Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18 september 2012

Digitalna agenda: Komisija in Evropska industrija se zavezujeta k večjemu in boljšemu sektorju robotike

Evropska komisija, industrija in akademiki so se dogovorili za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva na področju robotike, da bi evropska podjetja zavzela večji delež na svetovnem trgu robotike, katerega letna vrednost je 15,5 milijarde EUR. Predstavniki evropskih proizvajalcev robotike in raziskovalni inštituti so se pridružili podpredsednici Evropske komisije Neelie Kroes pri podpisu memoranduma o soglasju, kar je prvi korak k vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva v EU v letu 2013. Komisija meni, da bo prihodnje javno-zasebno partnerstvo okrepilo sektor robotike.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „Močna industrija robotike je ključnega pomena za prihodnjo konkurenčnost Evrope. Pospeševanje rasti naše industrije robotike pomeni nova delovna mesta in močen evropski proizvodni sektor."

Robotika je ključna gonilna sila za rast in konkurenčnost Evrope. Tri milijone delovnih mest se ustvari ali ohrani po vsem svetu kot posledica uporabe enega milijona industrijskih robotov. Evropska industrija robotike je zelo uspešna, saj predstavlja približno četrtino svetovne proizvodnje v industrijski robotiki in 50 % tržni delež na področju profesionalne storitvene robotike. Za trg robotov za domačo uporabo ter profesionalnih storitvenih robotov se predvideva, da bosta v prihodnjih letih zrasla za 40 %, in sicer z največjo rastjo na področju aplikacij za reševanje, varnost in strokovno čiščenje. Do leta 2020 bi lahko storitvena robotika dosegla obseg trga več kot 100 milijard EUR letno. Javno-zasebno partnerstvo na področju robotike si prizadeva za:

1. razvoj strateških ciljev za evropsko robotiko in spodbujanje njihovega izvajanja;

2. izboljšanje industrijske konkurenčnosti Evrope s pomočjo inovativnih tehnologij robotike;

3. zagotovitev robotskih proizvodov in storitev ključnih elementov pri reševanju evropskih družbenih izzivov;

4. krepitev mrežnih dejavnosti evropske robotske skupnosti;

5. promocija evropske robotike;

6. vključitev obstoječih in novih uporabnikov in trgov;

7. prispevanje k razvoju politike in obravnavanje etičnih, pravnih in družbenih vprašanj.

Zasebni partnerji v javno-zasebnem partnerstvu (iz akademskih krogov in industrije) bodo zdaj pripravili predlog javno-zasebnega partnerstva, da ga bo Komisija preučila in uradno potrdila.

Ozadje

Evropska Komisija je v zadnjih petih letih financirala več kot 120 raziskovalnih projektov na področju robotike z okoli 600 milijonov EUR. Obravnavajo teme, kot so razumevanje okolja in razmer, zaznavanje sveta z umetnimi čutili (računalniški vid, haptika itn.) in fizično vedenje, npr. prijemanje predmetov ali premikanje v vsakdanjih prostorih. Svetovno povpraševanje po robotih in proizvodih, povezanih z roboti, je bilo leta 2010 vredno približno 15,5 milijarde EUR, od tega v Evropi približno 3 milijarde EUR.

Nedavna raziskava Eurobarometra o robotiki (glej MEMO/12/667) je pokazala, da ima več kot dve tretjini državljanov EU (70 %) pozitivno mnenje o robotih. Večina se strinja, da so roboti „potrebni, ker lahko opravijo dela, ki so pretežka ali prenevarna za ljudi“ (88 %), in da „so dobra stvar za družbo, ker pomagajo ljudem“ (76 %).

Evropska komisija podpira raziskave na področju robotike tudi s svojimi okvirnimi programi financiranja na področju raziskav in inovacij. Evropski parlament in Svet trenutno proučujeta predlog Komisije za obzorje 2020. Program je del prizadevanj, da bi ustvarili novo rast in delovna mesta v Evropi, ter bo potekal od leta 2014 do leta 2020, njegov proračun pa bo predvidoma znašal 80 milijard EUR. Okrepitev in osredotočenje raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih prizadevanj EU je ključni element evropske digitalne agende (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Uporabne povezave

EU na področju robotike

Projekti na področju robotike, ki jih financira EU

International Federation of Robotics: "Positive Impact of Industrial Robots in Employment", Metra Martech, 21 februarja 2011

Tematske oznake: #robot #robots, #robotics, #roboticsEU.

Spletna stran Neelie Kroes.

Spremljajte Neelie na Twitterju.

Sledi robotiki v EU na Twitterju.

Kontakta:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar