Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia introduce acțiune în instanță împotriva Consiliului pentru nerespectarea legislației UE privind statutul funcționarilor

Bruxelles, 11 ianuarie 2012 – Comisia a decis astăzi să introducă acțiune în instanță împotriva Consiliului pentru neadoptarea regulamentului Consiliului privind ajustarea anuală a remunerațiilor și a pensiilor personalului UE, așa cum s-a prevăzut în Statutul funcționarilor.

În temeiul Statutului funcționarilor, salariile și pensiile funcționarilor UE sunt ajustate conform deciziilor politice luate de statele membre cu privire la salariile funcționarilor lor publici naționali. Atunci când salariile funcționarilor naționali cresc sau scad, aceeași schimbare se aplică și personalului UE.

De data aceasta, cinci din cele opt state membre luate în considerare în calcul au majorat salariile funcționarilor lor naționali în termeni nominali: Belgia (3,6 %), Franța și Țările de Jos (2 %), Germania și Regatul Unit (1,3 %). Au existat reduceri salariale mici în Italia, Spania și Luxemburg. În medie, acest lucru a însemnat că funcționarii naționali au pierdut 1,8 % din puterea lor de cumpărare în termeni reali. Exact aceeași reducere este propusă pentru funcționarii UE, indiferent de locul unde își desfășoară activitatea.

Prin urmare, Comisia, în strictă conformitate cu legea, a propus Consiliului aplicarea aceleiași reduceri funcționarilor UE. Propunerea Comisiei prevede, de asemenea, o reducere de -1,8 % în termeni reali, care, pentru personalul din Bruxelles, unde inflația este de 3,6 %, înseamnă o ajustare nominală de 1,7 %.

Așa cum Curtea Europeană de Justiție a confirmat deja, de mai multe ori (ultima dată la 24 noiembrie 2010 în cauza C-40/10), conform Statutului funcționarilor Consiliul nu dispune de nicio marjă de apreciere, dar trebuie să adopte valoarea ajustării calculată de Comisie.

Singura posibilitate de derogare de la aceste norme este utilizarea clauzei de exceptare, clauză care, după cum a subliniat Curtea, poate fi folosită numai în circumstanțe excepționale, în cazul în care, în cadrul metodei, remunerația funcționarilor nu ar fi ajustată suficient de repede. La cererea Consiliului, Comisia a analizat în două ocazii dacă s-ar putea aplica clauza de exceptare care se referă la o deteriorare bruscă și gravă a situației economice și sociale din Uniunea Europeană. Comisia a concluzionat că scăderea puterii de cumpărare a personalului UE, care corespunde scăderii puterii de cumpărare a funcționarilor naționali, pare a corespunde situației economice și sociale actuale. Orice măsură suplimentară care depășește această scădere ar încălca Statutul funcționarilor și jurisprudența Curții de Justiție.

În schimb, Comisia a luat în considerare nevoia de austeritate, propunând reduceri de personal de 5 % în toate instituțiile UE, precum și schimbări majore ale Statutului funcționarilor, cum ar fi creșterea timpului de lucru săptămânal de la 37,5 la 40 de ore, fără compensație, prelungirea vârstei de pensionare la 65 (sau 67 în anumite condiții) și reconfigurarea structurilor de carieră pentru secretari și asistenți. Toate aceste măsuri vor avea drept rezultat economii în valoare de peste 1 miliard € în următorii șapte ani și de 1 miliard € anual, pe termen lung, în cazul în care sunt adoptate.

În pofida considerentelor de mai sus, Consiliul a luat decizia oficială de a nu adopta propunerea Comisiei. Comisia consideră că această decizie încalcă Statutul funcționarilor și, prin urmare, are obligația, în calitate de gardian al tratatelor, de a o contesta înaintea Curții de Justiție.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a afirmat: „Comisia regretă că este din nou, după o situație similară în 2009, obligată să introducă acțiune în justiție împotriva Consiliului în această chestiune. Atât Consiliul, cât și Comisia recunosc necesitatea unor economii în ceea ce privește costurile administrative. Cu toate acestea, astfel de economii trebuie realizate în conformitate cu legea și, în cazul în care este necesar, prin modificarea legislației, nu prin încălcarea ei.

Aceasta este abordarea pe care Comisia o pregătește de opt luni deja și al cărei rezultat este propunerea oficială din decembrie 2011 către Parlamentul European și Consiliu care va conduce la economii în ceea ce privește cheltuielile administrative de peste 1 miliard € până în 2020 și de 1 miliard € anual, pe termen lung, dacă este adoptată. "

Context

Ajustarea anuală se calculează în fiecare an de către Eurostat, pe baza datelor statistice furnizate de statele membre privind majorările sau reducerile salariale din administrațiile publice naționale. În 2004, Consiliul a decis că ar trebui folosit un eșantion compus din opt state membre (Germania, Franța, Regatul Unit, Italia, Spania, Țările de Jos, Belgia și Luxemburg). Prin urmare, personalul UE câștigă sau pierde la fel ca funcționarii naționali din aceste țări.

În 2010 s-a înregistrat o mică reducere a salariilor nete în instituțiile UE, deoarece creșterea ratei contribuției la sistemul de pensii (de la 11,3 % la 11,6 %) și a prelevării sociale (de la 5,07 % la 5,5 %) a depășit creșterea minimă a salariului brut (0,1 %).

Link către IP/11/1532 referitor la propunerile de reformă privind personalul și către MEMO/11/907 Întrebări și răspunsuri: reforma Statutului funcționarilor.

Persoane de contact :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar