Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. septembrī

Digitalizācijas programma: Komisija un ražotāji apņemas paplašināt un uzlabot robotikas nozari Eiropā

Eiropas Komisija un ražošanas un akadēmiskās aprindas ir vienojušās veidot publiskā un privātā sektora partnerību robotikas nozarē, palīdzot Eiropas uzņēmumiem palielināt savu daļu pasaules robotikas tirgū, kura apgrozījums ir 15,5 miljardi eiro gadā. Eiropas robotikas ražotāju un pētniecības institūtu pārstāvji kopā ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieci Nēlī Krusu parakstīja saprašanās memorandu, kas ir pirmais solis ceļā uz publiskā un privātā sektora partnerības aizsākšanu 2013. gadā. Komisija uzskata, ka nākotnē veidojamā partnerība nostiprinās ES robotikas nozari.

Par Digitalizācijas programmu atbildīgā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: "Attīstīta robotikas nozare ir Eiropas konkurētspējas nākotnes panākumu atslēga. Paplašinoties Eiropas robotikas nozarei, veidosies jaunas darbavietas un nostiprināsies rūpniecības sektors."

Robotika ir svarīgs Eiropas izaugsmes un konkurētspējas virzītājspēks. Izmantojot miljonu rūpniecisko robotu, visā pasaulē tiek izveidotas vai saglabātas trīs miljoni darbavietas. Eiropas robotikas nozare guvusi ļoti lielus panākumus. Tā veido aptuveni ceturtdaļu pasaules rūpnieciskās robotikas ražošanas apjoma un ieņem 50 % tirgus daļu profesionālo pakalpojumu robotikas jomā. Gaidāms, ka mājas un profesionālo pakalpojumu robotu tirgus tuvākajos gados palielināsies par 40 %, visstraujāk augot glābšanas, drošības un profesionālo uzkopšanas lietojumu tirgus apjomam. Līdz 2020. gadam pakalpojumu robotikas tirgus apjoms varētu palielināties līdz vairāk nekā 100 miljardiem eiro gadā. Publiskā un privātā sektora partnerība robotikas nozarē tiecas:

1. izvirzīt stratēģiskus mērķus Eiropas robotikas nozarei un veicināt to īstenošanu;

2. izmantojot novatoriskas robotikas tehnoloģijas, uzlabot Eiropas rūpniecisko konkurētspēju;

3. gādāt, lai robotikas izstrādājumi un pakalpojumi būtu svarīgs faktors, kas palīdzētu risināt Eiropas sabiedrības problēmas;

4. pastiprināt Eiropas robotikas aprindu tīklu veidošanu;

5. popularizēt Eiropas robotiku;

6. plaši izmantot esošos un meklēt jaunus lietotājus un tirgus;

7. dot ieguldījumu politikas veidošanā un risināt ētiskas, juridiskas un sabiedriskas problēmas.

Publiskā un privātā sektora partnerības privātie partneri (no akadēmiskajām un ražošanas aprindām) tagad gatavos partnerības priekšlikumu, kas Komisijai jāizskata un oficiāli jāapstiprina.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija iepriekšējos piecos gados ar aptuveni 600 miljoniem eiro finansējusi vairāk nekā 120 robotikas pētniecības projektu. Tie pievēršas tādām tēmām kā apkārtējās vides un situācijas izpratne, pasaules uztveršana ar mākslīgām sajūtām (datorredze, haptika u.c.) un fiziskās darbības režīmi, piemēram, priekšmetu satveršana vai pārvietošanās ikdienišķā vidē. 2010. gadā pieprasījums pēc robotiem un ar robotiem saistītiem izstrādājumiem pasaulē bija aptuveni 15,5 miljardu eiro vērtībā, ieskaitot aptuveni 3 miljardus eiro Eiropā.

Nesen veiktā Eirobarometra pētījumā par robotiku (sk. MEMO/12/667) atklājies, ka vairāk nekā divām trešdaļām ES iedzīvotāju (70 %) ir pozitīvs viedoklis par robotiem. Vairākums piekrīt, ka roboti "ir vajadzīgi, jo tie var paveikt darbus, kas ir pārāk smagi vai pārāk bīstami cilvēkiem" (88 %) un ka "tie ir sabiedrībai noderīgi, jo palīdz cilvēkiem" (76 %).

Eiropas Komisija arī atbalsta robotikas pētniecību ar pētniecības un inovācijas finansēšanas pamatprogrammām. Eiropas Parlaments un Padome pašlaik apspriež Komisijas priekšlikumu par Apvārsnis 2020. Programma, kas risināsies no 2014. līdz 2020. gadam un kuras provizoriskais budžets būs 80 miljardi eiro, ir daļa no centieniem Eiropā veicināt izaugsmi un veidot jaunas darbavietas. Eiropas Digitalizācijas programmas (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) svarīgs elements ir stimulēt un padarīt mērķtiecīgākus centienus ES pētniecības, izstrādes un inovācijas jomā.

Noderīgas saites

Ko ES dara robotikas jomā

ES finansēti robotikas projekti

Starptautiskā robotikas federācija, "Positive Impact of Industrial Robots in Employment" ("Rūpniecisko robotu pozitīvā ietekme uz nodarbinātību"), Metra Martech, 2011. gada 21. februāris

Atsauces birkas: #robot #robots, #robotics, #roboticsEU

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekojiet Nēlī Twitter sīkziņām

Sekojiet Twitter sīkziņām par robotiku ES

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar