Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 september 2012

EU-sportforum: topmensen uit de sportwereld en ministers intensiveren de strijd tegen wedstrijdvervalsing

Op het door de Europese Commissie georganiseerde EU‑sportforum in Nicosia (Cyprus) van 19 en 20 september zullen vertegenwoordigers van de Europese sportbeweging en de ministers van Sport zich ertoe verbinden de strijd tegen wedstrijdvervalsing op te voeren. Verwacht wordt dat zij een "Verklaring over de bestrijding van wedstrijdvervalsing" zullen ondertekenen. Op het forum, dat samenvalt met een informele vergadering van de EU‑ministers van Sport, zullen ook onderwerpen worden besproken zoals de bijdrage van sport tot de EU‑economie, de toekomstige EU‑financiering van breedtesport, en de bevordering van lichaamsbeweging en actief ouder worden.

"Sport is belangrijk in het leven van miljoenen Europeanen. Ik zet mij in voor de bevordering van sport en lichaamsbeweging op elke leeftijd. Een actieve levensstijl is essentieel voor onze gezondheid en ons welzijn. Jammer genoeg kampt de sport tegenwoordig met tal van problemen. EU-financiering kan grensoverschrijdende problemen zoals wedstrijdvervalsing, sportgerelateerd geweld, onverdraagzaamheid en genderongelijkheid helpen aanpakken”, aldus Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor Sport.

In Erasmus voor iedereen, het nieuwe EU-programma voor onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport, heeft de Europese Commissie een hoofdstuk over sport opgenomen. Het voorgestelde budget voor sport bedraagt tussen 2014 en 2020 gemiddeld 34 miljoen EUR per jaar. Er zal steun worden verleend aan transnationale projecten om de uitwisseling van knowhow en goede praktijken te stimuleren, aan grote niet-commerciële Europese sportevenementen en aan werkzaamheden om de kennisbasis voor de beleidsvorming op het gebied van de sport te verbeteren. Overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de breedtesport zullen de belangrijkste begunstigden zijn.

Het sportforum zal ook een vitrine zijn voor door de EU gefinancierde projecten die de laatste twee jaar zijn uitgevoerd en die tot doel hadden dopingbestrijding, toegang van gehandicapten tot sport, gendergelijkheid, lichaamsbeweging, vrijwilligerswerk in de sport, bestrijding van geweld en onverdraagzaamheid in de sport, sociale integratie van migranten en goed bestuur in de sport te bevorderen. Sinds 2009 heeft de Commissie aan dergelijke projecten op deze en andere gebieden meer dan 12 miljoen EUR steun verleend.

Volgende stappen

Het voorstel van de Commissie "Erasmus voor iedereen" is momenteel in behandeling bij de Raad en het Europese Parlement. Naar verwachting zal het definitieve budget bekend zijn na de afsluiting, mogelijk eind dit jaar, van de onderhandelingen over het algemene meerjarige financiële kader voor alle beleidsgebieden van de EU. De Commissie zal in 2013 een voorstel indienen voor een EU-beleidsinitiatief om gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging te stimuleren.

Achtergrond

Het EU-sportforum, dat elk jaar plaatsvindt, biedt de Commissie de gelegenheid om de sportbeweging over de lopende voorstellen te informeren en te horen wat haar meningen zijn. Onder de 250 deelnemers bevinden zich topmensen uit de internationale en Europese Olympische comités, Europese federaties, breedtesportorganisaties, en organisaties van liga's, clubs en atleten. Op het EU-sportforum zal ook goed beheer in de sport ter sprake komen, met name in het kader van de Europese sociale dialoog met werkgevers en atleten.

Ook commissaris Vassiliou zal deelnemen aan de informele vergadering van de EU‑ministers van sport (op 20 en 21 september). De ministers zullen het onder meer hebben over de impact van de Olympische en Paralympische Spelen van 2012 in Londen. Twee gezamenlijke panels op hoog niveau zullen zich buigen over de bijdrage die sport en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging leveren aan de Europese economie en over de bestrijding van wedstrijdvervalsing.

De ministers zullen ook bespreken hoe sport en gezondheid beter kunnen worden bevorderd in de context van de vergrijzende Europese bevolking, en zullen van gedachten wisselen over de vertegenwoordiging van de EU in het Wereldantidopingagentschap (WADA) om tot een consensus te komen over de aanwijzing van een regeringsdeskundige voor het bestuur van het WADA.

Voor meer informatie

Het programma van het EU-sportforum.

Europese Commissie: de sportwebsite.

De website van Androulla Vassiliou.

Het Cypriotische voorzitterschap van de EU.

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott +32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar