Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. szeptember 18.

Digitális menetrend: A Bizottság és az európai gyártók elkötelezettek a robotikai ágazat fejlesztése iránt

Az Európai Bizottság, az iparág és a tudományos élet képviselői közötti megállapodás nyomán olyan köz- és magánszféra közötti partnerség (PPP) jön létre a robotika területén, amely hozzásegíti az európai vállalatokat ahhoz, hogy nagyobb szelethez jussanak a robotika éves szinten 15,5 milliárd EUR-ra becsült globális piacából. Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke, európai robotikai gyártók és kutatóintézetek képviselőivel egyetértési megállapodást írt alá, amely a 2013-ban induló PPP első lépésének tekinthető. A Bizottság várakozásai szerint a létrehozandó PPP megerősíti majd az európai uniós robotikai ágazatot.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Erős robotikai ágazat nélkül elképzelhetetlen az európai versenyképesség jövője. A robotikai iparágunk fejlesztése új munkahelyeket teremt és megerősíti az európai gépgyártást.”

A robotika meghatározó jelentőségű az európai növekedés és versenyképesség szempontjából. Egymillió ipari robot alkalmazásával világszinten hárommillió munkahely jön létre vagy marad fenn. Az európai robotikai iparág rendkívül sikeres: az iparirobot-gyártás piacának mintegy negyede, a professzionális szolgáltató robotok piacának pedig 50%-a tartozik ide. A háztartási és a professzionális szolgáltató robotok piacai a várakozások szerint 40%-kal bővülnek majd az elkövetkező években. A legerősebb növekedés a mentési, a biztonságtechnikai és a takarítási célokat szolgáló professzionális alkalmazások terén várható. A szolgáltató robotok piaca 2020-ra akár meg is haladhatja az évi 100 milliárd eurós nagyságrendet. A robotika területén létrehozandó PPP céljai:

1. Az európai robotika stratégiai céljainak kidolgozása és megvalósításuk elősegítése;

2. Európa ipari versenyképességének javítása az innovatív robottechnológiákon keresztül;

3. Európa társadalmi kihívásainak megoldásában kulcsszerepet játszó robotikai termékek és szolgáltatások előállítása;

4. A robotika által érintett európai közösség kapcsolatépítési tevékenységeinek megerősítése;

5. Az európai robotika előmozdítása;

6. Nyitás a meglévő és új felhasználók és piacok felé;

7. Hozzájárulás a szakpolitika kialakításához, továbbá az etikai, jogi és társadalmi kérdések kezelése.

A PPP-ben részt vevő magánpartnerek (a tudományos világ és az ipar képviselői) készítik el a PPP-re vonatkozó javaslatukat, amelyet a Bizottság áttanulmányoz, illetve hivatalosan is elfogad.

Előzmények

Az elmúlt öt évben az Európai Bizottság több mint 120 robotikai kutatási projektet finanszírozott összesen mintegy 600 millió EUR erejéig. A projektek olyan témákat érintenek, mint a jelenetmegértés és helyzetfelismerés, a világ mesterséges érzékszerveken (számítógépes látás, tapintás stb.) keresztüli érzékelése és az olyan fizikai műveletek, mint a tárgyak megfogása vagy a mindennapi környezetben történő mozgás. A robotok és a robotokhoz kapcsolódó termékek iránti globális piaci kereslet értékét 2010-ben mintegy 15,5 milliárd EUR-ra becsülték, és ebből mintegy 3 milliárd EUR-t tett ki az európai piac nagysága.

Egy robotikával foglalkozó közelmúltbeli Eurobarométer-felmérés (lásd MEMO/12/667) szerint az európaiak több mint kétharmada (70%) pozitív véleménnyel van a robotokról. A többség egyetért azzal, hogy „a robotok szükségesek, mivel az emberek számára túl nehéz vagy túl veszélyes munkákat is el tudnak látni” (88%), továbbá „hasznosak a társadalom számára, mivel segítenek az embereknek” (76%).

Az Európai Bizottság robotikai kutatásokat a kutatási és innovációs keretprogramon keresztül is támogat. Az Európai Parlament és a Tanács most tárgyalják a Bizottságnak a „Horizont 2020” keretprogramra vonatkozó javaslatát. A tervezet szerint 80 milliárd EUR költségvetésű, 2014-től 2020-ig tartó program része az európai növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló erőfeszítéseknek. Az Unió kutatási, fejlesztési és innovációs erőfeszítéseinek fokozása és javítása az európai digitális menetrend kulcsfontosságú eleme (lásd IP/10/581, MEMO/10/199 és MEMO/10/200).

Hasznos linkek

What the EU does on Robotics (Mit csinál az EU a robotika területén?)

EU-funded projects in Robotics (Uniós finanszírozású projektek a robotika területén)

International Federation of Robotics: "Positive Impact of Industrial Robots in Employment", Metra Martech, 21 February 2011 (Nemzetközi Robotikai Szövetség: „Az ipari robotok pozitív foglalkoztatási hatása”),Metra Martech, 2011. február 21.

Hash Tags: #robot #robots, #robotics, #roboticsEU

Neelie Kroes honlapja

Kövesse Neelie Kroes bejegyzéseit a Twitteren.

Kövesse az európai uniós robotikával kapcsolatos bejegyzéseket a Twitteren.

Kapcsolattartók:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar