Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugsėjo 21 d., Briuselis

Geresnės galimybės ES vartotojams nesunkiai išspręsti smulkius ginčus dėl kitoje šalyje įsigytų prekių ar paslaugų

Kartais kitoje ES valstybėje vartotojai gali rasti norimą prekę už geriausią kainą visoje ES vidaus rinkoje. Internetu įsigyti pigesnių prekių dar lengviau. Tačiau kartais dėl pačių prekių arba jų pristatymo gali kilti problemų. Kad būtų išvengta sudėtingų, brangių ir ilgai trunkančių teisinių procedūrų Europos Sąjunga savo vartotojams sudaro palankias sąlygas siekti teisingumo ir veiksmingai naudotis savo teisėmis. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra – vienas iš tarpvalstybinių ginčų sprendimų būdų tais atvejais, kai ieškinio suma neviršija 2 000 EUR. Tačiau šiandien paskelbtos naujos Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) ataskaitos duomenimis, šia vartotojui patogia procedūra, įsigalėjusia 2009 m. sausio 1 d., dažnai naudojamasi nepakankamai. Taip yra todėl, kad teisėjai nežino apie šią procedūrą. Komisija ketina rimtai imtis šios problemos.

Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding teigė: „Įsigydami prekes ir paslaugas bendrojoje rinkoje Europos vartotojai turėtų jaustis saugiai ir išvengti papildomų pavojų. Jie turėtų turėti galimybę kilus problema greitai ir nesudėtingai pateikti ieškinį Europos Sąjungos teismams. Naudojantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra galima paprasčiau atgauti pinigus už užsienyje įsigytas prekes ar paslaugas. Tačiau reikia dar daug nuveikti, kad ši procedūra būtų iš tiesų naudinga vartotojams. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų teisminės institucijos žinotų apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ir galėtų padėti žmonėms sėkmingai ginti savo teises.“

Už sveikatos ir vartotojų reikalus atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Bendrosios rinkos privalumais norintys pasinaudoti vartotojai turėtų turėti galimybę savo teises ginti įvairiomis veiksmingomis ir efektyviomis teisinėmis priemonėmis. Esu nusivylęs, kad vartotojams, mėginusiems pasinaudoti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, buvo teikiama tokia menka pagalba. Šiais laikais svarbi bet kokia pinigų suma, kad ir kokia maža, todėl jei vartotojai negauna atitinkamos kompensacijos, tai neigiamai veikia jų finansinę padėtį, menkina pasitikėjimą ir stabdo Europos ekonomikos augimą.“

Pagrindinės išvados

Tos pačios esminės problemos: žinių trūkumas ir nepakankamas teismo sprendimų vykdymas

2010 m. Europos vartotojų centrai 27 ES valstybėse narėse tyrė, kaip Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra buvo taikoma tikrovėje. Tyrimui vadovavo Italijos Europos vartotojų centras. Paaiškėjo, kad apie procedūrą nelabai žino ne tik vartotojai, bet ir teisėjai. Nors pati Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra iš esmės yra nesudėtinga ir nemokama, pralaimėjusioji šalis dažnai delsia vykdyti po procedūros priimtą teismo sprendimą. Todėl tik labai nedidelė dalis vartotojų gyvenamojoje šalyje teismų priimtų vartotojams palankių sprendimų yra iš tiesų vykdomi užsienyje. Prireikus imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas sprendimo vykdymas prekiautojo šalyje pagal tos šalies įstatymus, vartotojai dažnai nuleidžia rankas, nes užtikrinti vykdymą nacionaliniu lygmeniu sudėtinga ir kartais brangu.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra vis dar reikalinga

Apie 20 proc. Europos vartotojų teigia per pastaruosius 12 mėnesių savo šalies rinkoje turėję kokių nors problemų dėl prekės, paslaugos, prekiautojo ar paslaugos teikėjo. Apskaičiuota, kad kiekvienu tokiu atveju patirti nuostoliai apytiksliai buvo 375 EUR. 60 proc. apklaustų vartotojų teigė išsprendę problemą kartu su prekiautoju, tačiau likusieji 40 proc. sumokėtų pinigų neatgavo, o 25 proc. iš jų net nemėgino skųstis. Labai nedaug problemas patyrusių vartotojų paduoda įmones į teismą (tik 2 proc. tų, kurie per pastaruosius 12 mėnesių susidūrė su kokia nors problema). Dauguma teigė nepateikę skundo todėl, kad sandorio suma buvo per maža (26 proc.), kad procedūra bus per brangi, palyginti su sandorio suma (13 proc.), ar kad užtruks per ilgai (12 proc.).

Tolesni veiksmai

Europos Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad užtikrintų Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros vykdymą ir kad apie šią procedūrą sužinotų kuo daugiau vartotojų ir teisėjų. Siekdama šių tikslų Komisija:

  • bendradarbiaus su teisminėmis institucijomis, kad padidintų informuotumą apie šią procedūrą;

  • 2012 m. parengs vadovą, kuriame bus pateikta praktinių patarimų vartotojams ir praktikuojantiems teisininkams;

  • geriau informuos apie standartines ieškinių formas, kuriomis galima naudotis, ir internete (Europos e. teisingumo portale) pateiks informacijos 22 oficialiomis ES kalbomis, kad vartotojams būtų lengviau užregistruoti ieškinį ir suprasti, kaip veikia ši procedūra;

  • bendradarbiaus su Europos vartotojų centrais ir aktyviai skatins naudotis šia procedūra vartotojus ir teisėjus;

  • skatins Europos vartotojų centrus teikti vartotojams, kurie naudojasi Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, konkrečią individualioms byloms pritaikytą pagalbą;

  • pateiks vertinimo ataskaitą apie procedūros (įskaitant teismo mokesčius, naudojimosi procedūra spartą ir patogumą) veikimą, prireikus peržiūrės Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, siekdama, kad ši procedūra būtų naudingesnė vartotojams, ir padidins nustatytą 2 000 EUR sumą, kad procedūrą galima būtų taikyti ir ieškiniams dėl didesnių sumų, arba dar labiau supaprastins standartines ieškinių formas.

Sėkmės pavyzdys – štai kaip ši procedūra veikia

Vartotojas iš Austrijos užsisakė banglenčių sporto aprangos iš vokiškos interneto svetainės. Jis banko pavedimu iš anksto sumokėjo 228 EUR, tačiau aprangos negavo, o prekiautojas už prekę sumokėtų pinigų negrąžino. Vokietijos Europos vartotojų centro patartas vartotojas pradėjo Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Kompetentingas Austrijos teismas Lince priėmė vartotojui palankų sprendimą, kurio vykdymą užtikrino Vokietijos valdžios institucijos Šarlotenburge. Vartotojui buvo grąžinti už pirkinį sumokėti pinigai.

Pagrindiniai faktai

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (Reglamentas (EB) Nr. 861/2007) siekiama sudaryti geresnes galimybes pasinaudoti teise kreiptis į teismą – supaprastinti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimą tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse ir komercinėse bylose ir sumažinti išlaidas. Tai viena iš įgyvendinant Europos Sąjungos teisingumo politiką priimtų priemonių, kuri skirta visų pirma padėti vartotojams naudotis savo teisėmis ir užtikrinti galimybę kreiptis į teismą su tarpvalstybiniu ieškiniu. Ji pradėta taikyti 2009 m. sausio 1 d.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų – tai bylos, kai ieškinio suma, neskaičiuojant palūkanų, išlaidų ir sąnaudų, neviršija 2 000 EUR tuo metu, kai kompetentingas teismas gauna užpildytą ieškinio formą. Sprendimas priimamas vartotojo šalyje arba, vartotojo pageidavimu, atsakovo šalyje. Šiuo sprendimu užtikrinama procesinių teisių apsauga, jis tampa tiesiogiai taikomas pralaimėjusios pusės šalyje ir bet kurioje kitoje ES valstybėje narėje. Procedūra iš esmės vykdoma raštu, naudojant nustatytas formas. Advokatas nėra privalomas. Nuo 2013 m. vartotojai 5–6 bandomosiose šalyse turės galimybę užpildyti ieškinių dėl nedidelių sumų formas ir kreiptis į teismą internetu e. teisingumo portale. Elektroninio formato standartines formas 22 oficialiomis ES kalbomis jau galima rasti ir internete.

Daugiau informacijos

Europos Komisija – Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

E. teisingumo portalas – Ieškinių dėl nedidelių sumų formos
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-lt.do

Europos vartotojų centrų ataskaita
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24


Side Bar