Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 september 2012

EU:s idrottsforum: Idrottsledare och ministrar lovar tuffare tag mot uppgjorda matcher

Tuffare tag mot uppgjorda matcher utlovas när företrädare för den europeiska idrottsrörelsen och EU:s idrottsministrar samlas på EU:s idrottsforum i Nicosia i Cypern den 19-20 september. Deltagarna förväntas godkänna ett uttalande om åtgärder mot uppgjorda matcher och kommer även att diskutera frågor som idrottens bidrag till EU:s ekonomi, framtida EU-finansiering av idrott på gräsrotsnivå samt främjande av fysisk aktivitet och aktivt åldrande. Forumet anordnas av EU-kommissionen samtidigt med det informella mötet mellan EU:s idrottsministrar.

– Idrott är en viktig del av livet för miljoner människor i Europa. Därför vill jag främja idrott och fysisk aktivitet i alla åldrar. En aktiv livsstil är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Tyvärr finns det också många problem inom idrotten. Finansiering från EU kan göra det möjligt att ta itu med problem som har gränsöverskridande följder, som uppgjorda matcher, idrottsrelaterat våld och bristande jämställdhet, säger EU-kommissionären Androulla Vassiliou som ansvarar för idrottsfrågor.

EU-kommissionen har föreslagit att idrott ska ingå som en egen del i unionens nya utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram Erasmus för alla. Den preliminära budgeten för idrottsåtgärder kommer att vara i genomsnitt 34 miljoner euro per år 2014–2020. Medlen kommer att användas till att stödja transnationella projekt som ska öka utbytet av kunskap och god praxis, viktiga icke-kommersiella europeiska idrottsevenemang och insatser för att stärka den kunskapsbas som behövs för att utveckla politiska riktlinjer för idrott. Stödet kommer att gå till offentliga organ och organisationer i det civila samhället som arbetar med idrott på gräsrotsnivå.

Vid idrottsforumet presenteras även ett antal EU-finansierade projekt som genomförts under de senaste två åren. Syftet med projekten har bl.a. varit att motverka dopning, förbättra tillgången till idrott för personer med funktionsnedsättning och främja jämställdhet. Man har även velat uppmuntra fysisk aktivitet och volontärverksamhet inom idrott, stödja åtgärder mot våld och intolerans samt främja social inkludering av invandrare och goda styrelseformer. EU-kommissionen har sedan 2009 beviljat mer än 12 miljoner euro i stöd till projekt på både dessa och andra områden.

Vad händer nu?

Rådet och Europaparlamentet håller på att diskutera kommissionens förslag om Erasmus för alla. Den slutliga budgeten kommer att bekräftas efter det att förhandlingarna om den övergripande fleråriga budgeten för EU:s samtliga politikområden har slutförts, vilket möjligen sker i slutet av detta år. Kommissionen kommer under 2013 att lägga fram ett förslag om ett EU-initiativ för att uppmuntra hälsofrämjande fysisk aktivitet.

Bakgrund

EU:s idrottsforum hålls årligen och ger kommissionen möjlighet att informera idrottsrörelsen om aktuella förslag och att ta del av deras synpunkter. Till forumet kommer 250 delegater, bland dem ledande personer från den internationella och de europeiska olympiska kommittéerna, de europeiska idrottsförbunden, organisationer som främjar idrott för alla och organisationer som företräder ligor, klubbar och idrottare. EU:s idrottsforum kommer i år också att ägnas åt diskussioner om goda styrelseformer inom idrotten genom den europeiska sociala dialogen med arbetsgivare och idrottare.

EU-kommissionär Androulla Vassiliou kommer att delta i det informella mötet för EU:s idrottsministrar (den 20–21 september). Ministrarna kommer bland annat att diskutera vilken inverkan de olympiska och paralympiska spelen 2012 i London har haft. Två gemensamma paneldebatter på hög nivå kommer att handla om hur idrott och hälsofrämjande fysisk aktivitet kan bidra till den europeiska ekonomin och hur man kan motverka uppgjorda matcher.

Ministrarna kommer också att dryfta olika sätt att bättre främja idrott och hälsa, med tanke på den åldrande befolkningen i Europa. Dessutom ska de diskutera EU:s representation i Världsantidopningsbyrån (Wada) och enas om vilken regeringsexpert som ska utses till Världsantidopningsbyrån styrelse.

Läs mer:

Programmet för EU:s idrottsforum

EU-kommissionens webbplats om idrott

Androulla Vassilious webbplats

Cyperns EU-ordförandeskap

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar