauw

VIb (Rockall subgebied) ...

74

74

Gadus morhua

Kabeljauw

VIa, Vb…

0

0

Lamna nasus

Haringhaai

Alle gebieden

0

0

Lophius

Zeeduivel

VII

29144

29144

Lophius

Zeeduivel

VIIIabde

7809

7809

Molva dypterigia

Blauwe leng

EU-wateren en intern. wateren van II en IV

53

53

Molva dypterigia

Blauwe leng

EU-wateren en intern. wateren van III

8

8

Molva molva

Leng

EU-wateren en intern. wateren van I en II

36

36

Molva molva

Leng

EU-wateren en intern. wateren van V

33

33

Pleuronectes

Schol

Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

Schol

VIIbc

74

74

Pleuronectes

Schol

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

Pollak

Vb (EU), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

Pollak

IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

282

282

Pollachius virens

Koolvis

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3176

3176

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus

Tarbot en griet

IIa (EU), Noordzee (EU)

4642

4642

Solea solea

Tong

VI, Vb, int. wateren van XII en XIV

57

57

Solea solea

Tong

VIIbc

42

42

Solea spp.

Tong

VIIIcde, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

1072

1072

Sprattus

Sprot

VIIde

5150

5150

Squalus

Doornhaai

EU-wateren en intern. wateren van I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

0

Squalus

Doornhaai

EU-wateren van IIa en IV

0

0

Squalus

Doornhaai

IIIa

0

0

Tabel 3: Bestanden met voorstellen voor verlaagde TAC's

Latijn

Gangbare naam

TAC-gebied

(Zie kaart)

TAC in 2013

TAC 2014

Verschil TAC 2013-2014 in %

Argentina silus

Grote zilvervis

V, VI, VII EU- + int. w.

4316

3798

-12%

Gadus morhua

Kabeljauw

VIIb, c, e-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10200

6848

-33%

Gadus morhua

Kabeljauw

Kattegat (IIIa(S))

100

80

-20%

Gadus morhua

Kabeljauw

VIIa

285

228

-20%

Lepidorhombus

Schartong

VII

17385

13908

-20%

Lepidorhombus

Schartong

VIIIabde

1716

1373

-20%

Lophius

Zeeduivel

Vb (EU), VI, XII, XIV

4924

3939

-20%

Melanogrammus

Schelvis

VIIa

1189

951

-20%

Melanogrammus

Schelvis

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

14148

3602

-75%

Melanogrammus

Schelvis

Vb,VIa

4211

3988

-5%

Merlangius

Wijting

Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV

292

234

-20%

Merlangius

Wijting

VIIa

84

67

-20%

Merlangius

Wijting

VIII

3175

2540

-20%

Molva dypterigia

Blauwe leng

int. wateren van XII

774

619

-20%

Molva molva

Leng

IIIa; EU-wateren van IIIb, IIIc en IIId

87

70

-20%

Nephrops

Langoustine

VIIIabde

3899

3200

-18%

Nephrops

Langoustine

IIa (EU), Noordzee (EU)

17350

15038

-13%

Nephrops

Langoustine

IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

246

221

-10%

Nephrops

Langoustine

VIIIc

74

67

-9%

Pleuronectes

Schol

VIIhjk

141

135

-4%

Pleuronectes

Schol

VIIde

6400

5322

-17%

Pollachius pollachius

Pollak

VII

13495

10796

-20%

Pollachius pollachius

Pollak

VIIIabde

1482

1186

-20%

Pollachius pollachius

Pollak

VIIIc

231

185

-20%

Rajidae

Roggen

EU-wateren van VI, VIIa-c, VIIe-k

8924

7139

-20%

Rajidae

Roggen

EU-wateren van VIII, IX

3800

3040

-20%

Rajidae

Roggen

IIa (EU), IV - Noordzee (EU)

1256

1005

-20%

Rajidae

Roggen

IIIa

52

42

-20%

Rajidae

Roggen

VIId

798

638

-20%

Solea solea

Tong

VIIhjk

402

322

-20%

Solea solea

Tong

IIIa, IIIbcd (EU)

560

353

-37%

Solea solea

Tong

VIIa

140

95

-32%

Solea solea

Tong

VIId

5900

3251

-45%

Solea solea

Tong

VIIfg

1100

920

-16%

Solea solea

Tong

VIIe

894

832

-7%

Trachurus

Horsmakreel

VIIIc

25011

15034

-40%

Tabel 4: Bestanden pro memorie, bijv. wegens laat advies

Latijn

Gangbare naam

TAC-gebied

(Zie kaart)

TAC in 2013

TAC 2014

Clupea

Haring

VIa(S), VIIbc

1500

pm

Merlangius

Wijting

VIIb-k

24500

pm

Nephrops

Langoustine

Vb (EU-wateren en intern. wateren), VI

16690

pm

Nephrops

Langoustine

VII

23065

pm

Pleuronectes

Schol

VIIa

1627

pm

Solea solea

Tong

VIIIab

4100

pm

Tabel 5: Bestanden waarvoor de vaststelling van de TAC aan een lidstaat is gedelegeerd

Latijn

Gangbare naam

TAC-gebied

(Zie kaart)

Verantwoordelijke lidstaat

Clupea

Haring

VIa Clyde

Verenigd Koninkrijk

Trachurus

Horsmakreel

CECAF (Canarische Eilanden)

Spanje

Trachurus

Horsmakreel

CECAF (Madeira)

Portugal

Trachurus

Horsmakreel

X, CECAF (Azoren)

Portugal

Penaeus

Peneide garnalen

Frans-Guyana

Frankrijk

Merlangius

Wijting

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugal


Side Bar