Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. septembra 2012

Na športnem forumu jasen NE vnaprej dogovorjenim rezultatom tekem

Na športnem forumu v Nikoziji na Cipru, ki ga med 19. in 20. septembrom organizira Evropska komisija, se bodo predstavniki Evropskega športnega gibanja in ministri za šport zavzeli za okrepljen boj proti vnaprej dogovorjenim rezultatom tekem. Potrdili naj bi „Izjavo o boju proti vnaprej dogovorjenim rezultatom tekem“. Na forumu, ki sovpada z neuradnim sestankom ministrov EU za šport, bodo med drugim razpravljali tudi o prispevku športa h gospodarstvu EU, prihodnjem financiranju množičnih športov ter spodbujanju telesne dejavnosti in aktivnega staranja.

„Šport je pomemben del življenja milijonov ljudi po Evropi. Prizadevala si bom za spodbujanje športa in telesne dejavnosti ljudi vseh starosti. Aktiven življenjski slog je ključen za naše zdravje in dobro počutje. Žal se je šport znašel pred številnimi izzivi. Financiranje na ravni EU lahko pomaga pri reševanju čezmejnih težav, kot so vnaprej dogovorjeni rezultati tekem, s športom povezana nasilje in nestrpnost ter razlike med spoloma,“ je povedala evropska komisarka Androulla Vassiliou, odgovorna za področje športa.

Evropska komisija je v okviru novega programa EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus za vse predlagala tudi poglavje o športu. Predlagan proračun za šport med letoma 2014 in 2020 je povprečno 34 milijonov evrov na leto. Podpora bo na voljo za čeznacionalne projekte, ki si prizadevajo spodbuditi izmenjavo strokovnega znanja in dobre prakse, za pomembne nekomercialne športne dogodke in za krepitev podlage za oblikovanje politike na področju športa. Glavni upravičenci za podporo bodo javni organi in organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju množičnih športov.

Na športnem forumu bodo predstavljeni tudi projekti, ki so se ob podpori EU izvajali v preteklih dveh letih. Njihov cilj je bil boj proti dopingu, izboljšanje dostopnosti športa za invalide, spodbujanje enakosti spolov, telesne aktivnosti, prostovoljstva v športu, boj proti nasilju in nestrpnosti v športu, spodbujanje družbene vključenosti imigrantov in dobrega upravljanja v športu. Od leta 2009 je Komisija za podporo takih projektov na teh in drugih področjih namenila 12 milijonov evrov.

Naslednji koraki

Evropski parlament in Svet razpravljata o predlogu Komisije Erasmus za vse. Končni proračun naj bi bil znan po zaključku pogajanj o skupnem večletnem finančnem okviru za vsa področja politike EU, verjetno do konca leta. Komisija bo leta 2013 predlagala politično pobudo EU za spodbujanje zdrave telesne dejavnosti.

Ozadje

Komisija na športnem forumu, ki ga organizira vsako leto, predstavnike športnega gibanja obvesti o svojih predlogih in prisluhne njihovim mnenjem. Na forumu se sestane 250 delegatov, vključno z vodilnimi iz mednarodnega in evropskega olimpijskega komiteja, evropskih federacij, organizacij športa za vse ter organizacij lig, klubov in športnikov. Na njem bodo v okviru evropskega socialnega dialoga z delodajalci in športniki razpravljali tudi o dobrem upravljanju v športu.

Komisarka Vassiliou se bo udeležila tudi neformalnega sestanka ministrov EU za šport (20. in 21. septembra). Med drugim bodo ministri razpravljali o vplivu olimpijskih in paraolimpijskih iger v Londonu leta 2012. Dva združena foruma na visoki ravni se bosta osredotočila na prispevek športa in zdrave telesne dejavnosti k evropskemu gospodarstvu ter na boj proti vnaprej dogovorjenim rezultatom tekem.

Ministri bodo razpravljali tudi o načinih za boljše promoviranje športa in zdravja v evropski starajoči se družbi ter izmenjali poglede na zastopanost EU v Svetovni protidopinški agenciji (WADA), da bi našli soglasje o imenovanju medvladnega strokovnjaka za člana upravnega odbora WADA.

Več informacij

Program športnega foruma EU

Evropska komisija: spletišče o športu

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Ciprsko predsedovanje EU

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar