Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugsėjo 18 d., Briuselis

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija ir Europos pramonės atstovai pasiryžę vystyti robotų technikos sektorių ir didinti jo našumą

Kad padėtų Europoje įsisteigusioms bendrovėms parduoti daugiau savo produkcijos pasaulio robotų technikos rinkoje, kurios metinė vertė yra 15,5 mlrd. eurų, Europos Komisija, pramonės ir akademinės bendruomenės atstovai sutarė plėtoti robotų technikos srities viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę. Europos robotų technikos gamintojų ir mokslinių tyrimų institutų atstovai kartu su Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes pasirašė susitarimo memorandumą ir taip žengė pirmą žingsnį, kad 2013 m. būtų pradėta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė. Komisija įsitikinusi, kad būsimoji viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė sustiprins ES robotų technikos sektorių.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Kad ateityje Europa būtų konkurencinga, labai svarbu turėti stiprų robotų technikos sektorių. Vystydami Europos robotų technikos sektorių sukursime naujų darbo vietų ir sustiprinsime Europos gamybos sektorių.“

Robotų technikos sektorius labai svarbus Europos ekonomikos augimo ir konkurencingumo skatinimo veiksnys. Vienas milijonas naudojamų pramoninių robotų padeda visame pasaulyje sukurti arba išsaugoti tris milijonus darbo vietų. Europos robotų technikos pramonės rezultatai yra puikūs: jai tenka apie ketvirtadalis pasaulinės pramoninių robotų produkcijos ir 50 proc. profesionaliųjų paslaugų robotų rinkos. Ateityje buitinių robotų ir profesionaliųjų paslaugų robotų rinkos turėtų padidėti 40 proc., o labiausiai augtų gelbėjimo, saugumo ir profesionalaus valymo reikmėms naudojamos įrangos rinkos. Iki 2020 m. paslaugų robotų rinkos apimtis galėtų viršyti 100 mlrd. eurų per metus. Robotų technikos srities viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės tikslai:

1. nustatyti Europos robotų technikos sektoriaus strateginius tikslus ir skatinti juos įgyvendinti;

2. didinti Europos pramonės konkurencingumą pasitelkiant naujoviškas robotų technologijas;

3. tiekti robotų techniką ir teikti robotų technikos paslaugas, kurios padėtų spręsti Europos visuomenės uždavinius;

4. padėti Europos robotų technikos bendruomenei aktyviau kurti bendradarbiavimo tinklus;

5. skatinti naudoti europinę robotų techniką;

6. užmegzti ryšius su esamais ir naujais naudotojais ir rinkomis;

7. padėti kurti politiką ir spręsti etinius, teisinius ir visuomenės klausimus.

Privačiojo ir viešojo sektorių partnerystėje dalyvaujantys privatūs partneriai (akademinės bendruomenės ir pramonės atstovai) parengs pasiūlymą dėl privačiojo ir viešojo sektorių partnerystės, o Komisija turės šį pasiūlymą apsvarstyti ir oficialiai patvirtinti.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija finansavo daugiau kaip 120 robotų technikos mokslinių tyrimų projektų, kuriems per pastaruosius penkerius metus skirta apie 600 mln. eurų. Šių projektų temos: aplinkos ir padėties suvokimas, pasaulio patyrimas dirbtinėmis juslėmis (kompiuterinė rega, lytėjimas ir kt.), fizinis elgesys (pvz., daiktų paėmimas arba perkėlimas įprastose erdvėse) ir kt. 2010 m. robotų ir su robotais susijusių gaminių paklausos pasaulyje vertė buvo apie 15,5 mlrd. eurų, iš jų – maždaug 3 mlrd. eurų Europoje.

Naujausias „Eurobarometro“ tyrimas dėl robotų technikos (žr. MEMO/12/667) parodė, kad daugiau kaip du trečdaliai ES piliečių (70 proc.) teigiamai vertina robotus. Dauguma sutinka, kad robotai „yra būtini, nes jie galėtų atlikti žmonėms pernelyg sudėtingus ar pavojingus darbus“ (88 proc.) ir kad „jie visuomenei naudingi, nes padeda žmonėms“ (76 proc.).

Europos Komisija taip pat remia robotų technikos mokslinius tyrimus per mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos finansavimo programas. Europos Parlamentas ir Taryba šiuo metu svarsto Komisijos pasiūlymą dėl 2014–2020 m. programos „Horizontas 2020“, kurios orientacinis biudžetas yra 80 mlrd. eurų. Ši programa – tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama paskatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. ES mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų veiklos skatinimas ir konsolidavimas yra vienas iš pagrindinių Europos skaitmeninėje darbotvarkėje numatytų veiksmų (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Naudingos nuorodos

Ką ES veikia robotų technikos srityje

ES finansuojami robotų technikos projektai

Tarptautinė robotų technikos federacija: „Teigiamas pramoninių robotų poveikis užimtumui“, „Metra Martech“, 2011 m. vasario 21 d.

Hash Tags: #robot #robots, #robotics, #roboticsEU

Neelie Kroes interneto svetainė

Neelie Kroes paskyra tinkle Twitter

Sekite ES robotų technikos sektoriaus naujienas tinkle Twitter

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16, paskyra tinkle Twitter @RyanHeathEU

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19


Side Bar