Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

TISKOVÁ ZPRÁVA

Brusel 30. října 2013

Komise navrhuje rybolovná práva v Atlantiku a Severním moři na rok 2014

Evropská komise dnes navrhla rybolovná práva na rok 2014 pro Atlantik a Severní moře, jakož i pro mezinárodní vody. Jedná se o každoroční návrh množství ryb, které mohou v příštím roce odlovit rybáři EU z hlavních komerčních populací ryb. Návrh stanoví úrovně celkového přípustného odlovu (TAC) a intenzitu rybolovu jak pro populace řízené výhradně Evropskou unií, tak pro populace řízené společně se třetími zeměmi (např. s Norskem) nebo prostřednictvím regionálních organizací pro řízení rybolovu napříč světovými oceány.

Mezinárodní jednání ohledně mnohých dotčených populací stále probíhají. Návrh proto v této fázi obsahuje pouze údaje týkající se přibližně poloviny celkových přípustných odlovů. Ihned po skončení jednání se třetími stranami a organizacemi budou údaje doplněny.

V případě populací, které nejsou sdíleny se třetími zeměmi, Komise navrhuje pro 36 populací celkové přípustné odlovy zvýšit nebo udržet a pro 36 populací odlovy v souladu s vědeckým doporučením snížit.

Hlavním cílem Komise a jedním ze základních pilířů reformy společné rybářské politiky (SRP) je, aby všechny populace byly loveny na udržitelné úrovni (tzv. maximální udržitelný výnos). Vědci podle možností doporučují, jak u populací úrovně maximálního udržitelného výnosu dosáhnout. V letošním roce bylo možno vydat v EU doporučení ohledně maximálního udržitelného výnosu pro 22 populací. Z hlediska dostupnosti a kvality vědeckých údajů se jedná o významný krok kupředu.

Maria Damanakiová, evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, v této souvislosti uvedla: „Návrh Komise přináší o některých populacích dobré zprávy, zatímco u jiných jsou požadována určitá omezení. Celkově se naše informace o mnoha populacích zlepšily, což nám umožňuje přijímat odpovědná rozhodnutí o jejich řízení. U populací, které jsou dosud předmětem jednání, se budeme jako vždy v maximální míře snažit dosáhnout pro naše rybáře co nejlepšího výsledku. Doufáme, že naši partneři a mezinárodní společenství se přidají k našemu úsilí o udržitelný rybolov.“

Tento návrh musí projednat ministři členských států na prosincovém zasedání Rady ve složení pro rybolov a použije se ode dne 1. ledna 2014.

Podrobnosti návrhu

U některých populací v EU na úrovni maximálního udržitelného výnosu, např. sledě obecného v Irském moři, štikozubce obecného v Severním moři, pakambaly ve vodách Iberského poloostrova nebo platýse evropského v Keltském moři, je možné celkové přípustné odlovy zvýšit.

Současně je třeba říci, že u některých populací ve špatném stavu se celkový obraz ve srovnání s minulým rokem bohužel příliš nezlepšil. Ve velmi špatnému stavu jsou nadále populace tresky obecné v Irském moři a v Kattegatu. Řízení těchto populací brání nedostatečné údaje. Na extrémně nízké úrovni je také stav jazyka obecného v Irském moři. Doporučení pro tresku jednoskvrnnou v Keltském moři vyžaduje značné snížení celkového přípustného odlovu, aby se populace mohla dostat na úroveň maximálního udržitelného výnosu. Populace tresky obecné a tresky bezvousé na západě Skotska jsou předmětem extrémně vysoké míry výmětů a jsou vážně ohroženy.

V případě populací, jejichž velikost nelze kvůli nedostatečně kvalitním údajům řádně odhadnout, se v návrhu Komise odráží doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) upravit TAC maximálně o 20 % směrem nahoru nebo dolů. V návaznosti na loňské rozhodnutí Rady o preventivním omezení byly TAC u 21 těchto populací navrženy na stejné úrovni jako v roce 2013.

Pro omezený počet populací EU byla vědecká doporučení přijata teprve nedávno nebo budou zveřejněna na konci tohoto měsíce. U těchto populací je třeba doporučení před navržením TAC během podzimu dále analyzovat.

V případě rybích populací, které EU sdílí se třetími zeměmi (Norskem, Faerskými ostrovy, Grónskem, Islandem a Ruskem), vyjednává Evropská komise jménem EU každoročně na základě vědeckých doporučení koncem roku s uvedenými zeměmi množství odlovů ryb pro následující rok.

U populací v mezinárodních vodách a u vysoce stěhovavých druhů, jako je např. tuňák, vyjednává Evropská komise jakožto zástupce EU rybolovná práva v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO). Tato rybolovná práva musí být následně provedena do právních předpisů EU.

Více informací:

Podrobnosti o dnešních návrzích pro Atlantik a Severní moře naleznete v připojených tabulkách.

TAC a kvóty: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Vědecká doporučení: Navrhovaná omezení odlovů vycházejí z vědeckých doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR).

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_en.htm

Na základě konzultačního dokumentu Komise z letošního května rovněž proběhla konzultace se zúčastněnými stranami: viz IP/13/487

Víceleté plány řízení:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_en.htm

Mapa rybářských oblastí:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_cs.pdf

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Poznámka: Níže uvedené tabulky obsahují pouze populace EU nesdílené se třetími zeměmi.

Tabulka 1: Populace, pro něž je navrhováno zvýšení TAC

Latinský název

Obecný název

Oblast TAC

(viz mapa)

TAC v roce 2013

TAC v roce 2014

% změny TAC 2013–14

Caproidae

Drsnatcovití

VI, VII, VIII ES

82000

127509

55 %

Clupea

Sleď obecný

VIIa

4993

5251

5 %

Clupea

Sleď obecný

VIIg, h, j, k

17200

22360

30 %

Lepidorhombus

Pakambaly

IIa (ES), IV (ES)

1937

2083

8 %

Lepidorhombus

Pakambaly

Vb (ES), VI, XII, XIV

3387

4074

20 %

Lepidorhombus

Pakambaly

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1(ES)

1214

2257

86 %

Lophius

Ďasovití

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2475

2629

6 %

Merluccius

Štikozubci

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

14144

16266

15 %

Merluccius

Štikozubci (celkový TAC v sev. mořích)

obecný v Sev. m. TAC celkem (IIIa/IIa a IV/Vb, VI, VII, XII a XIV/VIIIa, b, d, e)

55105

81846

49 %

Pleuronectes

Platýs evropský

VIIf, g

369

443

20 %

Trachurus

Kranasi (rodu Trachurus)

IX

30000

35000

17 %

Tabulka 2: Populace beze změn TAC

Latinský název

Obecný název

Oblast TAC

(viz mapa)

TAC v roce 2013

TAC v roce 2014

Ammodytes

Smačci rodu Ammodytes

IV (vody Norska)

0

0

Argentina silus

Stříbrnice atlantská

I, II ES + mezinárodní vody

90

90

Argentina silus

Stříbrnice atlantská

III, IV ES + mezinárodní vody

1028

1028

Brosme brosme

Mníkovec bělolemý

IIIa a EU 22-32

29

29

Brosme brosme

Mníkovec bělolemý

I, II, XIV

21

21

Brosme brosme

Mníkovec bělolemý

Vody ES oblasti IV

235

235

Clupea

Sleď obecný

VIIe, f

931

931

Engraulis

Sardel obecná

IX, X, CECAF 34.1.1

8778

8778

Gadus morhua

Treska obecná

VIb (podoblast Rockall)

74

74

Gadus morhua

Treska obecná

VIa, Vb...

0

0

Lamna nasus

Žralok nosatý

všechny oblasti

0

0

Lophius

Ďasovití

VII

29144

29144

Lophius

Ďasovití

VIIIa, b, d, e

7809

7809

Molva dypterigia

Mník modrý

EU a mezinárodní vody oblastí II a IV

53

53

Molva dypterigia

Mník modrý

EU a mezinárodní vody oblasti III

8

8

Molva molva

Mník mořský

ES a mezinárodní vody oblastí I a II

36

36

Molva molva

Mník mořský

ES a mezinárodní vody oblasti V

33

33

Pleuronectes

Platýs evropský

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

Platýs evropský

VIIbc

74

74

Pleuronectes

Platýs evropský

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

Treska sajda

Vb (ES), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

Treska sajda

IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

282

282

Pollachius virens

Treska tmavá

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

3176

3176

Psetta maxima a Scopthalmus rhombus

Pakambala velká a pakambala východoatlantská

IIa (ES), Severní moře (ES)

4642

4642

Solea solea

Jazyk obecný

VI, Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV

57

57

Solea solea

Jazyk obecný

VIIb, c

42

42

Solea spp.

Jazyky

VIIIc, d, e, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

1072

1072

Sprattus

Šprot obecný

VIId, e

5150

5150

Squalus

Ostroun obecný

ES a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

0

0

Squalus

Ostroun obecný

vody ES oblasti IIa a IV

0

0

Squalus

Ostroun obecný

IIIa

0

0

Tabulka 3: Populace, pro něž je navrhováno snížení TAC

Latinský název

Obecný název

Oblast TAC

(viz mapa)

TAC v roce 2013

TAC v roce 2014

% změny TAC 2013–14

Argentina silus

Stříbrnice atlantská

V, VI, VII ES + mezinárodní vody

4316

3798

-12 %

Gadus morhua

Treska obecná

VIIIb, c, e-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

10200

6848

-33 %

Gadus morhua

Treska obecná

Kattegat (IIIa (S))

100

80

-20 %

Gadus morhua

Treska obecná

VIIa

285

228

-20 %

Lepidorhombus

Pakambaly

VII

17385

13908

-20 %

Lepidorhombus

Pakambaly

VIIIa, b, d, e

1716

1373

-20 %

Lophius

Ďasovití

Vb (ES), VI, XII, XIV

4924

3939

-20 %

Melanogrammus

Treska jednoskvrnná

VIIa

1189

951

-20 %

Melanogrammus

Treska jednoskvrnná

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

14148

3602

-75 %

Melanogrammus

Treska jednoskvrnná

Vb, VIa

4211

3988

-5 %

Merlangius

Treska bezvousá

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

292

234

-20 %

Merlangius

Treska bezvousá

VIIa

84

67

-20 %

Merlangius

Treska bezvousá

VIII

3175

2540

-20 %

Molva dypterigia

Mník modrý

mezinárodní vody oblasti XII

774

619

-20 %

Molva molva

Mník mořský

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

87

70

-20 %

Nephrops

Humr severský

VIIIa, b, d, e

3899

3200

-18 %

Nephrops

Humr severský

IIa (ES), Severní moře (ES)

17350

15038

-13 %

Nephrops

Humr severský

IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

246

221

-10 %

Nephrops

Humr severský

VIIIc

74

67

-9 %

Pleuronectes

Platýs evropský

Viih, j, k

141

135

-4 %

Pleuronectes

Platýs evropský

VIId, e

6400

5322

-17 %

Pollachius pollachius

Treska sajda

VII

13495

10796

-20 %

Pollachius pollachius

Treska sajda

VIIIa, b, d, e

1482

1186

-20 %

Pollachius pollachius

Treska sajda

VIIIc

231

185

-20 %

Rajidae

Rejnokovití

vody ES oblastí VI, VIIa-c, VIIe-k

8924

7139

-20 %

Rajidae

Rejnokovití

vody ES oblastí VIII, IX

3800

3040

-20 %

Rajidae

Rejnokovití

IIa (ES), IV – Severní moře (ES)

1256

1005

-20 %

Rajidae

Rejnokovití

IIIa

52

42

-20 %

Rajidae

Rejnokovití

VIId

798

638

-20 %

Solea solea

Jazyk obecný

Viih, j, k

402

322

-20 %

Solea solea

Jazyk obecný

IIIa, IIIb, c, d (ES)

560

353

-37 %

Solea solea

Jazyk obecný

VIIa

140

95

-32 %

Solea solea

Jazyk obecný

VIId

5900

3251

-45 %

Solea solea

Jazyk obecný

VIIf, g

1100

920

-16 %

Solea solea

Jazyk obecný

VIIe

894

832

-7 %

Trachurus

Kranasi (rodu Trachurus)

VIIIc

25011

15034

-40 %

Tabulka 4: Populace s uvedením p.m., např. pro něž bude vědecké doporučení vydáno později

Latinský název

Obecný název

Oblast TAC

(viz mapa)

TAC v roce 2013

TAC v roce 2014

Clupea

Sleď obecný

VIa(S), VIIb, c

1500

pm

Merlangius

Treska bezvousá

VIIb–k

24500

pm

Nephrops

Humr severský

Vb (vody EU a mezinárodní), VI

16690

pm

Nephrops

Humr severský

VII

23065

pm

Pleuronectes

Platýs evropský

VIIa

1627

pm

Solea solea

Jazyk obecný

VIIIab

4100

pm

Tabulka 5: Populace, pro které TAC určují jednotlivé členské státy

Latinský název

Obecný název

Oblast TAC

(viz mapa)

Odpovědný čl. stát

Clupea

Sleď obecný

VIa Clyde

Spojené království

Trachurus

Kranasi (rodu Trachurus)

oblast CECAF (Kanárské ostrovy)

Španělsko

Trachurus

Kranasi (rodu Trachurus)

oblast CECAF (Madeira)

Portugalsko

Trachurus

Kranasi (rodu Trachurus)

X, CECAF (Azory)

Portugalsko

Penaeus

Garnela (rodu Penaeus)

Francouzská Guyana

Francie

Merlangius

Treska bezvousá

IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

Portugalsko


Side Bar