Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 september 2012

Digitale Agenda: Commissie en bedrijfsleven in Europa zetten zich in voor grotere en betere roboticasector

De Europese Commissie, het bedrijfsleven en de academische wereld hebben afgesproken een publiek-private samenwerking (PPS) op het gebied van de robotica op poten te zetten om ervoor te zorgen dat in Europa gevestigde bedrijven een groter deel kunnen veroveren van de mondiale roboticamarkt, die een omvang van 15,5 miljard euro per jaar heeft. Vertegenwoordigers van Europese roboticaproducenten en onderzoeksinstellingen hebben samen met vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes hun handtekening onder een memorandum van overeenstemming gezet en zo de eerste stappen ondernomen naar een PPS die in 2013 van start zal gaan. De Commissie is van mening dat deze PPS de roboticasector in de EU sterker zal maken.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, zei: "Een sterke roboticasector is van groot belang voor het concurrentievermogen van Europa. Groei in de robotica betekent meer werkgelegenheid en een sterke industriesector in Europa. "

Robotica is een belangrijke motor voor groei en concurrentievermogen in Europa. Wereldwijd worden er één miljoen industriële robots gebruikt en daardoor worden er drie miljoen banen gecreëerd of behouden. De Europese roboticasector is uiterst succesvol, met ongeveer een kwart van de mondiale productie van industriële robotica en een markaandeel van 50 % op het gebied van professionele dienstverlenende robotica. Naar verwachting zullen de binnenlandse markt en de markt voor professionele dienstverlenende robotica de komende jaren met 40 % groeien, waarbij toepassingen inzake redding, beveiliging en professionele reiniging het grootste deel voor hun rekening nemen. In 2020 kan dienstverlenende robotica een marktvolume van meer dan 100 miljard euro per jaar bereiken. De PPS op het gebied van robotica beoogt het volgende:

1. strategische doelstellingen voor robotica in Europa vaststellen en de uitvoering daarvan bevorderen;

2. het concurrentievermogen van de industrie in Europa verbeteren door middel van innovatieve roboticatechnologie;

3. voorzien in producten en diensten op het gebied van robotica als basis voor het aanpakken van maatschappelijke problemen in Europa;

4. netwerkactiviteiten binnen de Europese roboticagemeenschap versterken;

5. Europese robotica bevorderen;

6. bruggen slaan naar bestaande en nieuwe gebruikers en markten;

7. bijdragen aan het ontwikkelen van beleid en het aanpakken van ethische, juridische en maatschappelijke vraagstukken.

De private partners die deel uitmaken van de PPS en afkomstig zijn uit de academische wereld en de sector, bereiden een voorstel voor de PPS voor dat de Commissie vervolgens kan bekijken en formeel bekrachtigen.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft de afgelopen vijf jaar meer dan 120 onderzoeksprojecten op het gebied van robotica gefinancierd met een bedrag van rond de 600 miljoen euro. De onderwerpen die aan bod zijn gekomen, zijn onder meer beeld- en situatieherkenning, het waarnemen van de wereld door middel van kunstmatige zintuigen (computervisie, haptische systemen enz.) en fysiek gedrag als het grijpen van voorwerpen of beweging in ruimten voor alledaags gebruik. De mondiale vraag naar robots en robotgerelateerde producten bedroeg in 2010 15,5 miljard euro, waarvan 3 miljard in Europa.

Uit een recente Eurobarometer-studie over robotica (zie MEMO/12/667) blijkt dat meer dan twee derde van de EU-burgers (70 %) positief over robots denkt; de meerderheid is het ermee eens dat "robots nodig zijn, omdat ze werk kunnen doen dat te moeilijk of te gevaarlijk is voor mensen" (88 %) en dat "robots nuttig zijn voor de maatschappij omdat ze mensen helpen" (76 %).

De Europese Commissie steunt onderzoek op het gebied van robotica ook door middel van financieringsprogramma's binnen haar onderzoeks- en innovatiekader. Het Europees Parlement en de Raad buigen zich momenteel over het voorstel van de Commissie voor Horizon 2020. Dit programma, dat van 2014 tot 2020 loopt en een indicatief budget van 80 miljard euro heeft, is onderdeel van de inspanningen om in Europa nieuwe groei en banen te creëren. Het opdrijven en beter afstemmen van de Europese inspanningen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie is een belangrijk onderdeel van de Digitale agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

Nuttige links

Wat de EU op het gebied van robotica doet

Projecten op het gebied van robotica die door de EU worden gefinancierd

International Federation of Robotics: "Positive Impact of Industrial Robots in Employment", Metra Martech, 21 februari 2011

Hashtags: #robot #robots, #robotics, #roboticsEU

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Volg robotica in de EU op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar