Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. septembrī

ES Sporta forumā sporta nozares vadītāji un ministri atbalsta cīņu pret spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu

ES Sporta forumā, kuru Eiropas Komisija šā gada 19. un 20. septembrī organizēs Kipras galvaspilsētā Nikosijā, Eiropas sporta kustības pārstāvji un sporta ministri apņemsies pastiprināt cīņu pret spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu. Paredzams, ka viņi pieņems "Deklarāciju par cīņu pret spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu". Forumā, kas norisināsies vienlaikus ar ES sporta ministru neformālo sanāksmi, tiks apspriesti arī tādi jautājumi kā sporta ieguldījums ES ekonomikā, turpmākais ES finansējums tautas sportam un fizisko aktivitāšu un aktīvas novecošanas popularizēšana.

"Sports ir nozīmīga dzīves daļa miljoniem cilvēku Eiropā. Esmu apņēmusies popularizēt sportu un fiziskās aktivitātes visu vecumu ļaudīm. Galvenais mūsu veselības un labklājības pamats ir aktīvs dzīvesveids. Diemžēl sportā tagad vērojamas arī daudzas problēmas. ES līmeņa finansējums var palīdzēt risināt tādus ar pārrobežu ietekmi saistītus jautājumus kā spēļu rezultātu iepriekšēja pasūtīšana, ar sportu saistīta vardarbība, neiecietība un dzimumu nelīdztiesība," teica par sportu atbildīgā Eiropas komisāre Andrula Vasiliu.

Eiropas Komisija, īstenojot jauno ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmu "Erasmus visiem", ir nākusi klajā ar Sporta hartu. Ierosinātais sporta budžets laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir vidēji 34 miljoni eiro gadā. Tiks atbalstīti starptautiski projekti, kas vērsti uz zinātības un labas prakses apmaiņas straujāku veicināšanu, ļoti nozīmīgiem nekomerciāliem sporta pasākumiem Eiropā, un darbs, kas stiprinās informācijas zināšanu bāzi politikas veidošanai sportā. Galvenie ieguvēji būs publiskās struktūras un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras aktīvi darbojas tautas sporta jomā.

Turklāt Sporta forumā tiks sniegta plaša informācija par pēdējos divos gados īstenotajiem ES finansētajiem projektiem, kuru mērķis bija atbalstīt cīņu pret dopingu, atbalstīt sporta pieejamību invalīdiem, dzimumu līdztiesību, fiziskās aktivitātes, brīvprātīgo darbu sportā, cīņu pret vardarbību un pret neiecietību sportā, imigrantu sociālo iekļautību un labu sporta pārvaldību. Kopš 2009. gada Komisija šajās un vēl citās jomās ir piešķīrusi vairāk nekā 12 miljonus eiro šādu projektu atbalstam.

Turpmākie pasākumi

Komisijas programmas "Erasmus visiem" priekšlikumu apspriež Padome un Eiropas Parlaments. Paredzams, ka galīgais budžets varētu būt zināms līdz šā gada beigām, proti, kad būs pabeigtas sarunas par visiem ES politikas virzieniem paredzēto kopējo daudzgadu finanšu shēmu. 2013. gadā Komisija nāks klajā ar ES politikas iniciatīvas priekšlikumu, kas popularizēs veselību veicinošas fiziskās aktivitātes.

Vispārēja informācija

Ikgadējais ES Sporta forums sniedz Komisijai iespēju informēt sporta aprindas par pašreizējiem priekšlikumiem un uzklausīt to viedokļus. piedalās 250 delegāti, tostarp Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Eiropas olimpisko komiteju, Eiropas federāciju, tautas sporta organizāciju un sporta līgu, klubu vadītāji, kā arī sportisti. ES Sporta forumā tiks apspriests, kā veicināt labu pārvaldību sportā, izmantojot arī Eiropas sociālo dialogu ar darba devējiem un sportistiem.

ES sporta ministru neformālajā sanāksmē 20. un 21. septembrī piedalīsies arī komisāre Andrula Vasiliu Cita starpā ministri apspriedīs 2012. gada Londonas olimpisko spēļu un paraolimpisko spēļu ietekmi. Divas kopīgas augsta līmeņa darba grupas pievērsīsies tam, kā sports un veselību veicinošās fiziskās aktivitātes veicina Eiropas ekonomiku, un cīņai pret spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu.

Ministri apspriedīs arī veidus, kā efektīvāk popularizēt sportu un veselību Eiropas novecojošajā sabiedrībā, un apmainīsies ar viedokļiem par ES pārstāvību Pasaules Antidopinga aģentūrā (WADA), lai vienotos par valdības eksperta kandidātu WADA padomē.

Papildu informācija

ES Sporta foruma programma

Eiropas Komisija: sporta vietne

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Kipras prezidentūra ES

Andrula Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar