Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija paduoda Tarybą į Teismą dėl ES Tarnybos nuostatų teisės akto pažeidimo

Briuselis, 2012 m. sausio 11 d. Tarybai nepriėmus Tarybos reglamento dėl Tarnybos nuostatuose numatyto metinio ES tarnautojų atlyginimų ir pensijų patikslinimo, Komisija šiandien nusprendė paduoti Tarybą į Teisingumo Teismą.

Remiantis Tarnybos nuostatais, ES pareigūnų darbo užmokestis ir pensijos tikslinami remiantis valstybių narių politiniais sprendimais dėl jų valstybės tarnautojų darbo užmokesčio Padidinus arba sumažinus nacionalinių pareigūnų darbo užmokestį, atitinkamai patikslinamas ES tarnautojų darbo užmokestis.

Šį kartą savo nacionalinių pareigūnų nominalius atlyginimus padidino penkios iš aštuonių valstybių, kurių duomenimis grindžiamas skaičiavimas: Belgija (3,6 %), Prancūzija ir Nyderlandai (2 %), Vokietija ir Jungtinė Karalystė (1,3 %). Italijoje, Ispanijoje ir Liuksemburge atlyginimai šiek tiek sumažėjo. Tai reiškė, kad vidutiniškai nacionalinių pareigūnų reali perkamoji galia sumažėjo 1,8 %. Tokį patį sumažėjimo procentą siūloma taikyti ir ES pareigūnams nepriklausomai nuo to, kur jie dirba.

Todėl Komisija, griežtai vadovaudamasi teisės aktais, pasiūlė Tarybai, kad toks pats sumažėjimas būtų taikomas ES pareigūnų perkamajai galiai. Komisijos pasiūlyme taip pat nurodomas realus sumažėjimas -1,8 % – tai reiškia, kad tarnautojams Briuselyje, kur infliacija siekia 3,6 %, taikomas nominalus 1,7 % patikslinimas.

Kaip jau keletą kartų yra patvirtinęs Europos Teisingumo Teismas (pastarąjį sykį – 2010 m. lapkričio 24 d. byloje C-40/01), remiantis Tarnybos nuostatais Tarybai nenumatyta teisė veikti savo nuožiūra, ji privalo patvirtinti Komisijos apskaičiuotą patikslinimą.

Vienintelė galimybė nukrypti nuo šių taisyklių – pritaikyti išlygą, kuri, kaip pabrėžė Teismas, gali būti taikoma tik itin išskirtinėmis aplinkybėmis, kai remiantis metodu pareigūnų atlyginimai negali būti patikslinami pakankamai greitai. Tarybos prašymu Komisija du kartus nagrinėjo galimybę taikyti išlygą dėl staigaus ir didelio Europos Sąjungos ekonominės ir socialinės padėties pablogėjimo. Komisija priėjo prie išvados, kad ES tarnautojų perkamosios galios sumažėjimas, atitinkantis nacionalinių pareigūnų perkamosios galios sumažėjimą, atsiranda dėl dabartinės ekonominės ir socialinės padėties. Bet kokiomis papildomomis priemonėmis, dėl kurių perkamoji galia dar labiau sumažėtų, būtų pažeidžiami Tarnybos nuostatai ir Teisingumo Teismo praktika.

Komisija kitaip atsižvelgė į būtinybę taupyti – pasiūlė 5 % sumažinti ES institucijų darbuotojų skaičių, taip pat atlikti kitų svarbių Tarnybos nuostatų pakeitimų, kaip antai padidinti darbo valandų per savaitę skaičių nuo 37,5 iki 40 be kompensacinio užmokesčio, padidinti pensinį amžių iki 65 metų (arba, tam tikromis aplinkybėmis, iki 67 metų), pertvarkyti sekretorių ir padėjėjų karjeros sistemas. Jeigu visos šios priemonės būtų patvirtintos, per ateinančius septynerius metus būtų sutaupyta daugiau kaip 1 mlrd. eurų, o per ilgesnį laikotarpį – po 1 mlrd. eurų kasmet.

Nepaisydama minėtų argumentų, Taryba priėmė oficialų sprendimą nepriimti Komisijos pasiūlymo. Komisija mano, kad tokiu Tarybos sprendimu pažeidžiami Tarnybos nuostatai, todėl, būdama Sutarčių sergėtoja, privalo apskųsti minėtą sprendimą Teisingumo Teismui.

Pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Komisija apgailestauja, kad vėl, panašiai kaip 2009 m., yra priversta dėl šio dalyko paduoti Tarybą į teismą. Būtinybę taupyti administracines lėšas pripažįsta ir Taryba, ir Komisija. Tačiau toks taupymas turi atitikti teisės aktus, kurie prireikus turi būti keičiami, o ne pažeidžiami.

Prie šio metodo Komisija dirbo jau aštuonis mėnesius ir 2011 m. gruodžio mėn. pateikė oficialius pasiūlymus Europos Parlamentui ir Tarybai – metodą patvirtinus, iki 2020 m. būtų sutaupyta daugiau kaip 1 mlrd. eurų, o ilgesniu laikotarpiu – po 1 mlrd. eurų per metus.

Pagrindiniai faktai

Metinį patikslinimą kiekvienais metais apskaičiuoja Eurostatas, remdamasis valstybių narių pateiktais statistiniais duomenimis apie jų atliktą valstybės tarnautojų atlyginimų padidinimą arba sumažinimą. 2004 m. Taryba nusprendė, kad skaičiuojant turėtų būti remiamasi aštuonių valstybių narių (Vokietijos, Prancūzijos, JK, Italijos, Ispanijos, Nyderlandų, Belgijos ir Liuksemburgo) grupės duomenimis. Todėl ES tarnautojų atlyginimai sumažinami arba padidinami atsižvelgiant į tų šalių nacionalinių pareigūnų atlyginimų pokyčius.

2010 m. ES institucijose grynasis darbo užmokestis šiek tiek sumažėjo, nes padidėjęs pensijos įmokų tarifas (nuo 11,3 % iki 11,6 %) ir specialusis mokestis (nuo 5,07 % iki 5,5 %) nusvėrė minimalų bruto darbo užmokesčio padidėjimą (0,1 %).

Nuoroda į IP/11/1532 (dėl Tarnybos nuostatų reformos pasiūlymų) ir MEMO/11/907(Klausimai ir atsakymai apie Tarnybos nuostatų reformą).

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar