Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

PAZIŅOJUMS PRESEI

Briselē, 2013. gada 30. oktobrī

Komisija ierosina 2014. gada zvejas iespējas Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā

Eiropas Komisija šodien ir nākusi klajā ar priekšlikumu par 2014. gada zvejas iespējām Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā, kā arī starptautiskajos ūdeņos. Tas ir ikgadējs priekšlikums, kurā nosaka zivju apjomu, kādu ES zvejnieki nākamajā gadā drīkst nozvejot no galvenajiem komerciālas nozīmes zivju krājumiem. Priekšlikumā ir noteikti kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) apjomi un zvejas piepūle gan krājumiem, kurus pārvalda tikai ES, gan krājumiem, kurus pārvalda kopā ar trešām valstīm, piemēram, Norvēģiju, vai ar reģionālu zvejniecības pārvaldības organizāciju starpniecību visos pasaules okeānos.

Starptautiskās sarunas par daudziem krājumiem vēl turpinās. Tāpēc patlaban priekšlikumā ir norādīta tikai aptuveni puse no KPN apjomiem. Tas tiks papildināts, kad būs noslēgušās sarunas ar trešām personām un organizācijām.

Attiecībā uz krājumiem, kas nav kopīgi ar trešām valstīm, Komisija saskaņā ar zinātnisko ieteikumu ierosina 36 krājumu KPN palielināt vai saglabāt nemainīgu un 36 krājumu KPN – samazināt.

Komisijas galvenais mērķis un viens no reformētās kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) balstiem ir iecere panākt to, lai no visiem krājumiem tiktu zvejots ilgtspējīgā apjomā – tā sauktajā maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā (MSY). Ja vien iespējams, zinātnieki sniedz ieteikumus par to, kā panākt MSY atbilstošus krājumus. Šogad tā saukto “MSY ieteikumu” varēja izdot par 22 ES krājumiem. Tas ir būtisks solis uz priekšu zinātnisko datu pieejamības un kvalitātes ziņā.

Par jūrlietām un zivsaimniecību atbildīgā Eiropas komisāre Marija Damanaki sacīja: “Komisijas priekšlikums liecina, ka dažu krājumu stāvoklis ir labs, bet citu krājumu nozveja jāsamazina. Kopumā mūsu zināšanas par daudziem krājumiem ir uzlabojušās, un tas ļauj pieņemt pareizus pārvaldības lēmumus. Attiecībā uz krājumiem, par kuriem patlaban norit sarunas, mēs, kā parasti, darīsim visu iespējamo, lai panāktu mūsu zvejniekiem izdevīgākos rezultātus. Cerams, ka mūsu partneri un starptautiskā sabiedrība atbalstīs mūsu apņemšanos panākt ilgtspējīgu zvejniecību.

Dalībvalstu ministri pašreizējo priekšlikumu apspriedīs Zivsaimniecības padomes decembra sanāksmē, un tas būs piemērojams no 2014. gada 1. janvāra.

Sīkāks priekšlikuma izklāsts

Dažiem ES krājumiem, kuru apmērs atbilst MSY, piemēram, siļķei Īrijas jūrā, heka ziemeļu krājumam, megrimiem Pireneju pussalas ūdeņos vai jūras zeltplekstei Ķeltu jūrā, var noteikt lielāku KPN.

Tajā pašā laikā daži krājumi ir sliktā stāvoklī, kas kopš pagājušā gada diemžēl nav būtiski uzlabojies. Mencas krājumu stāvoklis Īrijas jūrā un Kategatā joprojām ir ļoti slikts, un datu trūkums apgrūtina šo krājumu pārvaldību. Jūrasmēles krājums Īrijas jūrā ir ārkārtīgi sarucis. Ieteikumā par pikšu Ķeltu jūrā prasīts ievērojami samazināt KPN, lai krājums varētu sasniegt MSY atbilstošu apmēru. Mencas un merlanga krājumiem ūdeņos uz rietumiem no Skotijas draud pilnīgs izsīkums, jo to zvejā tiek pieļauti ārkārtīgi lieli izmetumi.

Attiecībā uz krājumiem, par kuriem pieejamie dati neļauj pienācīgi novērtēt to apmēru, Komisijas priekšlikums atspoguļo Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) ieteikumu palielināt vai samazināt KPN ne vairāk kā par 20 %. Ievērojot Padomes pagājušā gada lēmumu par piesardzības apsvērumu dēļ noteiktiem samazinājumiem, 21 šādam krājumam ir ierosināta KPN, kas ir tādā pašā apjomā kā 2013. gadā.

Par nelielu skaitu ES krājumu zinātniskais ieteikums ir saņemts tikai nesen vai tiks sniegts vēlāk šomēnes. Ieteikums par šiem krājumiem būs vēl jāanalizē, pirms vēlāk rudenī tiks ierosināta KPN.

Attiecībā uz zivju krājumiem, kas ir kopīgi ar trešām valstīm (Norvēģiju, Fēru salām, Grenlandi, Islandi, Krieviju), Eiropas Komisija vienmēr gada nogalē ES vārdā risina sarunas ar šīm valstīm par zivju daudzumu, kas jānozvejo nākamajā gadā, pamatojoties uz zinātnisko ieteikumu.

Attiecībā uz krājumiem starptautiskajos ūdeņos un tālu migrējošām sugām, piemēram, tunzivīm, Eiropas Komisija, pārstāvot ES, risina sarunas par zvejas iespējām ar reģionālām zvejniecības pārvaldības organizācijām (RZPO). Pēc tam šīs zvejas iespējas jātransponē ES tiesību aktos.

Vairāk informācijas

Skatīt pievienotās tabulas ar informāciju no šodienas priekšlikuma par zveju Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā

KPN un kvotas: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Zinātniskie ieteikumi: ierosinātie nozvejas limiti balstās uz zinātniskajiem ieteikumiem, kas saņemti no Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK); skatīt:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_en.htm

Ir notikusi arī apspriešanās ar ieinteresētajām personām, pamatojoties uz Komisijas maijā sagatavotu apspriešanās dokumentu; skatīt IP/13/487

Daudzgadu pārvaldības plāni:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_en.htm

Zvejas apgabalu karte:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf

Kontaktpersonas

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Piezīme: turpmākajās tabulās norādīti tikai tie ES krājumi, kas nav kopīgi ar trešām valstīm

1. tab. Krājumi, kuru KPN ierosināts palielināt

Nosaukums latīņu valodā

Vispārpieņemtais nosaukums

KPN apgabals

(Skatīt karti)

KPN (2013)

KPN (2014)

KPN izmaiņas % (2013. un 2014. g.)

Caproidae

Kaproīdas

VI, VII, VIII (ES)

82000

127509

55 %

Clupea

Siļķe

VIIa

4993

5251

5 %

Clupea

Siļķe

VIIghjk

17200

22360

30 %

Lepidorhombus

Megrimi

IIa (ES), IV (ES)

1937

2083

8 %

Lepidorhombus

Megrimi

Vb (ES), VI, XII, XIV

3387

4074

20 %

Lepidorhombus

Megrimi

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

1214

2257

86 %

Lophius

Jūrasvelni

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1. zona

2475

2629

6 %

Merluccius

Heks

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

14144

16266

15 %

Merluccius

Heks (vispārējā ziemeļu KPN)

vispārējā ziemeļu KPN (IIIa/IIa un IV/Vb, VI, VII, XII un XIV/VIIIabde)

55105

81846

49 %

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

VIIfg

369

443

20 %

Trachurus

Stavrida

IX

30000

35000

17 %

2. tab. Krājumi, kuru KPN nav mainīta

Nosaukums latīņu valodā

Vispārpieņemtais nosaukums

KPN apgabals

(Skatīt karti)

KPN (2013)

KPN (2014)

Ammodytes

Tūbītes

IV (Norvēģijas ūdeņi)

0

0

Argentina silus

Ziemeļatlantijas argentīna

I, II (ES un starpt. ūdeņi)

90

90

Argentina silus

Ziemeļatlantijas argentīna

III, IV (ES un starpt. ūdeņi)

1028

1028

Brosme brosme

Brosme

IIIa un ES ūdeņi 22.–32. apakšraj.

29

29

Brosme brosme

Brosme

I, II, XIV

21

21

Brosme brosme

Brosme

ES ūdeņi IV zonā

235

235

Clupea

Siļķe

VIIef

931

931

Engraulis

Eiropas anšovs

IX, X, CECAF 34.1.1. zona

8778

8778

Gadus morhua

Menca

VIb (Rokolas apakšvienība)

74

74

Gadus morhua

Menca

VIa, Vb…

0

0

Lamna nasus

Siļķu haizivs

Visi apgabali

0

0

Lophius

Jūrasvelni

VII

29144

29144

Lophius

Jūrasvelni

VIIIabde

7809

7809

Molva dypterigia

Zilā jūras līdaka

ES un starpt. ūdeņi IIa un IV zonā

53

53

Molva dypterigia

Zilā jūras līdaka

ES un starpt. ūdeņi III zonā

8

8

Molva molva

Jūras līdaka

ES un starpt. ūdeņi I un II zonā

36

36

Molva molva

Jūras līdaka

ES un starpt. ūdeņi V zonā

33

33

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

Vb (ES), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

VIIbc

74

74

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. zona

395

395

Pollachius pollachius

Pollaks

Vb (ES), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

Pollaks

IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

282

282

Pollachius virens

Saida

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

3176

3176

Psetta maxima un Scopthalmus rhombus

Akmeņplekste un gludais rombs

IIa (ES), Ziemeļjūra (ES)

4642

4642

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VI, Vb, starpt. ūdeņi XII un XIV zonā

57

57

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIIbc

42

42

Solea spp.

Jūrasmēles

VIIIcde, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

1072

1072

Sprattus

Brētliņa

VIIde

5150

5150

Squalus

Dzelkņu haizivs

ES un starpt. ūdeņi I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV zonā

0

0

Squalus

Dzelkņu haizivs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

0

0

Squalus

Dzelkņu haizivs

IIIa

0

0

3. tab. Krājumi, kuru KPN ierosināts samazināt

Nosaukums latīņu valodā

Vispārpieņemtais nosaukums

KPN apgabals

(Skatīt karti)

KPN (2013)

KPN (2014)

KPN izmaiņas % (2013. un 2014. g.)

Argentina silus

Ziemeļatlantijas argentīna

V, VI, VII (ES un starpt. ūdeņi)

4316

3798

-12 %

Gadus morhua

Menca

VIIb,c,e-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

10200

6848

-33 %

Gadus morhua

Menca

Kategats (IIIa(S))

100

80

-20 %

Gadus morhua

Menca

VIIa

285

228

-20 %

Lepidorhombus

Megrimi

VII

17385

13908

-20 %

Lepidorhombus

Megrimi

VIIIabde

1716

1373

-20 %

Lophius

Jūrasvelni

Vb (ES), VI, XII, XIV

4924

3939

-20 %

Melanogrammus

Pikša

VIIa

1189

951

-20 %

Melanogrammus

Pikša

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

14148

3602

-75 %

Melanogrammus

Pikša

Vb, VIa

4211

3988

-5 %

Merlangius

Merlangs

Vb (ES), VI, XII, XIV

292

234

-20 %

Merlangius

Merlangs

VIIa

84

67

-20 %

Merlangius

Merlangs

VIII

3175

2540

-20 %

Molva dypterigia

Zilā jūras līdaka

starpt. ūdeņi XII zonā

774

619

-20 %

Molva molva

Jūras līdaka

IIIa; ES ūdeņi IIIb, IIIc, IIId zonā

87

70

-20 %

Nephrops

Norvēģijas omārs

VIIIabde

3899

3200

-18 %

Nephrops

Norvēģijas omārs

IIa (ES), Ziemeļjūra (ES)

17350

15038

-13 %

Nephrops

Norvēģijas omārs

IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

246

221

-10 %

Nephrops

Norvēģijas omārs

VIIIc

74

67

-9 %

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

VIIhjk

141

135

-4 %

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

VIIde

6400

5322

-17 %

Pollachius pollachius

Pollaks

VII

13495

10796

-20 %

Pollachius pollachius

Pollaks

VIIIabde

1482

1186

-20 %

Pollachius pollachius

Pollaks

VIIIc

231

185

-20 %

Rajidae

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VI, VIIa–c un VIIe–k zonā

8924

7139

-20 %

Rajidae

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIII, IX zonā

3800

3040

-20 %

Rajidae

Raju dzimtas zivis

IIa (ES), IV zona – Ziemeļjūra (ES)

1256

1005

-20 %

Rajidae

Raju dzimtas zivis

IIIa

52

42

-20 %

Rajidae

Raju dzimtas zivis

VIId

798

638

-20 %

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIIhjk

402

322

-20 %

Solea solea

Parastā jūrasmēle

IIIa, IIIbcd (ES)

560

353

-37 %

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIIa

140

95

-32 %

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIId

5900

3251

-45 %

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIIfg

1100

920

-16 %

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIIe

894

832

-7 %

Trachurus

Stavrida

VIIIc

25011

15034

-40 %

4. tab. Krājumi, kuru KPN norādīta kā “pm”, piem., tādi, par kuriem ieteikums gaidāms vēlu

Nosaukums latīņu valodā

Vispārpieņemtais nosaukums

KPN apgabals

(Skatīt karti)

KPN (2013)

KPN (2014)

Clupea

Siļķe

VIa(S), VIIbc

1500

pm

Merlangius

Merlangs

VIIb-k

24500

pm

Nephrops

Norvēģijas omārs

Vb (ES un starpt. ūdeņi), VI

16690

pm

Nephrops

Norvēģijas omārs

VII

23065

pm

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

VIIa

1627

pm

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIIIab

4100

pm

5. tab. Krājumi, kuru KPN noteikšana ir deleģēta atsevišķai dalībvalstij

Nosaukums latīņu valodā

Vispārpieņemtais nosaukums

KPN apgabals

(Skatīt karti)

Atbildīgā dalībvalsts

Clupea

Siļķe

VIa (Klaida)

Apvienotā Karaliste

Trachurus

Stavrida

CECAF (Kanāriju salas)

Spānija

Trachurus

Stavrida

CECAF (Madeira)

Portugāle

Trachurus

Stavrida

X, CECAF (Azoru salas)

Portugāle

Penaeus

Penaeus garneles

Francijas Gviāna

Francija

Merlangius

Merlangs

IX, X, CECAF 34.1.1. zona (ES)

Portugāle


Side Bar