Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

PRIOPĆENJE ZA TISAK

Bruxelles, 30. listopada 2013.

Komisija predlaže mogućnosti ribolova u Atlantskom oceanu i Sjevernom moru za 2014.

Europska komisija danas je predložila mogućnosti ribolova za 2014. u Atlantskom oceanu i Sjevernom moru te u međunarodnim vodama. Riječ je o godišnjem prijedlogu za količinu ribe koju europski ribari sljedeće godine smiju izloviti iz glavnih komercijalnih ribljih stokova. Prijedlogom su utvrđene razine ukupnog dopuštenog ulova (TAC) i ribolovnog napora za stokove kojima isključivo upravlja EU te za stokove kojima upravljaju treće zemlje poput Norveške ili regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom diljem svjetskih oceana.

Za mnoge od tih stokova međunarodni pregovori još uvijek traju. Prijedlogom su stoga u ovoj fazi obuhvaćene samo brojke za polovicu ukupnog dopuštenog ulova. One će se upotpuniti nakon pregovora s trećim stranama i organizacijama.

Kod stokova koje ne dijeli s trećim zemljama, Komisija predlaže da se povećaju ili zadrže razine ukupnog dopuštenog ulova za 36 stokova, a za 36 smanje u skladu sa znanstvenim mišljenjem.

Krajnji cilj Komisije i jedan od stupova reformirane zajedničke ribarstvene politike (ZRP) jest održivi ribolov svih stokova, tzv. najveći održivi prinos (NOP). Kad god je to moguće, znanstvenici pružaju savjete o tome kako stokove dovesti do razina najvećeg održivog prinosa. Ove bi se godine mogao dati tzv. „savjet o najvećem održivom prinosu” za 22 stoka EU-a. To je značajan korak naprijed u pogledu dostupnosti i kvalitete znanstvenih podataka.

Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki izjavila je: „Prijedlog Komisije donosi dobre vijesti za neke stokove, dok će za neke biti potrebno smanjiti količine. Sve u svemu, proširili smo znanje o mnogim stokovima što nam omogućuje donošenje pravilnih odluka u pogledu gospodarenja njima. U slučaju stokova o kojima se još pregovara, dat ćemo sve od sebe kako bismo ostvarili najbolji ishod za naše ribare. Nadamo se da će naši partneri i međunarodna zajednica pokazati jednaku predanost održivom ribarstvu.”

O tom će prijedlogu raspravljati ministri država članica na zasjedanju Vijeća za ribarstvo u prosincu, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2014.

Pojedinosti prijedloga

Za neke stokove EU-a koji su na razini NOP-a, poput haringe u Irskom moru, sjevernog oslića, patarača u Iberskim vodama ili iverka u Keltskom moru, TAC-ovi se mogu povećati.

Istovremeno se situacija za neke stokove koji su u lošem stanju nažalost nije uvelike poboljšala od prošle godine. Stokovi bakalara u Irskom moru i Kattegatu i dalje su u kritičnom stanju, a nedostatak podataka koči gospodarenje tim stokovima. Razine lista u Irskom moru izrazito su niske. Za koljak u Keltskom moru savjetuje se znatno rezanje TAC-a kako bi se stok doveo na razinu NOP-a. Bakalar i pišmolj u zapadnoj Škotskoj podložni su visokom stupnju odbacivanja zbog čega su vrlo ugroženi.

U slučaju stokova za koje podaci nisu dovoljno dobri za procjenu njihove veličine, prijedlog Komisije odražava savjet Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) da se TAC poveća ili smanji za najviše 20 %. Nakon prošlogodišnje Odluke Vijeća o smanjenju radi predostrožnosti predložene su iste razine TAC-ova kao u 2013. za 21 od tih stokova.

Za ograničeni broj stokova EU-a znanstveno je mišljenje tek nedavno primljeno ili će biti dano kasnije ovog mjeseca. Za te se stokove mišljenje mora dodatno analizirati prije nego što se krajem jeseni predloži brojka za TAC.

Za riblje stokove koji se dijele s trećim zemljama (Norveška, Farski otoci, Grenland, Island, Rusija) Europska komisija, u ime EU-a, krajem svake godine pregovara s tim zemljama o količinama ribe koje će se izlovljavati sljedeće godine na temelju znanstvenog mišljenja.

Za stokove u međunarodnim vodama i za izrazito migratorne vrste, poput tune, Europska komisija, u ime EU-a, pregovara o mogućnostima ribolova u okviru regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom. One se zatim prenose u zakonodavstvo EU-a.

Više informacija:

Za više pojedinosti o današnjem prijedlogu za Atlantski ocean i Sjeverno more pogledajte priložene tablice

TAC-ovi i kvote: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Znanstveno mišljenje – predložena ograničenja ulova temeljena su na znanstvenom mišljenju koje pruža Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES) i Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF), vidi:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_en.htm

Na temelju dokumenta Komisije o savjetovanju iz svibnja održano je savjetovanje i s dionicima: vidi IP/13/487

Višegodišnji planovi upravljanja:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_en.htm

Zemljovid ribolovnih područja:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf

Kontakti:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Napomena: u tablicama u nastavku navedeni su samo stokovi EU-a koji ne dijeli s trećim zemljama

Tablica 1.: Stokovi za koje je predloženo povećanje TAC-a

Latinski naziv

Uobičajeno ime

Jedinica TAC-a

(Vidi zemljovid)

TAC u 2013.

TAC u 2014.

Promjena TAC-a u % 2013. – 2014.

Caproidae

Ribe iz porodice Antigonia Capros

VI., VII., VIII. EZ

82 000

127 509

55 %

Clupea

Haringa

VII.a

4 993

5 251

5 %

Clupea

Haringa

VII.ghjk

17 200

22 360

30 %

Lepidorhombus

Patarače

II.a (EZ), IV. (EZ)

1 937

2 083

8 %

Lepidorhombus

Patarače

V.b (EZ), VI., XII., XIV.

3 387

4 074

20 %

Lepidorhombus

Patarače

VIII.c, IX., X., CECAF 34.1.1 (EZ)

1 214

2 257

86 %

Lophius

Grdobine

VIII.c, IX., X., CECAF 34.1.1

2 475

2 629

6 %

Merluccius

Oslić

VIII.c, IX., X., CECAF 34.1.1 (EZ)

14 144

16 266

15 %

Merluccius

Oslić (ukupni sjev. TAC)

ukupni sjeverni TAC-ovi (III.a / II.a i IV. / V.b, VI., VII., XII. i XIV. / VIII.abde)

55 105

81 846

49 %

Pleuronectes

Iverak

VII.fg

369

443

20 %

Trachurus

Šnjur

IX.

30 000

35 000

17 %

Tablica 2.: Stokovi bez izmjena u TAC-u

Latinski naziv

Uobičajeno ime

Jedinica TAC-a

(Vidi zemljovid)

TAC u 2013.

TAC u 2014.

Ammodytes

Hujica

IV. (Norveške vode)

0

0

Argentina silus

Veliki srebrnjak

I., II. EZ + međunarodne vode

90

90

Argentina silus

Veliki srebrnjak

III., IV. EZ + međunarodne vode

1 028

1 028

Brosme brosme

Kljovan

III.a i EU 22. – 32.

29

29

Brosme brosme

Kljovan

I., II., XIV.

21

21

Brosme brosme

Kljovan

vode EZ-a zone IV.

235

235

Clupea

Haringa

VII.ef

931

931

Engraulis

Inćun

IX., X., CECAF 34.1.1.

8 778

8 778

Gadus morhua

Bakalar

VI.b (podzona Rockall) …

74

74

Gadus morhua

Bakalar

VI.a, V.b …

0

0

Lamna nasus

Kučina, atlantska psina

sva područja

0

0

Lophius

Grdobine

VII.

29 144

29 144

Lophius

Grdobine

VIII.abde

7 809

7 809

Molva dypterigia

Manjić morski

vode EU i međunarodne vode zona II. i IV.

53

53

Molva dypterigia

Manjić morski

vode EU-a i međunarodne vode zone III.

8

8

Molva molva

Manjić

vode EZ-a i međunarodne vode zona I. i II.

36

36

Molva molva

Manjić

Vode EZ-a i međunarodne vode zone V.

33

33

Pleuronectes

Iverak

V.b (vode EZ-a), VI., XII., XIV.

658

658

Pleuronectes

Iverak

VII.bc

74

74

Pleuronectes

Iverak

VIII., IX., X., CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

Kolja

V.b (EZ), VI., XII., XIV.

397

397

Pollachius pollachius

Kolja

IX., X., CECAF 34.1.1 (EZ)

282

282

Pollachius virens

Crni bakalar

VII., VIII., IX., X., CECAF 34.1.1 (EZ)

3 176

3176

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus

Oblić i romb

II.a (EZ), Sjeverno more (EZ)

4642

4 642

Solea solea

Obični list

VI., V.b, međunarodne vode zona XII. i XIV.

57

57

Solea solea

Obični list

VII.bc

42

42

Solea spp.

List

VIII.cde, IX., X., CECAF 34.1.1 (EZ)

1 072

1072

Sprattus

Papalina

VII.de

5 150

5 150

Squalus

Morski pas

vode EZ-a i međunarodne vode zona I., V., VI., VII., VIII., XII., XIV.

0

0

Squalus

Morski pas

vode EZ-a zona II.a i IV.

0

0

Squalus

Morski pas

III.a

0

0

Tablica 3.: Stokovi za koje je predloženo smanjenje TAC-a

Latinski naziv

Uobičajeno ime

Jedinica TAC-a

(Vidi zemljovid)

TAC u 2013.

TAC u 2014.

Promjena TAC-a u % 2013. – 2014.

Argentina silus

Veliki srebrnjak

V., VI., VII. vode EZ-a + međunarodne vode

4 316

3 798

- 12 %

Gadus morhua

Bakalar

VII.b, c ,e – k, VIII., IX., X., CECAF 34.1.1 (EZ)

10 200

6 848

- 33 %

Gadus morhua

Bakalar

Kattegat (III.a(S))

100

80

- 20 %

Gadus morhua

Bakalar

VII.a

285

228

- 20 %

Lepidorhombus

Patarače

VII.

17 385

13 908

- 20 %

Lepidorhombus

Patarače

VIII.abde

1 716

1 373

- 20 %

Lophius

Grdobine

V.b (EZ), VI., XII., XIV.

4 924

3 939

- 20 %

Melanogrammus

Koljak

VII.a

1 189

951

- 20 %

Melanogrammus

Koljak

VII. b – k, VIII., IX., X, CECAF 34.1.1 (EZ)

14 148

3 602

- 75 %

Melanogrammus

Koljak

V.b, VI.a

4 211

3 988

- 5 %

Merlangius

Pišmolj

V.b (vode EZ-a), VI., XII., XIV.

292

234

- 20 %

Merlangius

Pišmolj

VII.a

84

67

- 20 %

Merlangius

Pišmolj

VIII.

3 175

2 540

- 20 %

Molva dypterigia

Manjić morski

međunarodne vode zone XII.

774

619

- 20 %

Molva molva

Manjić

III.a; vode EZ-a zona III.b, III.c, III.d

87

70

- 20 %

Nephrops

Škamp

VIII.abde

3 899

3 200

- 18 %

Nephrops

Škamp

II.a (EZ), Sjeverno more (EZ)

17 350

15 038

- 13 %

Nephrops

Škamp

IX. i X.; Vode EZ-a CECAF-a 34.1.1

246

221

- 10 %

Nephrops

Škamp

VIII.c

74

67

- 9 %

Pleuronectes

Iverak

VII.hjk

141

135

- 4 %

Pleuronectes

Iverak

VII.de

6 400

5 322

- 17 %

Pollachius pollachius

Kolja

VII.

13 495

10 796

- 20 %

Pollachius pollachius

Kolja

VIII.abde

1 482

1 186

- 20 %

Pollachius pollachius

Kolja

VIII.c

231

185

- 20 %

Rajidae

Raže i voline

Vode EZ-a zona VI., VII.a – c, VII. e – k

8 924

7 139

- 20 %

Rajidae

Raže i voline

Vode EZ-a zona VIII., IX.

3 800

3 040

- 20 %

Rajidae

Raže i voline

II.a (EZ), IV. – Sjeverno more (EZ)

1 256

1 005

- 20 %

Rajidae

Raže i voline

III.a

52

42

- 20 %

Rajidae

Raže i voline

VII.d

798

638

- 20 %

Solea solea

Obični list

VII.hjk

402

322

- 20 %

Solea solea

Obični list

III.a, III.bcd (EZ)

560

353

- 37 %

Solea solea

Obični list

VII.a

140

95

- 32 %

Solea solea

Obični list

VII.d

5 900

3 251

- 45 %

Solea solea

Obični list

VII.fg

1 100

920

- 16 %

Solea solea

Obični list

VII.e

894

832

- 7 %

Trachurus

Šnjur

VIII.c

25 011

15 034

- 40 %

Tablica 4.: Stokovi za koje se TAC mora utvrditi (pm), npr. jer još nema mišljenja

Latinski naziv

Uobičajeno ime

Jedinica TAC-a

(Vidi zemljovid)

TAC u 2013.

TAC u 2014.

Clupea

Haringa

VI.a (S), VII.bc

1 500

pm

Merlangius

Pišmolj

VII.b – k

24 500

pm

Nephrops

Škamp

V.b (vode EU-a i međunarodne vode), VI.

16 690

pm

Nephrops

Škamp

VII.

23 065

pm

Pleuronectes

Iverak

VII.a

1 627

pm

Solea solea

Obični list

VIII.ab

4 100

pm

Tablica 5.: Stokovi za koje je odgovornost za TAC prenesena na pojedinačnu državu članicu

Latinski naziv

Uobičajeno ime

Jedinica TAC-a

(Vidi zemljovid)

Odgovorna država članica

Clupea

Haringa

VI.a Clyde

Ujedinjena Kraljevina

Trachurus

Šnjur

CECAF (Kanarsko otočje)

Španjolska

Trachurus

Šnjur

CECAF (Madeira)

Portugal

Trachurus

Šnjur

X., CECAF (Azori)

Portugal

Penaeus

Kozice roda Penaeus

Francuska Gvajana

Francuska

Merlangius

Pišmolj

IX., X., CECAF 34.1.1. (EU)

Portugal


Side Bar