Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. septembra 2012

Potrošniki v EU: gladko reševanje čezmejnih sporov majhne vrednosti

V lovu za ugodnimi ponudbami v drugih državah si potrošniki zagotavljajo izdelke po najnižjih cenah na notranjem trgu EU. S spletnim nakupovanjem so te ponudbe postale še dostopnejše. Vendar pa včasih ne gre vse po načrtih, saj se lahko pojavijo težave z izdelkom ali dostavo. Da bi se potrošniki v Evropi izognili zapletenim, dragim in zamudnim pravnim postopkom, je Evropska unija potrošnikom olajšala dostop do pravnega varstva in jim omogočila učinkovito uveljavljanje pravic. Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je ena od rešitev, ki so na voljo potrošnikom pri reševanju čezmejnih sporov, katerih vrednost ne presega 2 000 evrov. Vendar pa danes objavljeno poročilo mreže evropskih potrošniških centrov (ECC-Net) kaže, da se ta uporabnikom prijazen postopek, ki je na voljo od 1. januarja 2009, pogosto sploh ne uporablja. Glavni razlog za to je dejstvo, da sodniki postopka ne poznajo, kar namerava Evropska komisija čim prej popraviti.

Podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding je dejala: „Evropski potrošniki bi se morali pri nakupovanju izdelkov in storitev na enotnem trgu počutiti varne, ne da bi to zanje pomenilo dodatno tveganje. V primeru težav bi morali imeti možnost hitro in preprosto uveljaviti svoje zahtevke pred sodišči Evropske unije. Evropski postopek v sporih majhne vrednosti pomaga potrošnikom dobiti nazaj svoj denar iz tujine. Vendar je treba še marsikaj storiti, da bo postopek dejansko koristil potrošnikom. Države članice bi morale sodnike seznaniti z evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti, da bodo lahko potrošniki uspešno uveljavljali svoje zahtevke.“

Komisar za zdravje in potrošnike John Dalli je povedal: „Potrošniki, ki želijo izkoristiti priložnosti na enotnem trgu, morajo imeti na voljo različna učinkovita pravna sredstva. Razočaran sem nad tako nizko ravnjo podpore potrošnikom, ki so poskušali uporabiti evropski postopek v sporih majhne vrednosti. Danes šteje vsak, še tako majhen znesek, in če potrošniki ne prejmejo ustreznega nadomestila, se to pozna na njihovih žepih, vpliva na njihovo zaupanje in upočasnjuje evropsko rast.“

Glavne ugotovitve

Glavni težavi sta še vedno nepoznavanje postopka in neizvrševanje sodnih odločb

Leta 2010 so evropski potrošniški centri v 27 državah članicah EU v okviru projekta, ki ga je vodil italijanski evropski potrošniški center, raziskovali, kako se evropski postopek v sporih majhne vrednosti obnese v praksi. Ugotovili so, da je postopek razmeroma neznan – ne le med potrošniki, ampak tudi med sodniki. Čeprav je ta postopek načeloma preprost in brezplačen, pa stranka, ki spor izgubi, pogosto zavlačuje izvršitev sodne odločbe, izdane v tem postopku. Zato se le malo pozitivnih odločitev sodišč v matičnih državah potrošnikov izvrši tudi onkraj meja. Kadar je treba začeti postopek za izvršitev odločbe v državi, iz katere prihaja trgovec, v skladu s predpisi te države, potrošniki pogosto opustijo postopek, ker je lahko tak postopek izvrševanja na nacionalni ravni zapleten in drag.

Potreba po učinkovitem postopku v sporih majhne vrednosti ostaja

Približno 20 % evropskih potrošnikov je v zadnjih 12 mesecih poročalo o težavah v zvezi z izdelkom, storitvijo, trgovci ali ponudniki na domačih trgih. Povprečni znesek izgube v posameznem primeru je ocenjen na 375 evrov.

60 % vprašanih potrošnikov je do zadovoljive rešitve prišlo neposredno s trgovcem, preostalih 40 % pa ni prejelo nadomestila, od tega se jih 25 % niti ni poskusilo pritožiti.

Število potrošnikov, ki podjetja v primeru težav tožijo, je zelo nizko (2 % tistih, ki so imeli težave v zadnjih 12 mesecih). Mnogi se niso pritožili, ker je šlo za premajhne zneske (26 %) in ker so mislili, da bi bil postopek v primerjavi z zneskom predrag (13 %) ali preveč dolgotrajen (12%).

Naslednji koraki

Evropska komisija bo pri spodbujanju evropskega postopka v sporih majhne vrednosti in njegovi večji prepoznavnosti sodelovala z državami članicami. Postopek bi namreč moralo poznati in uporabljati več potrošnikov. Komisija bo zlasti:

  • sodelovala s sodnimi organi za večjo prepoznavnost postopka;

  • v letu 2012 izdala vodnik s praktičnimi nasveti za potrošnike in osebe, ki delujejo na področju pravosodja;

  • povečala prepoznavnost obstoječih standardnih obrazcev in na evropskem portalu e-pravosodje objavila informacije v 22 uradnih jezikih EU, s čimer želi olajšati vložitev zahtevka in prikazati potek postopka;

  • sodelovala z evropskimi potrošniškimi centri pri zagotavljanju večje prepoznavnosti postopka med potrošniki in sodniki;

  • spodbujala evropske potrošniške centre, da potrošnikom v posameznih primerih zagotavljajo konkretno podporo pri uporabi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti;

  • predstavila poročilo o oceni delovanja postopka (vključno s sodnimi taksami, hitrostjo in nezapletenostjo postopka) in po potrebi prilagodila evropski postopek v sporih majhne vrednosti, da bo še učinkovitejši za potrošnike, tako da bi na primer povišala sedanji prag v višini 2 000 evrov, s čimer bi bili vključeni tudi zahtevki za višje zneske, ali še poenostavila standardne obrazce za vložitev zahtevka.

Primer zgodbe o uspehu

Avstrijski potrošnik je na nemškem spletnem mestu naročil obleko za deskanje. Zanjo je vnaprej plačal 228 evrov prek bančnega nakazila. Trgovec obleke ni nikoli dostavil niti ni povrnil zneska nakupa. Po nasvetu nemškega evropskega potrošniškega centra je potrošnik sprožil evropski postopek v sporih majhne vrednosti. Pristojno avstrijsko sodišče v Linzu je odločilo v korist potrošnika, sodbo pa so izvršili nemški organi v Charlottenburgu. Potrošniku je bila nato cena nakupa povrnjena.

Ozadje

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti (Uredba (ES) št. 861/2007) naj bi s poenostavitvijo postopkov v civilnih in gospodarskih zadevah pri čezmejnih sporih majhne vrednosti ter z zmanjšanjem stroškov izboljšal dostop do pravnega varstva. Postopek je eden od ukrepov na področju politike pravosodja, s katerim želi Evropska unija pomagati potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic in jim zagotoviti dostop do pravnega varstva v čezmejnih primerih. Postopek se je začel uporabljati 1. januarja 2009.

„Spori majhne vrednosti“ so spori, pri katerih zneski brez obresti, stroškov in izdatkov ne presegajo 2 000 evrov (ko pristojno sodišče prejme zahtevek). Sodna odločba se izda v državi, v kateri potrošnik prebiva, ali v državi tožene stranke, če se potrošnik tako odloči. Sodna odločba ščiti procesne pravice potrošnika in je neposredno izvršljiva v državi stranke, ki je spor izgubila, in v kateri koli drugi državi EU. Postopek večinoma poteka pisno na vnaprej določenih obrazcih. Zastopanje po odvetniku ni potrebno. Od leta 2013 bodo potrošniki v petih ali šestih poskusnih državah obrazce za spore majhne vrednosti lahko izpolnili in celotni sodni postopek izvedli prek spleta na portalu e-pravosodje. Elektronske različice standardnih obrazcev so že na voljo na spletu (v 22 uradnih jezikih EU).

Več informacij

Evropska komisija – postopek v sporih majhne vrednosti
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

Portal e-pravosodje – obrazci za spore majhne vrednosti
https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=sl&init=true&refresh=1

Poročila evropskih potrošniških centrov
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar