Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. září 2012

Digitální agenda: Komise a evropský průmysl se zasazují o vzestup odvětví robotiky

Evropská komise, průmysl a akademická obec se dohodly na zahájení partnerství veřejného a soukromého sektoru (dále jen „partnerství“) v robotice, aby napomohly společnostem v Evropě k většímu podílu na globálním trhu robotiky, jehož roční hodnota činí 15,5 miliardy eur. Představitelé evropských výrobců v odvětví robotiky a výzkumných ústavů podepsali spolu s místopředsedkyní Evropské komise Neelie Kroesovou memorandum o porozumění, které je prvním krokem na cestě k zahájení partnerství v roce 2013. Komise věří, že budoucí partnerství posílí odvětví robotiky v EU.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise pro digitální agendu, uvedla: „Silné odvětví robotiky je klíčem k budoucí konkurenceschopnosti Evropy. Růst odvětví robotiky v EU přinese Evropě nové pracovní příležitosti a silný výrobní sektor.“

Robotika je základní hnací silou pro růst a konkurenceschopnost Evropy. Používáním jednoho milionu průmyslových robotů vznikají nebo jsou udržovány tři miliony pracovních míst na celém světě. Odvětví robotiky v Evropě je velmi úspěšné. Představuje přibližně čtvrtinu světové produkce průmyslových robotů a má 50% podíl na trhu s profesionálními servisními roboty. Trhy se servisními roboty pro domácí nebo profesní použití podle očekávání v příštích letech vzrostou o 40 %. Největší růst přitom zaznamenají aplikace pro záchranné účely, bezpečnost a profesionální čištění. Do roku 2020 by servisní robotika mohla dosáhnout objemu trhu přesahujícího 100 miliard eur ročně. Cílem partnerství veřejného a soukromého sektoru v robotice je:

1. vypracovat strategické cíle pro evropskou robotiku a podpořit jejich realizaci;

2. zlepšit konkurenceschopnost evropského průmyslu pomocí inovativních robotických technologií;

3. poskytovat robotické produkty a služby jako klíčové prvky, které v Evropě pomohou řešit společenské problémy;

4. posílit činnosti evropské robotické komunity zaměřené na vytváření sítí;

5. podporovat odvětví robotiky v Evropě;

6. oslovit stávající a nové uživatele a trhy;

7. přispět k vývoji politiky a řešit etické, právní a společenské otázky.

Partneři ze soukromého sektoru (akademická obec a průmysl) nyní připraví návrh partnerství veřejného a soukromého sektoru, který Komise přezkoumá a formálně schválí.

Souvislosti

Evropská komise v posledních pěti letech financovala částkou přibližně 600 milionů eur více než 120 výzkumných robotických projektů. Zabývají se tématy, jako je porozumění prostředí a situaci, vnímání světa pomocí umělých smyslů (počítačové vidění, haptika atd.) a fyzické chování, např. úchop předmětů nebo pohyb v běžném prostoru. Celosvětová poptávka po robotech a robotických produktech měla v roce 2010 hodnotu okolo 15,5 miliardy eur, z toho přibližně 3 miliardy eur v Evropě.

Nedávný průzkum Eurobarometr o robotice (viz MEMO/12/667) odhalil, že více než dvě třetiny občanů EU (70 %) má k robotům kladný postoj; většina souhlasí, že roboty „jsou potřebné, protože mohou vykonávat práci, která je pro člověka příliš těžká nebo nebezpečná,“ (88 %) a že „jsou přínosem pro společnost, protože lidem pomáhají“ (76 %).

Evropská komise podporuje robotický výzkum také prostřednictvím svých nástrojů financování v rámcovém programu pro výzkum a inovace. Evropský parlament a Rada v současné době projednávají návrh Komise týkající se rámcového programu Horizont 2020. Program, který bude probíhat v období 2014 až 2020 s orientačním rozpočtem ve výši 80 miliard eur, je součástí úsilí podnítit v Evropě nový růst a vytvořit nové pracovní příležitosti. Posílení a přesnější zaměření úsilí EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je základním prvkem Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199MEMO/10/200).

Užitečné odkazy

Činnost EU v oblasti robotiky

Projekty financované EU v oblasti robotiky

Mezinárodní federace robotiky: „Positive Impact of Industrial Robots in Employment“ (Pozitivní dopad průmyslových robotů na zaměstnanost), Metra Martech, 21. února 2011

Hashtagy: #robot #robots, #robotics, #roboticsEU

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie na Twitteru

Sledujte robotiku v EU na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar