Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. september 2012

Den digitale dagsorden: Kommissionen og den europæiske industri vil skabe en større og bedre robotteknologiindustri

Europa-Kommissionen, erhvervslivet og de akademiske institutioner er blevet enige om at etablere et offentligt-privat partnerskab (OPP) inden for robotteknologiområdet, der skal hjælpe virksomheder med base i Europa med at opnå en større andel af det 15,5 mia. EUR store globale marked for robotteknologi. Europa-Kommissionen næstformand Neelie Kroes underskrev i dag sammen med repræsentanter for de europæiske producenter af robotteknologisk udstyr og forskningsinstitutionerne et aftalememorandum, der udgør det første skridt hen mod et OPP inden for robotteknologi, som skal skydes i gang i 2013, og som ifølge Kommissionen vil styrke EU's robotteknologiindustri.

Næstformand, Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden, udtaler: "En stærk robotteknologiindustri er nøglen til Europas fremtidige konkurrenceevne. En voksende robotteknologiindustri er således ensbetydende med nye arbejdspladser og en stærk produktionsindustri."

Robotteknologiindustrien er en vigtig drivkraft for Europas vækst og konkurrenceevne. Hver gang der bruges 1 million industrirobotter i verden, skabes eller bevares der 3 millioner arbejdspladser. Europas robotteknologiindustri har stor succes. Den tegner sig for omkring en fjerdedel af den globale produktion af industrirobotter og har en markedsandel på 50 % inden for professionelle servicerobotter. Markedet for servicerobotter til privat og professionelt brug forventes at vokse med 40 % i de kommende år, primært inden for redning, sikkerhed og professionel rengøring. Det antages, at servicerobotteknologi kan nå et markedsvolumen på mere end 100 mia. EUR om året i 2020. Det offentligt-private partnerskab inden for robotteknologi har til formål at:

1. Udarbejde strategiske mål for den europæiske robotteknologi og fremme deres gennemførelse

2. Forbedre Europas industrielle konkurrenceevne gennem innovativ robotteknologi

3. Udvikle produkter og ydelser inden for robotteknologi, der kan fungere som vigtige katalysatorer til løsningen af Europas samfundsmæssige udfordringer

4. Styrke netværksaktiviteterne i den europæiske robotteknologiindustri

5. Fremme den europæiske robotteknologiindustri

6. Nå ud til eksisterende og nye kunder og markeder

7. Bidrage til udformningen af politikker og tage etiske, juridiske og samfundsmæssige spørgsmål op.

De private partnere (fra industrien og de akademiske institutioner) udarbejder nu et forslag til rammerne for partnerskabet, som Kommissionen derefter vil gennemgå og formelt støtte.

Baggrund

Europa-Kommissionen har finansieret mere end 120 forskningsprojekter inden for robotteknologi med ca. 600 mio. EUR over de sidste 5 år. Disse projekter omhandler bl.a. robotters evne til at forstå forskellige situationer, ved at opfatte verden ved hjælp af kunstige sanser (datamatsyn, haptik m.m.) og deres fysiske adfærd såsom at tage fat om ting eller bevæge sig i almindelige dagligdags omgivelser. Den globale efterspørgsel på robotter og robotrelaterede produkter havde en værdi på ca. 15,5 mia. EUR i 2010, heraf 3 mia. EUR i Europa.

En ny Eurobarometer-undersøgelse om robotteknologi (se MEMO/12/667) viser, at mere end to tredjedele af EU-borgerne (70 %) er positivt indstillet over for robotter. Hovedparten er enig i, at de "er nødvendige, fordi de kan udføre arbejde, der er for hårdt eller farligt for mennesker" (88 %), og i at "de er gode for samfundet, fordi de hjælper mennesker" (76 %).

Europa-Kommissionen finansierer også forskning i robotteknologi under rammeprogrammet for forskning og innovation. Europa-Parlamentet og Rådet drøfter i øjeblikket Kommissionens forslag til Horisont 2020, der dækker perioden 2014-2020, har et vejledende budget på 80 mia. EUR og er en del af indsatsen for at skabe fornyet vækst og flere arbejdspladser i Europa. Et centralt aspekt af den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) går ud på at sætte skub i og målrette EU's forskning, udvikling og innovation.

Nyttige links

Det gør EU på robotteknologiområdet

EU-finansierede projekter inden for robotteknologi

International Federation of Robotics: "Positive Impact of Industrial Robots in Employment", Metra Martech, 21 February 2011

Hash Tags: #robot #robots, #robotics, #roboticsEU

Neelie Kroes' websted

Følg Neelie på Twitter

Følg robotteknologiområdet i EU Twitter

Kontaktpersoner :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar