Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. oktober 2013

Kommissionen fremlægger forslag til fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 2014

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt forslag til fiskerimuligheder for 2014 i Atlanterhavet og Nordsøen samt internationale farvande. Det er det årlige forslag til, hvor store mængder fiskerne i EU kan fange af de store kommercielle fiskebestande næste år. Forslaget fastsætter niveauer for den samlede tilladte fangstmængde (TAC) og fiskeriindsatsen for både de fiskebestande, der udelukkende forvaltes af EU, og de bestande, der forvaltes sammen med tredjelande, såsom Norge, og gennem regionale fiskeriforvaltningsorganisationer på verdenshavene.

Internationale forhandlinger om flere af bestandene er stadig i gang, og derfor indeholder forslaget på nuværende tidspunkt kun tal for omkring halvdelen af TAC'erne. Når forhandlingerne med tredjelandene og organisationerne er afsluttet, kan forslaget færdiggøres.

Hvad angår bestande, som ikke deles med tredjelande, foreslår Kommissionen at øge eller bevare TAC'erne for 36 bestande og mindske dem for 36 bestande i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning.

Kommissionens endelige mål, der også er en grundpille i den ændrede fælles fiskeripolitik, er, at alle bestande befiskes på bæredygtige niveauer, dvs. med det såkaldte maksimale bæredygtige udbytte (MSY). Når det er muligt, udarbejdes der videnskabelig rådgivning om, hvordan dette kan gøres. I år kunne der således udarbejdes videnskabelig rådgivning om det maksimalt bæredygtige udbytte for 22 EU-bestande, hvilket er et stort skridt fremad med hensyn til tilgængeligheden og kvaliteten af videnskabelige data.

Maria Damanaki, EU's kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtaler: "Kommissionens forslag indeholder gode nyheder for visse bestande, mens det for andre er nødvendigt med nedskæringer. Generelt er vores kendskab til mange bestande blevet bedre, hvilket gør det muligt at træffe fornuftige forvaltningsbeslutninger. I tilfælde, hvor forhandlingerne om bestandene stadig står på, gør vi som sædvanligt vores bedste for at få det bedste resultat for vores fiskere. Vi håber, at vores partnere og det internationale samfund vil efterligne vores bestræbelser på at fremme bæredygtigt fiskeri."

Forslaget vil blive drøftet af EU-landenes fiskeriministre på Rådets møde i december og skal træde i kraft 1. januar 2014.

Forslagets indhold

Hvad angår visse EU-bestande, som fiskes med maksimalt bæredygtigt udbytte, såsom sild i Det Irske Hav, nordlig kulmule og glashvarre i iberiske farvande eller rødspætte i Det Keltiske Hav, kan TAC'erne hæves.

På samme tid er situationen for vise bestande i dårlig forfatning desværre ikke blevet væsentligt bedre siden sidste år. Bestandene af torsk i Det Irske Hav og i Kattegat er fortsat i dårlig stand, og forvaltningen af disse bestande hæmmes af mangelen på data. Bestanden af søtunge i Det Irske Hav er ekstremt lille. Ifølge rådgivningen for kuller i Det Keltiske Hav bør TAC'erne reduceres væsentligt for at bringe denne bestand op på MSY-niveau. Torsk og hvilling i farvandene vest for Skotland, som udsættes for meget højt udsmid, er i risiko for udryddelse.

Hvad angår bestande, hvor der ikke foreligger tilstrækkelige data til at foretage en korrekt vurdering af deres størrelse, afspejler Kommissionens forslag Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) råd om at øge eller reducere TAC med højst 20 %. I overensstemmelse med Rådets afgørelse fra sidste år om reduktioner af forsigtighedshensyn foreslår Kommissionen samme niveauer for TAC som i 2013 for 21 af disse bestande.

For et begrænset antal EU-bestande er den videnskabelige rådgivning enten først lige klar eller klar senere på måneden. Det er nødvendigt at analysere rådgivningen for disse bestande yderligere, før der kan fremsættes forslag om TAC-niveauet. Det vil formentlig foreligge senere på efteråret.

Ved udgangen af hvert år forhandler Europa-Kommissionen med de tredjelande, som EU deler fiskebestande med (Norge, Færøerne, Grønland, Island og Rusland) om de mængder, der kan fanges det følgende år. Disse mængder fastsættes på grundlag af videnskabelig rådgivning.

Når det drejer sig om bestande i internationale farvande og stærkt vandrende fiskearter som f.eks. tun, forhandler Europa-Kommissionen med de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RRFO) om fiskerimulighederne. De omsættes efterfølgende til EU-lov.

Yderligere oplysninger:

Vedlagte tabeller indeholder nærmere oplysninger om forslagene for Atlanterhavet og Nordsøen

Samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og kvoter:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Videnskabelig rådgivning: De foreslåede fangstbegrænsninger er baseret på den videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF): http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_da.htm

De forskellige interesseparter er også blevet hørt på grundlag af Kommissionens høringsdokument fra maj:(IP/13/487)

Flerårige forvaltningsplaner:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_en.htm

Kort over fiskeriområder:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_da.pdf

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Bemærk: Tabellerne nedenfor indeholder kun EU-bestande, som ikke deles med tredjelande.

Tabel 1: Bestande, for hvilke der foreslås højere TAC'er

Latinsk

Almindeligt anvendt navn

TAC-enhed

(Se kort)

TAC i 2013

TAC i 2014

TAC-ændring i % 2013-14

Caproidae

Havgalt

VI, VII, VIII EU

82000

127509

55 %

Clupea

Sild

VII a

4993

5251

5 %

Clupea

Sild

VIIg, h, j, k

17200

22360

30 %

Lepidorhombus

Glashvarrearter

IIa (EF), IV (EU)

1937

2083

8 %

Lepidorhombus

Glashvarrearter

Vb (EU), VI, XII, XIV

3387

4074

20 %

Lepidorhombus

Glashvarrearter

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

1214

2257

86 %

Lophius

Havtaske

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2475

2629

6 %

Merluccius

Kulmule

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

14144

16266

15 %

Merluccius

Kulmule (nordlige TAC'er generelt)

nordlige TAC'er generelt (IIIa / IIa og IV / Vb, VI, VII, XII og XIV / VIIIa, b, d, e)

55105

81846

49 %

Pleuronectes

Rødspætte

VIIf, g

369

443

20 %

Trachurus

Hestemakrel

IX

30000

35000

17 %

Tabel 2: Bestande, for hvilke TAC'en forbliver uændret

Latinsk

Almindeligt anvendt navn

TAC-enhed

(Se kort)

TAC i 2013

TAC i 2014

Ammodytes

Tobisarter

IV (norske farvande)

0

0

Argentina silus

Guldlaks

I, II EU + int. farv.

90

90

Argentina silus

Guldlaks

III, IV EU + int. farv.

1028

1028

Brosme brosme

Brosme

IIIa og EU 22-32

29

29

Brosme brosme

Brosme

I,II,XIV

21

21

Brosme brosme

Brosme

EU-farvande i IV

235

235

Clupea

Sild

VIIe, f

931

931

Engraulis

Ansjos

IX, X, CECAF 34.1.1.

8778

8778

Gadus morhua

Torsk

VIb (underenhed Rockall) …

74

74

Gadus morhua

Torsk

VIa, Vb…

0

0

Lamna nasus

Sildehaj

alle områder

0

0

Lophius

Havtaske

VII

29144

29144

Lophius

Havtaske

VIIIa, b, d, e

7809

7809

Molva dypterigia

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i II og IV

53

53

Molva dypterigia

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i III

8

8

Molva molva

Lange

EF-farvande og internationale farvande i I og II

36

36

Molva molva

Lange

EU-farvande og int. farv. i V

33

33

Pleuronectes

Rødspætte

Vb (EU-farvande), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

Rødspætte

VIIb, c

74

74

Pleuronectes

Rødspætte

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

Sej

Vb (EU), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

Sej

IX, X, CECAF 34.1.1. (EU)

282

282

Pollachius virens

Mørksej

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3176

3176

Psetta maxima og Scopthalmus rhombus

Pighvar og slethvar

IIa (EU), Nordsøen (EU)

4642

4642

Solea solea

Almindelig tunge

VI, Vb, int. farvande i XII og XIV

57

57

Solea solea

Almindelig tunge

VIIb, c

42

42

Solea spp.

Tungearter

VIIIc, d, e, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

1072

1072

Sprattus

Brisling

VIId, e

5150

5150

Squalus

Pighaj

EU-farvande og int. farv. i I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

0

Squalus

Pighaj

EU-farvande i IIa og IV

0

0

Squalus

Pighaj

IIIa

0

0

Tabel 3: Bestande, for hvilke der foreslås lavere TAC'er

Latinsk

Almindeligt anvendt navn

TAC-enhed

(Se kort)

TAC i 2013

TAC i 2014

TAC-ændring i % 2013-14

Argentina silus

Guldlaks

V, VI, VII EU-farvande + internationale farvande

4316

3798

-12 %

Gadus morhua

Torsk

VII b, c, e-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10200

6848

-33 %

Gadus morhua

Torsk

Kattegat (IIIa(S))

100

80

-20 %

Gadus morhua

Torsk

VIIa

285

228

-20 %

Lepidorhombus

Glashvarrearter

VII

17385

13908

-20 %

Lepidorhombus

Glashvarrearter

VIIIa, b, d, e

1716

1373

-20 %

Lophius

Havtaske

Vb (EU), VI, XII, XIV

4924

3939

-20 %

Melanogrammus

Kuller

VIIa

1189

951

-20 %

Melanogrammus

Kuller

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

14148

3602

-75 %

Melanogrammus

Kuller

Vb,VIa

4211

3988

-5 %

Merlangius

Hvilling

Vb(EU-farvande), VI, XII, XIV

292

234

-20 %

Merlangius

Hvilling

VIIa

84

67

-20 %

Merlangius

Hvilling

VIII

3175

2540

-20 %

Molva dypterigia

Byrkelange

Internationale farvende i XII

774

619

-20 %

Molva molva

Lange

IIIa; EU-farvande i IIIb, IIIc, IIId

87

70

-20 %

Nephrops

Jomfruhummer

VIIIa, b, d, e

3899

3200

-18 %

Nephrops

Jomfruhummer

IIa (EU), Nordsøen (EU)

17350

15038

-13 %

Nephrops

Jomfruhummer

IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

246

221

-10 %

Nephrops

Jomfruhummer

VIIIc

74

67

-9 %

Pleuronectes

Rødspætte

VIIh, j, k

141

135

-4 %

Pleuronectes

Rødspætte

VIId, e

6400

5322

-17 %

Pollachius pollachius

Sej

VII

13495

10796

-20 %

Pollachius pollachius

Sej

VIIIa, b, d, e

1482

1186

-20 %

Pollachius pollachius

Sej

VIIIc

231

185

-20 %

Rajidae

Rokker

EU-farvande i VI, VIIa-c, VIIe-k

8924

7139

-20 %

Rajidae

Rokker

EU-farvande i VIII, IX

3800

3040

-20 %

Rajidae

Rokker

IIa (EU), IV, Nordsøen (EU)

1256

1005

-20 %

Rajidae

Rokker

IIIa

52

42

-20 %

Rajidae

Rokker

VIId

798

638

-20 %

Solea solea

Almindelig tunge

VIIh, j, k

402

322

-20 %

Solea solea

Almindelig tunge

IIIa, IIIb, c, d (EU)

560

353

-37 %

Solea solea

Almindelig tunge

VIIa

140

95

-32 %

Solea solea

Almindelig tunge

VIId

5900

3251

-45 %

Solea solea

Almindelig tunge

VIIf, g

1100

920

-16 %

Solea solea

Almindelig tunge

VIIe

894

832

-7 %

Trachurus

Hestemakrel

VIIIc

25011

15034

-40 %

Tabel 4: Bestande i "pm", f.eks. bestande, for hvilke rådgivningen foreligger senere

Latinsk

Almindeligt anvendt navn

TAC-enhed

(Se kort)

TAC i 2013

TAC i 2014

Clupea

Sild

VIa(S), VIIb, c

1500

pm

Merlangius

Hvilling

VIIb-k

24500

pm

Nephrops

Jomfruhummer

Vb (EU-farvande og int. farv.), VI

16690

pm

Nephrops

Jomfruhummer

VII

23065

pm

Pleuronectes

Rødspætte

VIIa

1627

pm

Solea solea

Almindelig tunge

VIIIa, b

4100

pm

Tabel 5: Bestande, for hvilke TAC er delegeret til enkelte medlemsstater

Latinsk

Almindeligt anvendt navn

TAC-enhed

(Se kort)

Ansvarlig medlemsstat

Clupea

Sild

VIa Clyde

Det Forenede Kongerige

Trachurus

Hestemakrel

CECAF (De Kanariske Øer)

Spanien

Trachurus

Hestemakrel

CECAF (Madeira)

Portugal

Trachurus

Hestemakrel

X, CECAF (Azorerne)

Portugal

Penaeus

Rejer (Penaeusarter)

Fransk Guyana

Frankrig

Merlangius

Hvilling

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugal


Side Bar