Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. szeptember 21.

Uniós fogyasztók: a határokon átnyúló kisebb jogviták vesződség nélküli rendezése

A határokon átnyúló vásárlás lehetőséget ad a fogyasztóknak arra, hogy az EU belső piacán a lehető legjobb üzletet köthessék. Az online vásárlás révén ez még könnyebben megvalósítható. Ugyanakkor néha problémák adódhatnak: gond lehet például a vásárolt termékekkel vagy a szállítással. A bonyolult, költséges és időigényes jogi eljárások elkerülése érdekében az Európai Unió könnyebbé teszi az uniós fogyasztók számára, hogy éljenek az igazságszolgáltatáshoz való jogukkal. A kis értékű követelések európai eljárása egyike azoknak a megoldásoknak, amelyekkel a 2000 EUR összegű követelést meg nem haladó, határokon átnyúló jogviták rendezéséhez a fogyasztók rendelkezésére állnak. Az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának ma közzétett új jelentéséből azonban kiderül, hogy e fogyasztóbarát eljárást, mely 2009. január 1-jétől létezik, ritkán veszik igénybe. Ennek főként az az oka, hogy a bírák nem tudnak erről az eljárásról. A Bizottság éppen ezt a problémát kívánja határozottan orvosolni.

Viviane Reding, a Bizottság alelnöke és uniós jogérvényesülési biztos a következőket nyilatkozta: „Fontos, hogy az európai fogyasztók biztonságban érezzék magukat, amikor árukat vagy szolgáltatásokat vásárolnak az egységes piacon, és ne szembesüljenek további esetleges kockázatokkal. Problémák felmerülése esetén képesnek kell lenniük arra, hogy követeléseiket az Európai Unió bíróságain gyorsan és könnyen érvényesíthessék. A kis értékű követelések európai eljárása segít a fogyasztóknak abban, hogy külföldről visszakapják pénzüket. Ugyanakkor van még mit tenni annak érdekében, hogy ez az eljárás jobban szolgálja a fogyasztók igényeit. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy bíróságaik tudjanak a kis értékű követelések európai eljárásáról, és ezáltal segítséget nyújthassanak az embereknek követeléseik sikeres rendezésében”.

John Dalli egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos a következőképpen fogalmazott: „Biztosítani kell, hogy azok fogyasztók, akik részesedni kívánnak az egységes piac nyújtotta lehetőségek előnyeiből, számos hatékony és hatásos jogorvoslati eszközre támaszkodhassanak. Csalódással tölt el, hogy oly kevés fogyasztó próbálta meg igénybe venni a kis értékű követelések európai eljárását. Manapság minden kis összeg számít, és amennyiben a fogyasztók nem kapnak megfelelő kompenzációt, az nem csak a zsebüket, de a piacba vetett bizalmukat is károsítja, és lassítja Európa gazdasági fejlődését.”

Főbb megállapítások

A tájékozatlanság és a bírósági végrehajtás tekintetében tapasztalt hiányok jelentik továbbra is a legfőbb problémát

2010 folyamán, egy, az olasz Európai Fogyasztói Központ által vezetett projektben az Európai Fogyasztói Központok Hálózata azt vizsgálta a 27 tagállamban, hogy miként működik a gyakorlatban a kis értékű követelések európai eljárása. Megállapítást nyert, hogy az eljárás viszonylag ismeretlen – nem csupán a fogyasztók, de a bírák körében is. Noha a kis értékű követelések európai eljárása alapjában véve egyszerű és térítésmentes, az eljárásból eredő bírósági végrehajtásokat a vesztes fél gyakran hosszan elnyújtja. Ennek eredményeképpen a fogyasztók hazája szerinti bíróságok által hozott pozitív ítéleteknek csupán egy kis részét tudták ténylegesen érvényesíteni külföldön. Amennyiben a kereskedő hazájában kell egy ítéletet végrehajtani és az adott ország törvényeinek megfelelően, a fogyasztók gyakran lemondanak az eljárásról, mivel a végrehajtás folyamata bonyolult és meglehetősen költséges lehet.

A kis értékű követelések hatékony eljárására ugyanakkor továbbra is egyértelműen szükség van

Az elmúlt 12 hónap folyamán az európai fogyasztók közel 20%-a szembesült valamilyen problémával egy termék, szolgáltatás, kiskereskedő vagy szolgáltató kapcsán a hazai piacon. A veszteségek becsült átlagos értéke esetenként 375 EUR. A megkérdezett fogyasztók 60 %-a talált kielégítő megoldást közvetlenül magával a kereskedővel, ugyanakkor a fennmaradó 40 % semmilyen kompenzációt nem kapott, 25 %-uk pedig még csak meg sem próbált panaszt tenni. Nagyon alacsony azon fogyasztók száma, akik probléma esetén ügyükkel bírósághoz folyamodnak (mindössze 2 %-a azoknak, akik az elmúlt 12 hónapban problémával szembesültek). Sokan állították, hogy azért nem tettek panaszt, mert túl alacsony összegről volt szó (26 %), vagy az érintett összeghez képest túl magasnak gondolták az eljárás költségeit (13 %), vagy túl hosszúnak magát az eljárást (12 %).

A következő lépések

Az Európai Bizottság együtt fog működni a tagállamokkal annak érdekében, hogy biztosítva legyen a kis értékű követelések európai eljárása nyomán született ítéletek végrehajtása, illetve hogy javuljon az eljárás ismertsége. Minél több fogyasztónak kellene ismernie és igénybe vennie az eljárást. A Bizottság ennek érdekében különösen az alábbiakat szándékozik tenni:

  • együtt fog működni a bírósági hivatalokkal az eljárás népszerűsítése érdekében;

  • 2012 folyamán útmutatót tesz közzé, amely praktikus tanácsokkal szolgál a fogyasztók és a jogi szakemberek számára;

  • felhívja a figyelmet a meglévő egységes formanyomtatványokra, és az információkat az EU 22 hivatalos nyelvén, az európai igazságügyi portálon keresztül online elérhetővé teszi, hogy ezáltal könnyítse a követelések nyilvántartásba vételét, és láthassa, miként működik az eljárás;

  • együttműködik az Európai Fogyasztók Központi Hálózatával az eljárás népszerűsítése céljából a fogyasztók és bírák körében;

  • arra ösztönzi az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát, hogy konkrét támogatást nyújtson a fogyasztóknak a kis értékű követelések európai eljárásának igénybevételéről egyéni esetekben;

  • értékelő jelentést készít az eljárás működéséről (beleértve a költségeket, az eljárás gyorsaságát és igénybevételének egyszerűségét), és amennyiben szükséges, felülvizsgálja a kis értékű követelések európai eljárását, hogy azt hatékonyabbá tegye a fogyasztók számára; ezt többek között a nagyobb követelések rendezése érdekében a 2000 EUR-s küszöb megemelésével vagy a követelések benyújtásához használt egységes formanyomtatványok egyszerűsítésével kívánja elérni.

Egy sikertörténet, amely az eljárás működését illusztrálja

Egy osztrák fogyasztó szörfruhákat rendelt egy német weboldalról. 228 EUR-t fizetett bankátutalással. A kereskedő azonban sosem szállította ki a ruhákat, és nem is térítette vissza a vásárlási árat. A német Európai Fogyasztói Központ tanácsára a fogyasztó elindította a kis értékű követelések európai eljárását. Az illetékes osztrák bíróság Linzben a fogyasztó számára kedvező ítéletet hozott, amelyet a német hatóságok Charlottenburgban érvényesítettek. A fogyasztó ezt követően visszakapta a vásárlási árat.

Előzmények

A kis értékű követelések európai eljárása (861/2007/EK rendelet) az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést kívánja javítani azáltal, hogy egyszerűsíti a határokon átnyúló, kis értékű követeléseket érintő jogvitákat polgári vagy kereskedelmi ügyekben, illetve csökkenti a velük járó költségeket. Ez az eljárás az Európai Unió igazságügyi politikájának keretében elfogadott intézkedések egyike, amelyet külön azzal a céllal hoztak létre, hogy segítse a fogyasztók jogainak érvényesítését és biztosítsa az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést a határokon átnyúló esetekben. 2009. január 1-jétől alkalmazzák.

„Kis értékű követelések” alatt olyan esetek értendők, amelyek értéke nem haladja meg a 2000 EUR-t (abban az időpontban, amikor az illetékes bírósághoz beérkezik a követelésre irányuló formanyomtatvány); ebbe az összegbe nem számítanak bele a kamatok, a költségek és kiadások. Az ítéletet a fogyasztó állandó lakhelye szerinti országban hozza meg a bíróság, illetve amennyiben a fogyasztó úgy dönt, az alperes vállalat országában. Az ítélet védi a fogyasztó eljárási jogait, és közvetlenül végrehajtandó a vesztes fél országában vagy bármely más uniós országban. Az eljárást többnyire írásos formában, előre meghatározott formanyomtatványok felhasználásával folytatják le. Nincs szükség ügyvédi képviseletre. 2013-tól kezdődően a fogyasztók 5–6 kísérleti országban közvetlenül az e-igazságügyi portálon keresztül, online tölthetik majd ki a kis követelésekre irányuló formanyomtatványokat, illetve folytathatják le a teljes bírósági eljárást. Az egységes formanyomtatványok elektronikus változata már online elérhető (az EU 22 hivatalos nyelvén).

További információk

Európai bizottság – kis értékű követelések eljárása
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

e-igazságügyi portál – kis értékű követelésekre irányuló formanyomtatványok
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-hu.do

Az Európai Fogyasztói Központok jelentése
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar