Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija toži Svet zaradi kršitve kadrovskih predpisov EU

Bruselj, 11. januarja 2012 – Komisija se je danes odločila, da bo na Sodišču vložila tožbo proti Svetu, ker ni sprejel Uredbe Sveta o letni prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin osebja EU, kot je predvideno v kadrovskih predpisih.

V skladu s kadrovskimi predpisi se plače in pokojnine uradnikov EU prilagajajo glede na politične odločitve, ki jih sprejmejo države članice v zvezi z osebnimi prejemki svojih nacionalnih državnih uradnikov. Kadar se plače nacionalnih uradnikov povišajo ali znižajo, se enaka sprememba uporabi tudi za osebje EU.

Tokrat je pet izmed osmih držav članic, ki se uporabljajo za izračun, nominalno povišalo plače svojim nacionalnim uradnikom, in sicer Belgija (3,6 %), Francija in Nizozemska (2 %) ter Nemčija in Združeno kraljestvo (1,3 %). V Italiji, Španiji in Luksemburgu so se plače nekoliko znižale. V povprečju je to pomenilo, da se je nacionalnim uradnikom kupna moč realno znižala za 1,8 %. Prav tako znižanje se predlaga za uradnike EU, ne glede na to, kje se nahajajo.

Komisija je dosledno upoštevala zakonodajo in tako predlagala Svetu, da se enako zmanjšanje uporabi tudi za uradnike EU. Predlog Komisije predvideva realno 1,8-odstotno znižanje, kar pomeni za osebje v Bruslju, kjer znaša inflacija 3,6 %, nominalno 1,7-odstotno prilagoditev.

Sodišče je že večkrat potrdilo (nazadnje 24. novembra 2010 v zadevi C-40/10), da v skladu s kadrovskimi predpisi Svet nima diskrecijske pravice, pač pa mora sprejeti prilagoditveno vrednost, ki jo izračuna Komisija.

Edina možnost odstopanja od teh pravil je uporaba določbe o izjemi, ki pa se, kot je poudarilo Sodišče, lahko uporabi le v zelo izjemnih primerih, kadar se osebni prejemki z opisano metodo ne bi prilagodili dovolj hitro. Komisija je na zahtevo Sveta ob dveh priložnostih proučila, ali bi se lahko uporabila določba o izjemi, ki se nanaša na nenadno in resno poslabšanje ekonomskega in socialnega položaja v Evropski uniji. Komisija je ugotovila, da je znižanje kupne moči osebja EU, ki ustreza znižanju kupne moči nacionalnih uradnikov, v skladu s trenutnim ekonomskim in socialnim položajem. Vsi dodatni ukrepi, ki bi presegli navedeno znižanje, bi pomenili kršitev kadrovskih predpisov ter sodne prakse Sodišča.

Komisija je namesto tega upoštevala potrebo po varčevanju in predlagala zmanjšanje števila osebja v vseh institucijah EU za 5 %, prav tako pa tudi večje spremembe kadrovskih predpisov, kot so podaljšanje tedenskega delovnega časa s 37,5 ure na 40 ur brez nadomestila, zvišanje upokojitvene starosti na 65 let (ali pod nekaterimi pogoji na 67 let) ter preoblikovanje strukture poklicnih poti za tajnike in asistente. Če bodo vsi navedeni ukrepi sprejeti, se bo v naslednjih sedmih letih prihranila več kot milijarda evrov, dolgoročno pa milijarda evrov na leto.

Ne glede na zgoraj navedeno se je Svet uradno odločil, da ne bo sprejel predloga Komisije. Komisija meni, da pomeni ta odločitev kršitev kadrovskih predpisov in jo je zato kot varuh pogodb obvezana izpodbijati pred Sodiščem.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič je povedal: „Komisija obžaluje, da mora po podobni situaciji, kot smo jo doživeli leta 2009, znova tožiti Svet zaradi iste zadeve. Svet in Komisija oba priznavata potrebo po varčevanju pri upravnih stroških. Toda taki prihranki morajo biti skladni z zakonodajo, ki jo je treba po potrebi spremeniti, ne pa kršiti.

Komisija razvija ta pristop že osem mesecev, rezultat pa so uradni predlogi Evropskemu parlamentu in Svetu decembra 2011, s katerimi bi se, če bi bili sprejeti, pri upravnih odhodkih do leta 2020 prihranila več kot milijarda evrov, dolgoročno pa milijarda evrov na leto.“

Ozadje

Letno prilagoditev vsako leto izračuna Eurostat na podlagi statističnih podatkov, ki jih zagotovijo države članice o povišanjih ali znižanjih plač nacionalnih državnih uradnikov. Leta 2004 je Svet odločil, da je treba za to uporabiti vzorec, sestavljen iz osmih držav članic (Nemčije, Francije, Združenega kraljestva, Italije, Španije, Nizozemske, Belgije in Luksemburga). Tako osebje EU deli enako usodo kot nacionalni uradniki v navedenih državah.

Leta 2010 so se neto plače v institucijah EU nekoliko znižale, ker sta bili povišanji stopnje pokojninskih prispevkov (z 11,3 % na 11,6 %) in posebne dajatve (s 5,07 % na 5,5 %) višji od minimalnega povišanja bruto plač (0,1 %).

Povezava do IP/11/1532, predlogov reforme kadrovskih predpisov ter do vprašanj in odgovorov o reformi kadrovskih predpisov MEMO/11/907

Kontakti:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar