Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. septembra 2012

Državna pomoč: Komisija naložila izterjavo nezakonite pomoči v višini 10 milijonov EUR od slovenskega proizvajalca smuči Elana

Evropska komisija je slovenskim organom naložila izterjavo državne pomoči v višini 10 milijonov evrov, ki je bila leta 2008 odobrena skupini Elan, proizvajalcu opreme za prosti čas. Preiskava Komisije je pokazala, da dokapitalizacija v letu 2008 ni bila v skladu s predpisi EU o državni pomoči, saj zasebni akter, ki bi deloval v skladu s tržnimi pogoji, pod podobnimi pogoji ne bi pristal na naložbo. Dokapitalizacija je zato Elanu zagotovila neupravičeno gospodarsko prednost, ki je njegovi konkurenti niso imeli. Slovenija je ukrep izvedla nezakonito in Elan mora zdaj vrniti neupravičeno pridobljeno korist skupaj z obrestmi.

Komisija je ugotovila tudi, da predhodna dokapitalizacija v višini 10 milijonov evrov, ki je bila izvedena leta 2007, ni pomenila državne pomoči v smislu pravil EU, saj so v tem primeru Elanovi družbeniki v državni lasti delovali pod enakimi pogoji kot njegov zasebni družbenik, tj. skladno z ravnanjem običajnega tržnega vlagatelja.

Po pritožbi je Komisija v maju 2010 začela podrobno preiskavo o dveh dokapitalizacijah v višini približno 20 milijonov evrov (glej IP/10/557).

Ozadje

Skupina Elan s sedežem v Sloveniji je dejavna na področju proizvodnje smučarske opreme in morskih plovil, kot so jahte, ter opreme za športne objekte.

V času druge dokapitalizacije v letu 2008 so bili vsi Elanovi družbeniki v najmanj večinski državni lasti.

Preiskava Komisije je pokazala, da dokapitalizacija v letu 2008 ni bila izvedena v skladu s tržnimi pogoji (tako imenovano „načelo vlagatelja pod tržnimi pogoji“) in zato pomeni državno pomoč v smislu Pogodbe.

Komisija je nato preverila, ali bi bila lahko državna pomoč združljiva s pravili EU. V času dokapitalizacije v letu 2008 je imelo podjetje finančne težave, zato je Komisija pomoč ocenila v skladu s smernicami EU o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Smernice zahtevajo zlasti, da upravičenec pomoči izvede ustrezne izravnalne ukrepe, katerih cilj je čim bolj zmanjšati izkrivljanje konkurence, ki nastane zaradi državne pomoči. Elan ni izvedel nobenega takšnega ukrepa in mora zato pomoč vrniti, da se ponovno vzpostavijo enaki konkurenčni pogoji na notranjem trgu EU.

Slovenija trenutno za Elan išče zasebnega vlagatelja. V ta namen se je leta 2011 začel dvostopenjski javni razpis.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod št. zadeve SA.26379 v registru državnih pomoči na spletni strani generalnega direktorata za konkurenco, ko bodo rešena vprašanja glede zaupnosti. Nove objave odločitev o državni pomoči na internetu in v Uradnem listu so navedene v tedenskem e-biltenu o državni pomoči.

Kontakti:

Antoine Colombani (+32 22974513)

Maria Madrid Pina (+32 22954530)


Side Bar