Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 29. oktobrī

ES apstiprina atbalstu Rietumāfrikas attīstībai un integrācijai

Par attīstību atbildīgais ES komisārs Andris Piebalgs šodien paziņos par jaunu finanšu atbalstu Rietumāfrikai1 laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam sarunu laikā ar reģiona valstu ministriem un citu iestāžu pārstāvjiem par prioritātēm, kas finansējamas nākamajos septiņos gados. Atbalsta apmērs būs 6,4 miljardi eiro (tas ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei), un plānots, ka ar to tiks atbalstīti ieguldījumi, kuri palīdz izaugsmei un darbavietu izveidei attiecībā uz 300 miljoniem Rietumāfrikas iedzīvotāju.

Atzinīgi novērtējot šo apņemšanos, komisārs Piebalgs teica: "Redzot problēmas, kas pastāv enerģētikas un infrastruktūras uzlabošanas jomā, kā arī sausuma izraisītās pārtikas krīzes, ir saprotams, ka Rietumāfrika ir tieši ieinteresēta mūsu spējā kopīgi apkarot nabadzību un veicināt ilgtspējīgu attīstību."

Viņš piebilda: "Mūsu jaunais atbalsts atspoguļo mūsu apņemšanos ieguldīt Rietumāfrikā. Taču mēs vēlamies, lai reģions un tā valstis uzņemtos vadošo lomu; es ticu, ka, strādājot kopā šādā partnerībā, mēs varam turpināt uzlabot šā reģiona attīstību un labklājību."

Šo iemeslu dēļ ar jauno finansējumu tiks likts pamats jaunām prioritātēm, kuras tiks apspriestas ar katru no valstīm, kas piedalās Briselē notiekošajā seminārā. Tajās tiks ņemtas vērā arī jaunās īstenošanas formas, kas izklāstītas "Pārmaiņu programmā" – tas ir ES plāns, kā palielināt attīstības palīdzības efektivitāti un orientāciju uz rezultātiem, jo īpaši apvienojot finansējuma veidus (kombinējot dotācijas un aizdevumus).

Reģionālās integrācijas veicināšana

Pagājušajā nedēļā Rietumāfrikas valstu vadītāji nolēma nostiprināt reģiona muitas savienību, pieņemot kopēju ārējo muitas tarifu. Atbalstot Rietumāfrikas kopējo tirgu, iniciatīva strauji radīs pozitīvu ekonomisko un sociālo ietekmi uz reģiona nabadzīgākajiem iedzīvotājiem, vienlaikus tā nodrošinās mieru un ilglaicīgu stabilitāti. Eiropas Savienība ir Rietumāfrikas galvenais partneris reģionālās integrācijas jomā, un tā ļoti atzinīgi vērtē šo vienošanos. No 6,4 miljardiem eiro 1,2 miljardi eiro tiks izmantoti reģionālo programmu finansēšanai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

Attiecībā uz pašreizējo finanšu periodu (2007. līdz 2013. gadu) Eiropas Savienība ir paziņojusi arī tās 2013. gada programmu (150 miljoni eiro), kuras mērķis ir uzlabot Rietumāfrikas reģionālo integrāciju, palīdzot atdzīvināt un atbalstīt infrastruktūras projektus, veicinot ekonomisko aktivitāti apakšreģionā un uzlabojot savienojumus starp reģiona valstīm. Šīs programmas gaidāmie rezultāti ir transporta izdevumu un ceļā pavadāmā laika samazināšana, tādējādi veicinot tirdzniecību. Uzlabojot ceļu kvalitāti, mazināsies negadījumu un cietušo skaits saistībā ar sliktas kvalitātes ceļiem.

Paredzamās darbības ietver, piemēram, Abidžanas–Dakāras koridora pabeigšanu, lai pabeigtu Āfrikas Savienības Transāfrikas automaģistrāli. Programmā iekļauti arī pasākumi saistībā ar augļmušu uzraudzību nolūkā nodrošināt labāku koordināciju reģiona līmenī, lai ierobežotu kaitējumu, ko augļmušas rada ražošanai Rietumāfrikā. Tas uzlabos pārtikas nodrošinājumu, kā arī lauksaimniecības preču eksporta konkurētspēju.

Dažas programmas darbības tiks vērstas arī uz kopējas tirdzniecības politikas un regulējuma izveidi, piemēram, izveidojot muitas savienību, novēršot šķēršļus tirdzniecībai reģionā un saskaņojot ar tirdzniecību saistītos statistikas datus.

Savukārt jauno naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu galvenais mērķis ir samazināt darbības vai noziegumus, kuru rezultātā tiek iegūti nelikumīgi naudas līdzekļi, piemēram, narkotiku kontrabandu un korupciju.

Vispārīga informācija

Rietumāfrikas1 reģions ietver Beninu, Burkinafaso, Kaboverdi, Kotdivuāru, Gambiju, Ganu, Gvineju, Gvineju-Bisavu, Libēriju, Mali, Nigēru, Nigēriju, Senegālu, Sjerraleoni, Togo un Mauritāniju. Aizvadītajās divās desmitgadēs lielākā daļa reģiona valstu dažādos līmeņos ir uzsākušas demokratizācijas un makroekonomiskās stabilizācijas procesu. Tomēr pārvaldība, miers un drošība turpina būt apakšreģiona galvenie problēmjautājumi. Ekonomiskās zonas sadrumstalotība, attīstībai nepietiekama infrastruktūra un vāja rūpnieciskā bāze, kas saistīta ar zemu konkurētspējas līmeni, kavē reģiona integrācijas procesu un potenciālu Rietumāfrikas uzplaukumu.

Daži rezultāti, kas panākti ar ES finansējumu un programmām Rietumāfrikā

Nigērā kopš 2008. gada ir izmaksāti vairāk nekā 100 miljoni eiro budžeta atbalsta, uzlabojot valdības spēju sniegt sabiedriskos pakalpojumus. No 2008. līdz 2012. gadam pamatskolu pabeigušo bērnu proporcija ir pieaugusi no 48 % līdz 55,8 % un bērnu mirstība ir samazinājusies uz pusi (2010. gadā tā bija 63 no 1000), 600 km ceļu ir saremontēti vai pašlaik tiek remontēti, ļaujot reģionos sniegt veselības aprūpes un izglītības pakalpojumus, kā arī veicinot tirdzniecību.

Burkinafaso ES atbalsta Rietumāfrikā lielākās saules enerģijas elektrostacijas celtniecību. Tajā ražos 32 gigavatstundas gadā, kas ir 6 % no pašreizējās valstī saražotās elektroenerģijas. Tādējādi ar enerģiju tiks apgādāti apmēram 400 000 iedzīvotāju.

Nigērijā atbalsts ūdensapgādei un kanalizācijai nodrošinās, ka līdz 2017. gada beigām vēl 5 miljoni iedzīvotāju iegūs piekļuvi drošam ūdenim un kanalizācijai gan laukos, gan pilsētās, tai skaitā skolās.

Budžeta atbalsts 225 miljonu eiro apmērā, pamatojoties uz "Valsts veidošanas līgumu", palīdz Mali valdībai nodrošināt pamatpakalpojumu sniegšanu un atjaunot tiesiskumu visiem valsts iedzīvotājiem. Aizvadītajos mēnešos tas ir palīdzējis sekmīgi organizēt vēlēšanas, Dialoga un samierināšanās komisijas darbu, skolēnu atgriešanos izglītības iestādēs un valsts fiskālās politikas atveseļošanu, ļaujot veikt jaunus ieguldījumus iedzīvotāju labklājībai, kā arī atjaunot dažu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

Sīkāka informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar