Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. syyskuuta 2012

Digitaalistrategia: Komissio ja eurooppalaiset yritykset pyrkivät laajentamaan ja parantamaan robottiteollisuutta

Euroopan komissio, yritykset ja tiedelaitokset ovat sopineet tänään käynnistävänsä robotiikka-alan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden, jonka avulla Eurooppaan sijoittautuneet yritykset voivat hankkia itselleen suuremman osuuden alan maailmanmarkkinoista, joiden vuotuinen arvo on 15.5 miljardia euroa. Euroopan robottivalmistajien ja tutkimuslaitosten edustajat allekirjoittivat yhdessä Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, joka on ensimmäinen askel kohti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden käynnistämistä vuonna 2013. Komissio on vakuuttunut siitä, että tämä kumppanuus tulee vahvistamaan EU:n robotiikka-alaa ja tukemaan sitä

Euroopan digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes toteaa, että vahva robotiikka-ala vaikuttaa ratkaisevasti Euroopan tulevaan kilpailukykyyn. Kroesin mukaan ”alan kasvu merkitsee uusia työpaikkoja ja vahvaa eurooppalaista valmistusteollisuutta”.

Robotiikalla on keskeinen merkitys Euroopan kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Miljoonan teollisuusrobotin käytön ansiosta koko maailmassa syntyy tai säilyy kolme miljoonaa työpaikkaa. Euroopan hyvin menestyvän robottiteollisuuden osuus koko maailman teollisuusrobottien tuotannosta on noin neljännes, ja sen osuus ammattikäytössä olevista palveluroboteista on 50 prosenttia. Koti- ja ammattikäytössä olevien palvelurobottien markkinoiden odotetaan kasvavan lähivuosina 40 prosenttia, ja kasvun odotetaan olevan suurinta pelastus- ja turvallisuustoimintaan ja ammattimaiseen siivoukseen tarkoitettujen sovellusten alalla. Palvelurobottimarkkinoiden vuotuinen arvo voi kasvaa yli 100 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Robotiikka-alan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudella on seuraavat tavoitteet:

1. Kehittää strategisia tavoitteita eurooppalaista robotiikkaa varten ja edistää niiden toteuttamista.

2. Parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä innovatiivisten robottiteknologioiden avulla.

3. Tarjota robottituotteita ja -palveluja, jotka helpottavat olennaisesti Euroopan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista.

4. Vahvistaa eurooppalaisen robotiikkayhteisön verkostoitumista.

5. Edistää eurooppalaisia robotiikkaa.

6. Luoda yhteyksiä nykyisiin ja uusiin käyttäjiin ja nykyisiin ja uusiin markkinoihin.

7. Osallistua politiikan kehittämiseen ja käsitellä eettisiä, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden yksityiset osapuolet (tiedemaailmasta ja teollisuudesta) laativat nyt kumppanuutta varten ehdotuksen, jonka komissio tutkii ja hyväksyy virallisesti.

Taustaa

Euroopan komissio on rahoittanut yli 120:tä robotiikan tutkimushanketta noin 600 miljoonalla eurolla viiden viime vuoden aikana. Hankkeiden aiheina ovat olleet muun muassa robottien kyky ymmärtää ympäristöjä ja tilanteita, maailman aistiminen keinotekoisten aistimien avulla (kuten konenäkö ja ‑haptiikka) sekä fyysinen käyttäytyminen, kuten esineisiin tarttuminen tai liikkuminen arkielämässä. Vuonna 2010 robottien ja niihin liittyvien tuotteiden kysyntä oli arvoltaan noin 15,5 miljardia euroa koko maailmassa, ja Euroopan osuus tästä oli noin 3 miljardia euroa.

Robotiikasta hiljattain tehty Eurobarometri-kysely (ks. MEMO/12/667) on osoittanut, että yli kaksi kolmasosaa (70 prosenttia) eurooppalaisista suhtautuu myönteisesti robotteihin: useimmat ovat yhtä mieltä siitä, että robotit ovat tarpeellisia, koska ne voivat tehdä töitä, jotka ovat liian raskaita tai vaarallisia ihmisille (88 prosenttia), ja että ne ovat yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä, koska niistä on apua ihmisille (76 prosenttia).

Euroopan komissio tukee robotiikan tutkimustoimintaa myös rahoittamalla sitä tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmista. Euroopan parlamentti ja neuvosto keskustelevat parhaillaan Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevasta komission ehdotuksesta. Tämä ohjelma, joka on käynnissä vuosina 2014–2020 ja jonka ohjeellinen talousarvio on 80 miljardia euroa, kuuluu toimiin, joilla pyritään luomaan uutta kasvua ja uusia työpaikkoja Eurooppaan. EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen ja niihin panostaminen on Euroopan digitaalistrategian keskeinen tavoite (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Hyödyllisiä linkkejä

Mitä EU tekee robotiikan alalla

EU:n robotiikan alalla rahoittamat hankkeet

International Federation of Robotics: ”Positive Impact of Industrial Robots in Employment”, Metra Martech, 21. helmikuuta 2011

Hashtagit: #robot #robots, #robotics, #roboticsEU

Neelie Kroesin verkkosivusto

Seuraa Neelieä Twitterissä

Seuraa EU:n robotiikkatoimintaa Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar