Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Briuselis, 2013 m. spalio 30 d.

Komisija siūlo 2014 m. žvejybos Atlanto vandenyne ir Šiaurės jūroje galimybes

Šiandien Europos Komisija pasiūlė 2014 m. žvejybos Atlanto vandenyne, Šiaurės jūroje ir tarptautiniuose vandenyse galimybes. Kaip ir kasmet, ji pateikė pasiūlymą, kiek komercinių išteklių žuvų Europos Sąjungos žvejai galės sužvejoti kitais metais. Pasiūlymu nustatomas pasaulio vandenynuose esančių tik Europos Sąjungos, Europos Sąjungos drauge su trečiosiomis šalimis ir regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų valdomų žuvų išteklių bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) ir žvejybos pastangos.

Tarptautinės derybos dėl daugelio minėtų išteklių dar nesibaigė, todėl pasiūlymu nustatytas tik maždaug pusės išteklių BLSK. Pasibaigus deryboms su trečiosiomis šalimis ir organizacijomis bus pateiktas galutinis pasiūlymas.

Remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis, Komisija siūlo padidinti arba išlaikyti tokį pat 36 trečiosioms šalims nepriklausančių išteklių BLSK ir sumažinti 36 tokių išteklių BLSK.

Galutinis Komisijos tikslas ir vienas iš pertvarkytos bendros žuvininkystės politikos (BŽP) ramsčių – siekti, kad visi ištekliai butų žvejojami tausiai, t. y. taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principą. Kai įmanoma, mokslininkai teikia rekomendacijas, kaip užtikrinti, kad sužvejojamų išteklių kiekis atitiktų didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį. Šiemet galėtų būti pateikta 22 Europos Sąjungos išteklių didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio rekomendacija. Tai akivaizdi pažanga, susijusi su mokslo duomenų prieinamumu ir kokybe.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Džiugu, kad Komisijos pasiūlymu nustatytos didesnės tam tikrų išteklių žvejybos galimybės, tačiau kai kurių išteklių žvejybos galimybes teks sumažinti. Apie daugelį išteklių šiandien žinome daugiau, todėl galime priimti tvirtus jų valdymo sprendimus. Derėdamiesi dėl likusių išteklių ir toliau sieksime kuo palankesnių rezultatų mūsų žvejams. Tikimės, kad mūsų partneriai ir tarptautinė bendruomenė prisidės prie mūsų įsipareigojimo užtikrinti tausią žvejybą.

Valstybių narių ministrai dabartinį pasiūlymą aptars gruodžio mėn. vyksiančiame Žuvininkystės tarybos posėdyje. Jis bus taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Pasiūlymo duomenys

Kai kurių Europos Sąjungos žuvų išteklių, pavyzdžiui, silkių išteklių Airijos jūroje, šiaurinių jūrinių lydekų bei megrimų išteklių Iberijos pusiasalio vandenyse ir jūrinių plekšnių išteklių Keltų jūroje sužvejojamas kiekis atitinka didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį, todėl siūloma padidinti jų BLSK.

Deja, kai kurių išteklių būklė nuo praėjusių metų beveik nepakito ir toliau išlieka prasta. Atlantinių menkių išteklių Airijos jūroje ir Kategato sąsiauryje būklė išlieka prasta, o dėl duomenų trūkumo šiuos išteklius sunku valdyti. Paprastųjų jūrų liežuvių Airijos jūroje liko visai mažai. Rekomendacijoje dėl juodadėmių menkių išteklių Keltų jūroje reikalaujama gerokai sumažinti BLSK, kad sužvejojamas šių išteklių kiekis atitiktų didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį. Atlantinių menkių ir paprastųjų merlangų, kurių labai daug išmetama atgal į jūrą, išteklių būklė vakariniuose Škotijos vandenyse yra kritinė.

Tais atvejais, kai duomenų tikrajam išteklių dydžiui nustatyti nepakanka, Komisija siūlomą BLSK nustatė remdamasi Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos rekomendacija BLSK didinti arba mažinti ne daugiau kaip 20 proc. Atsižvelgiant į praėjusių metų Tarybos sprendimą dėl prevencinio mažinimo, 21 ištekliui siūlomas BLSK yra toks pats, kaip ir 2013 m.

Dėl keleto ES išteklių mokslinės rekomendacijos gautos visai neseniai arba bus paskelbtos šį mėnesį. Tas rekomendacijas prieš siūlant jų BLSK (pasiūlymą numatyta pateikti vėliau rudenį), dar reikia nuodugniau išnagrinėti.

Baigiantis metams Europos Komisija, remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis, su trečiosiomis šalimis (Norvegija, Farerų Salomis, Grenlandija, Islandija ir Rusija), ES vardu derasi dėl kitais metais leisimo sužvejoti išteklių, kuriuos ES valdo drauge su tomis trečiosiomis šalimis, kiekio.

Dėl labai migruojančių žuvų, pavyzdžiui, tunų, išteklių žvejybos galimybių tarptautiniuose vandenyse Komisija ES vardu derasi regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose (RŽVO). Suderėtos žvejybos galimybės vėliau reglamentuojamos ES teisės aktais.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šiandien pasiūlytas žvejybos Atlanto vandenyne ir Šiaurės jūroje galimybes pateikiama lentelėse.

BLSK ir kvotos: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_lt.htm

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto mokslinės rekomendacijos, kuriomis remiantis nustatomas siūlomas leidžiamas sužvejoti kiekis:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_lt.htm

Su suinteresuotosiomis šalimis konsultuotasi remiantis gegužės mėn. paskelbtu Komisijos konsultacijų dokumentu IP/13/487.

Daugiamečiai valdymo planai:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_lt.htm

Žvejybos rajonų žemėlapis:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_lt.pdf

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21,

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67

Pastaba. Lentelėse nurodyti tik ES valdomi žuvų ištekliai.

1 lentelė. Ištekliai, kurių BLSK siūloma didinti

Lotyniškas pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

BSLK zona

(Žr. žemėlapį)

2013 m. BSLK

2014 m. BLSK

BSLK pokytis proc. (2013–2014 m.)

Caproidae

Aksominės saulažuvės

VI, VII, VIII EB

82000

127509

55 %

Clupea

Silkės

VIIa

4993

5251

5 %

Clupea

Silkės

VIIghjk

17200

22360

30 %

Lepidorhombus

Megrimai

IIa (EB), IV (EB)

1937

2083

8 %

Lepidorhombus

Megrimai

Vb (EB), VI, XII, XIV

3387

4074

20 %

Lepidorhombus

Megrimai

VIIIc,IX, X, CECAF34.1.1(EB)

1214

2257

86 %

Lophius

Europiniai jūrų velniai

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

2475

2629

6 %

Merluccius

Europinės paprastosios jūrinės lydekos

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

14144

16266

15 %

Merluccius

Europinės paprastosios jūrinės lydekos (bendras šiaurinės dalies BLSK)

Bendras šiaurinės dalies BLSK (IIIa / IIa ir IV / Vb, VI, VII, XII ir XIV / VIIIabde)

55105

81846

49 %

Pleuronectes

Jūrinės plekšnės

VIIfg

369

443

20 %

Trachurus

Paprastosios stauridės

IX

30000

35000

17 %

2 lentelė. Ištekliai, kurių BLSK nepakeistas

Lotyniškas pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

BSLK zona

(Žr. žemėlapį)

2013 m. BSLK

2014 m. BLSK

Ammodytes

Paprastieji tobiai

IV (Norvegijos vandenys)

0

0

Argentina silus

Atlantinės argentinos

I, II EB ir tarpt. vandenys

90

90

Argentina silus

Atlantinės argentinos

III, IV EB ir tarpt. vandenys

1028

1028

Brosme brosme

Paprastosios brosmės

IIIa ir ES 22-32

29

29

Brosme brosme

Paprastosios brosmės

I,II,XIV

21

21

Brosme brosme

Paprastosios brosmės

IV zonos EB vandenys

235

235

Clupea

Silkės

VIIef

931

931

Engraulis

Europiniai ančiuviai

IX,X,CECAF 34.1.1.

8778

8778

Gadus morhua

Atlantinės menkės

VIb (Rockall parajonis) …

74

74

Gadus morhua

Atlantinės menkės

VIa, Vb…

0

0

Lamna nasus

Atlantiniai silkiarykliai

Visi rajonai

0

0

Lophius

Europiniai jūrų velniai

VII

29144

29144

Lophius

Europiniai jūrų velniai

VIIIabde

7809

7809

Molva dypterigia

Melsvosios molvos

II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

53

53

Molva dypterigia

Melsvosios molvos

III zonos ES ir tarptautiniai vandenys

8

8

Molva molva

Paprastosios molvos

I ir II zonų EB ir tarptautiniai vandenys

36

36

Molva molva

Paprastosios molvos

V zonos EB ir tarptautiniai vandenys

33

33

Pleuronectes

Jūrinės plekšnės

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

Jūrinės plekšnės

VIIbc

74

74

Pleuronectes

Jūrinės plekšnės

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

Sidabriniai polakai

Vb (EB), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

Sidabriniai polakai

IX,X,CECAF 34.1.1 (EB)

282

282

Pollachius virens

Ledjūrio menkės

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

3176

3176

Psetta maxima ir Scopthalmus rhombus

Paprastieji otai ir švelnieji rombai

IIa (EB), Šiaurės jūra (EB)

4642

4642

Solea solea

Europiniai jūrų liežuviai

VI, Vb, taip pat XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

57

57

Solea solea

Europiniai jūrų liežuviai

VIIbc

42

42

Solea spp.

Europiniai jūrų liežuviai

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EB)

1072

1072

Sprattus

Atlantiniai šprotai

VIIde

5150

5150

Squalus

Paprastieji dygliarykliai

I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV zonų EB ir tarptautiniai vandenys

0

0

Squalus

Paprastieji dygliarykliai

IIa ir IV zonų EB vandenys

0

0

Squalus

Paprastieji dygliarykliai

IIIa

0

0

3 lentelė. Ištekliai, kurių BLSK siūloma mažinti

Lotyniškas pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

BSLK zona

(Žr. žemėlapį)

2013 m. BSLK

2014 m. BLSK

BSLK pokytis proc. (2013–2014 m.)

Argentina silus

Atlantinės argentinos

V, VI, VII EB ir tarptautiniai vandenys

4316

3798

-12 %

Gadus morhua

Atlantinės menkės

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EB)

10200

6848

-33 %

Gadus morhua

Atlantinės menkės

Kategato sąsiauris (IIIa(S))

100

80

-20 %

Gadus morhua

Atlantinės menkės

VIIa

285

228

-20 %

Lepidorhombus

Megrimai

VII

17385

13908

-20 %

Lepidorhombus

Megrimai

VIIIabde

1716

1373

-20 %

Lophius

Europiniai jūrų velniai

Vb (EB), VI, XII, XIV

4924

3939

-20 %

Melanogrammus

Juodadėmės menkės

VIIa

1189

951

-20 %

Melanogrammus

Juodadėmės menkės

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

14148

3602

-75 %

Melanogrammus

Juodadėmės menkės

Vb,VIa

4211

3988

-5 %

Merlangius

Paprastieji merlangai

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

292

234

-20 %

Merlangius

Paprastieji merlangai

VIIa

84

67

-20 %

Merlangius

Paprastieji merlangai

VIII

3175

2540

-20 %

Molva dypterigia

Melsvosios molvos

XII zonos tarptautiniai vandenys

774

619

-20 %

Molva molva

Paprastosios molvos

IIIa; IIIb, IIIc ir IIId zonų EB vandenys

87

70

-20 %

Nephrops

Norveginiai omarai

VIIIabde

3899

3200

-18 %

Nephrops

Norveginiai omarai

IIa (EB), Šiaurės jūra (EB)

17350

15038

-13 %

Nephrops

Norveginiai omarai

IX ir X; CECAF 34.1.1 EB vandenys

246

221

-10 %

Nephrops

Norveginiai omarai

VIIIc

74

67

-9 %

Pleuronectes

Jūrinės plekšnės

VIIhjk

141

135

-4 %

Pleuronectes

Jūrinės plekšnės

VIIde

6400

5322

-17 %

Pollachius pollachius

Sidabriniai polakai

VII

13495

10796

-20 %

Pollachius pollachius

Sidabriniai polakai

VIIIabde

1482

1186

-20 %

Pollachius pollachius

Sidabriniai polakai

VIIIc

231

185

-20 %

Rajidae

Rombinės rajos

VI, VIIa-c, VIIe-k zonų EB vandenys

8924

7139

-20 %

Rajidae

Rombinės rajos

VIII, IX zonų EB vandenys

3800

3040

-20 %

Rajidae

Rombinės rajos

IIa (EB), IV – Šiaurės jūra (EB)

1256

1005

-20 %

Rajidae

Rombinės rajos

IIIa

52

42

-20 %

Rajidae

Rombinės rajos

VIId

798

638

-20 %

Solea solea

Europiniai jūrų liežuviai

VIIhjk

402

322

-20 %

Solea solea

Europiniai jūrų liežuviai

IIIa, IIIbcd (EB)

560

353

-37 %

Solea solea

Europiniai jūrų liežuviai

VIIa

140

95

-32 %

Solea solea

Europiniai jūrų liežuviai

VIId

5900

3251

-45 %

Solea solea

Europiniai jūrų liežuviai

VIIfg

1100

920

-16 %

Solea solea

Europiniai jūrų liežuviai

VIIe

894

832

-7 %

Trachurus

Paprastosios stauridės

VIIIc

25011

15034

-40 %

4 lentelė. Ištekliai, kurių BLSK bus nustatytas remiantis vėlesnėmis rekomendacijomis

Lotyniškas pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

BSLK zona

(Žr. žemėlapį)

2013 m. BSLK

2014 m. BLSK

Clupea

Silkės

VIa(S), VIIbc

1500

BLSK bus nustatytas vėliau

Merlangius

Paprastieji merlangai

VIIb-k

24500

BLSK bus nustatytas vėliau

Nephrops

Norveginiai omarai

Vb(ES ir tarptautiniai vandenys), VI

16690

BLSK bus nustatytas vėliau

Nephrops

Norveginiai omarai

VII

23065

BLSK bus nustatytas vėliau

Pleuronectes

Jūrinės plekšnės

VIIa

1627

BLSK bus nustatytas vėliau

Solea solea

Europiniai jūrų liežuviai

VIIIab

4100

BLSK bus nustatytas vėliau

5 lentelė. Ištekliai, kurių BSLK nustato atskira valstybė narė

Lotyniškas pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

BSLK zona

(Žr. žemėlapį)

Atsakinga valstybė narė

Clupea

Silkės

VIa – Klaido upė

Jungtinė Karalystė

Trachurus

Paprastosios stauridės

CECAF (Kanarų salos)

Ispanija

Trachurus

Paprastosios stauridės

CECAF (Madeira)

Portugalija

Trachurus

Paprastosios stauridės

X, CECAF (Azorų salos)

Portugalija

Penaeus

Plonaūsės krevetės

Prancūzijos Gviana

Prancūzija

Merlangius

Paprastieji merlangai

IX,X,CECAF 34.1.1.(ES)

Portugalija


Side Bar